BETYDELIG PROBLEM: Varemangel er et større problem enn det noen gang har vært, sier divisjonsdirektør VVS hos Ahlsell, John Thomas Blandhoel.

Varemangel bekymrer

Høy aktivitet og stor etterspørsel, kombinert med korona og stigende råvarepriser, gjør tilgangen på en del VVS-varer utfordrende.

Published

– Varemangel er et større problem enn det noen gang har vært, sier divisjonsdirektør VVS hos Ahlsell, John Thomas Blandhoel.

Et sammensatt bilde

Mange rørleggere opplever for tiden utfordringer med tilgangen på enkelte varer. En av disse er VB-kjeden, og administrerende direktør, Øystein Kjellsen, forteller at det på enkeltvarer kan være utfordringer.

– Dette gjelder spesielt på varer som hele verden etterspør i økende grad. Dette kan for eksempel være varer knyttet opp mot det som har med varme og energi å gjøre. Per i dag er ikke situasjonen prekær, men dersom ikke situasjonen bedre seg, så ser jeg for meg at det kan komme noen forsinkelser på større prosjekter, sier Kjellsen.

Han understreker at dette er et sammensatt bilde som handler om mye mer enn bare VVS-faget.

– Varemangel rammer flere fag, men når andre fag rammes, så blir også rør berørt, sier Kjellsen.

Plast og kobber

Blandhoel hos Ahlsell forteller at det spesielt er råvarene plast og kobber som har vært et problem. En rekke produkter bestående helt eller delvis av slike råvarer har dermed vært et problem å skaffe.

– Utfordringene har også forflyttet seg fra ett produktområde til et annet. Det betyr at når man har klart å løse problemet på ett område, så har det dukket opp et annet sted, sier Blandhoel.

Han forteller at bildet er sammensatt, men at de viktigste årsakene er en kombinasjon av koronasituasjonen, valuta og råvaremangel.

– I tillegg har norsk byggenæring gått godt, og kanskje bedre enn mange hadde sett for seg. Det betyr at en del leverandører nok hadde kjøpt inn for lite råvarer og lagt opp til en for liten produksjon i forhold til den etterspørselen som vi har sett, sier Blandhoel.

Skyldes mangel på delkomponenter

Også hos Heidenreich har de merket vareutfordringene.

– Mangel på råvarer og ulike konsekvenser av Covid-19 har ført til noen utfordringer hos visse leverandører. Dette går på forsinkelser i leveringer og ikke at de ikke kan levere, sier markeds- og bærekraftsdirektør i selskapet, Kjetil Grønbakken.

Han forteller at enhver forsinkelse kan medføre store utfordringer, men understreker at de har en innkjøps- og logistikkavdelinger som sitter tett på dette.

– Det er noen av våre største leverandører som har noen utfordringer, men dette har variert litt fra uke til uke nå i sommer. Vi føler at årsaken til at noen leverandører har utfordringer skyldes forsinkelser på delkomponenter, ikke hamstring. Totalt sett er varetilgangen inn til vårt sentrallager god, men med noen større utfordringer på visse leverandører sammenlignet med samme periode i foregående år, sier Grønbakken.

Har kjøpt seg litt opp

Katrine Gaare er kategorisjef VVS hos Onninen. Hun sier at varemangel for deres del ikke er et problem.

– Ja, det er forlenget levetid på ulike varer, blant annet porselen og sisterner, men vi har god dialog med leverandørene. For vår del er derfor ikke et problem, så lenge vi vet når varene kommer, sier Gaare.

Hun forklarer at deler av årsaken til lenger leveringstid skyldes økt pågang.
– Det kjøpes ganske enkelt mer, noe som naturlig nok bidrar til litt mangel på varer, sier Gaare.

Hun tror ikke at økt leveringstid henger sammen med at noen aktører har hamstret varer for å sikre seg.

– Alle er jo kjent med utviklingen i markedet og det er nok en del som har kjøpt seg litt opp for å sikre seg før prisjusteringen i sommer. Noen hamstring ser vi imidlertid ingen tegn til, sier Gaare.

Vil vedvare en stund til

Blandhoel forteller at den utfordrende situasjonen har vedvart en god stund og at han egentlig hadde forventet at det ville ha løst seg i løpet av sommeren.

– Men nå er sommeren over og situasjonen er fortsatt den samme. Jeg tror derfor at dette nok er en situasjon som vi blir nødt til å leve med også i høst, sier Blandhoel.

Selv om det er vanskelig å få fatt i en del varer tror han ikke at situasjonen vil få veldig store konsekvenser ute i prosjektene.

– Grunnen er at det som regel finnes alternativer. Det betyr at tilsvarende produkt ofte er mulig å skaffe fra en annen produsent, sier Blandhoel.

Kan bli verre

Kjellsen i VB-kjeden ønsker ikke å være spåmann for utviklingen fremover, men frykter at situasjonen med varemangel kan bli en permanent utfordring.

– Vi vet jo at det på en del råvarer er stor kamp om ressursene. Det er heller ingen tvil om at en del av de varene som vi i dag benytter innebærer ganske ressurskrevende prosesser. En del av løsningen på råvaresituasjonen tror jeg derfor vil være at verden utvikler seg og at man kommer opp med nye løsninger. I det kortere perspektiv er det likevel ingen tvil om at dette er en problemstilling som kan skape noen utfordringer fremover, også for oss i det norske markedet, sier Kjellsen.

Powered by Labrador CMS