STØRRE FORSTÅELSE: Innkjøpsdirektør hos VVS Norge, Vanjeet Chatwal, mener en samlet verdikjede bør vise en større forståelse for det å dele risiko, spesielt i et volatilt marked.
STØRRE FORSTÅELSE: Innkjøpsdirektør hos VVS Norge, Vanjeet Chatwal, mener en samlet verdikjede bør vise en større forståelse for det å dele risiko, spesielt i et volatilt marked.

Prisstigning på råvarer:

– En av bransjens største utfordringer

VVS-prisene har steget kraftig og mange underentreprenører får ikke tatt ut disse endringene mot sine oppdragsgivere.

Published Last updated

– Prisene har siden pandemien inntraff gått betydelig opp, men mange av våre medlemsbedrifter har likevel ikke mulighet til å justere sine priser videre ut til oppdragsgiver. Dette rammer spesielt såkalte fastpriskontrakter som er priset før man kunne forutse ekstraordinære prisendringer, sier innkjøpsdirektør hos VVS Norge, Vanjeet Chatwal.

Må dele mer på risikoen

VVS-markedet er et svært konkurranseutsatt marked, hvor mange aktører kjemper om de samme prosjektene. Prisfokuset er stort og ofte er pris den enkeltfaktoren som veier tyngst på vektskålen hos både byggherre og totalentreprenør.

– Marginene for mange er derfor allerede på et minimum. Når mange kontrakter signeres med fastpris, så sier det seg dermed selv at når prisen på varene går mye opp, så blir marginene ytterligere svekket, sier Chatwal.

Ikke bare er konkurransen hard, markedet er også stadig mer volatilt. Chatwal mener derfor at hele byggenæringen må vise en større vilje til å dele risiko.

– Prisen på en vare påvirkes av en rekke faktorer og både råvarekostnader, fraktpriser og valutasvingninger er medvirkende til den endelige sluttprisen. I et stadig mer volatilt, ustabilt, marked, må en samlet byggenæring derfor ha en større forståelse for at det oppstår et behov for å justere prisene også for underentreprenørene, sier Chatwal.

Økte priser over hele fjølen

I den ekstraordinære situasjonen som har oppstått, blant annet som følge av pandemien, er det spesielt VVS-entreprenører med en prosjektportefølje hovedsakelig bestående av fastpriskontrakter som rammes hardest.

– Å si at mange vil gå konkurs er å trekke det for langt, men det er ingen tvil om at noen aktører vil merke dette på lønnsomheten fremover, sier Chatwal.

Han forteller at VVS Norge er en stor aktør, som naturligvis vil forsøke å utnytte sin størrelse til å sikre at sine medlemsbedrifter blir minst mulig skadelidende.

– Men å unngå prisendringer er dessverre ikke mulig, sier Chatwal.

Prisen på VVS-varer har siden pandemien inntraff steget nærmere ti prosent, men på enkelte varer, som plast, stål og kobber, har veksten vært betydelig høyere.

VVS-næringen er langt fra de eneste som er rammet av den kraftige prisveksten. Også trevareprisene har gått til himmels, og prisveksten her har vært betydelig høyere enn på VVS-varer.

– Mange av oppdragsgiverne er derfor også rammet av kraftig økte trelastpriser. De kan derfor også være i en vanskelig situasjon. Nettopp derfor er det så viktig at man har mulighet til å gjenspeile dette kostnadsbildet helt frem til byggherren, sier Chatwal.

Han understreker at det ikke er prisøkningen i seg selv som er problemet, såfremt prisøkningen baserer seg på reelle fakta.

– Problemet oppstår når denne prisstigningen ikke reflekteres gjennom alle ledd i verdikjeden, sier Chatwal.

Må dokumenteres

Han understreker at dette selvsagt er en stor diskusjon, hvor det ikke er nok at bare VVS-bransjen blir enige med seg selv.

– Alt fra totalentreprenør og underentreprenør, leverandør og grossist, men selvsagt også byggherrene må involveres, sier Chatwal.

Han mener at for å lykkes med å opparbeide en ny forståelse rundt de faktiske mulighetene til å regulere prisene, så krever det både en holdningsendring og bedre dokumentering.

– Grossister og leverandører må bli flinkere til å dokumentere de faktiske prisendringene. Noen er flinke, men andre kan bli flinkere på dette området. Får vi til å etablere et bedre regime rundt dette, hvor grundig dokumentasjon kan gi grunnlag for, og bedre adgang til prisjustering, så vil det være et skritt i riktig retning, ikke bare for VVS-bransjen, men for en samlet byggenæring, sier Chatwal.

Powered by Labrador CMS