Metallprisene til himmels:

Varsler prisøkning til sommeren

På ett år har prisen på kobber økt fra 4500 til 7500 euro per tonn, en vekst på nesten 70 prosent. Nå advarer både leverandører og grossister om prisøkning.

Published

– Jeg har aldri sett en lignende utvikling tidligere, sier daglig leder i Cimberio, Per Erik Raasok.

Trodde det skulle være et blaff

Selskapet er et datterselskap av den italienske ventilprodusenten Cav. Uff. Giacomo Cimberio og er en stor leverandør av ventiler og vannbehandlingsprodukter til det norske markedet. Prisene på metaller spiller direkte inn på selskapets produksjonskostnader.

– Mange trodde at den utviklingen vi så i fjor, da prisene begynte å stige, skulle være et blaff og at de ville flate ut for så å gå tilbake til mer normale nivåer. Det har ikke skjedd, og fra april i fjor har prisutviklingen både på messing og kobber bare gått en vei, oppover, sier Raasok.

Mens kobber siden april i fjor har gått opp fra cirka 4500 til cirka 7500 euro per tonn, så har messing økt fra rundt 4500 til cirka 6100 kroner per tonn.
– Bare fra februar i år og til nå har prisveksten på messing vært på over 15 prosent, sier Raasok.

Betyr prisstigning

Det er naturlig å tenke at prisveksten skyldes koronapandemien, men ifølge Raasok er det noe annet som er forklaringen denne gangen. Blant annet står Kina foran en enorm utvikling hvor mange av landets hjem skal elektrifiseres.

– Det er fortsatt mange i Kina som ikke har elektrisitet. I tillegg står verden foran en enorm elektrifisering av bilparken. Alt dette bidrar til at metaller blir et knapphetsgode. Det er derfor ingenting som tyder på at prisene på verken messing eller kobber skal ned med det første, sier Raasok.

Alt tyder på at også prisene ut fra leverandørene kommer til å gjøre et betydelig hopp.
– Hvor mye våre varer kommer til å stige med avhenger av varen og hvor mye den er maskinert. Vi leverer en del avanserte produkter med mye maskinering og lite metallinnhold. For disse vil ikke prisoppgangen være så stor, mens for de produktene hvor råvareinnholdet er høyt, så vil prisstigningen være betydelig, sier Raasok.

DYRERE: Daglig leder i Cimberio, Per Erik Raasok tror på prisjustering til sommeren.

Han forteller at de justerer sine priser to ganger i året, ved nyttår og til sommeren. Prisene ble ikke justert ved nyttår, så alt tyder dermed på en prisjustering til sommeren.

– En del av den voldsomme prisutviklingen på metaller har blitt korrigert og dempet av heldige valutasvingninger. Jevnt over står vi nok likevel over en betydelig prisstigning til sommeren, sier Raasok.

Også plastprisene stiger

Det er ikke bare metaller som opplever en slik utvikling. Også plast har hatt en betydelig prisvekst. Her spiller imidlertid også pandemien en rolle på prisutviklingen.

Ahlsell skriver i en artikkel på sine egne nettsider at mangel på råstoff som brukes i både støpejernrør, PE-rør, og andre plastprodukter gjør at bransjen står overfor en prisøkning av dimensjoner vi sjelden har sett før.

– Vi bruker Polyetylen og Polypropylen til å lage plastrør. Fabrikkene som produserer dette har lenge hatt driftsproblemer, og etterspørselen har vært langt høyere enn fabrikkene har klart å levere. Det påvirker prisene, sier Sverre Tragethon, salgs- og markedssjef i Hallingplast i artikkelen hos Ahlsell.

Også rørprodusenten Pipelife har utfordringer og de forteller i den samme artikkelen hos Ahlsell at utfordringene startet i oktober i fjor.
– Siden oktober har vi opplevd en utfordrende råvaresituasjon for PVC med lav tilgjengelighet og sterkt økende priser. Ved inngangen til året forverret situasjonen seg kraftig, og gjelder nå også for alle plastråstoffene vi bruker. Noe av den samme effekten ser man på andre råvarer som stål og kobber, hvorav sistnevnte fører til sterk prisøkning på kabler til våre ferdigtrekte produkter, forteller Jørn Fragge, salgs- og markedsdirektør i Pipelife.

Ta høyde for prisøkning

I artikkelen på Ahlsell sine sider sier markedssjef for VA i grossistselskapet at de har fått varsel om prisøkninger fra 15 til 30 prosent. De råder derfor alle å være tidlig ute med bestillinger – og å ta hensyn til prisøkningen når du inngår langsiktige kontrakter.

– Ingen vet når prisene vil stabilisere seg igjen. Rådet vårt er derfor å ta høyde for at produktene kan bli 30 prosent dyrere til sommeren når du inngår kontrakter på langvarige prosjekter. Mitt råd til alle er å ta høyde for en kommende prisøkning mens du kan, slik at prosjekter ikke ender med tap, sier Morten Østebø.

Powered by Labrador CMS