RESTRIKSJONSFORSLAG: Forslår et bredt forbud mot PFAS-er: – Om få år vil vi se en dreining mot varmepumper basert på naturlige kuldemedier, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

AKTUELT

Vil forby alle PFAS-er – deriblant flere kuldemedier

Norge og fire andre land foreslår at EU skal forby alle PFAS-er. Det vil ramme kuldemedier som R134a og en rekke HFO-medier.

Published

Miljødirektoratet har sammen med kolleger i Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark utarbeidet et såkalt restriksjonsforslag. Et så omfattende forbud mot helse- og miljøskadelige stoffer har aldri før vært foreslått i EU.

– Hvis dette forslaget blir vedtatt, vil det være en kjempeseier for miljøet og folks helse. PFAS er noen av de verste miljøgiftene som finnes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Alle PFAS-er bør forbys

Da ligger det an til at naturlige kuldemedier i realiteten blir de eneste alternativene for mange varmepumper fra 2026 til 2027.

Rolf Iver Mytting Hagemoen (NOVAP)

Forslaget innebærer et bredt forbud mot PFAS-er, som også kalles evighetskjemikalier fordi de er ekstremt stabile.

PFAS-er er en gruppe perfluorerte organiske kjemikalier som brukes globalt i både industri- og forbrukervirksomhet. Du finner PFAS i en lang rekke produkter: Matemballasje, slippbelegg i stekepanner og gryter, kosmetikk, tekstilimpregnering, brannskum, rengjøringsmidler, plantevernmidler, bilpleieprodukter, turutstyr og mye mer.

PFAS brukes også i flere kuldemedier som inneholder F-gasser brukt i kjøle/fryseanlegg, i varmepumper og aircondition.

– Det er veldig viktig å fase ut alle PFAS-er som brytes ned til stoffer som er skadelige for helse og miljø. Når det finnes alternativer, er det gode muligheter til å fase ut, understreker fagdirektør Audun Heggelund i Miljødirektoratet. Han har koordinert det norske arbeidet med PFAS-restriksjoner.

Disse kuldemediene kan bli forbudt

Flere vanlige kuldemedier i varmepumper vil bli forbudt om forslaget vedtas, inkludert kuldemedier som i stor eller liten grad brytes ned til TFA (trifluoreddiksyre) i atmosfæren:

  • R134a
  • HFO-R1234yf
  • HFO -R1234ze
  • HFK-R134

Om få år vil vi se en dreining mot varmepumper basert på naturlige kuldemedier i Europa.

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Miljødirektoratet er ikke bekymret for at et forbud mot PFAS vil bremse EUs mål om energieffektivisering ved å begrense tilgangen på varmepumper og annet utstyr. Fluorfrie alternativer er i stor grad tilgjengelige innenfor denne sektoren, poengterer direktoratet.

– Vi ønsker å styre valg av kuldemedier over mot alternativene der de finnes og er like effektive, sier Heggelund.

Noen unntak

Samtidig har forslaget noen unntak fra forbudet for å sikre at det ikke bremser energieffektivisering. Blant annet:

  • Det gjelder ikke vedlikehold og etterfylling på kjøle-, ventilasjons- og varmeanlegg som fantes på markedet innen 18 måneder etter at forbudet trer i kraft, og som ikke kan forsynes med drop-in alternativer innen 13,5 år etter ikrafttreden.
  • Det gjelder ikke kuldemedier i bygninger hvor nasjonale sikkerhetsstandarder og byggeregler forbyr bruk av alternativer.

Høringsrunde fra mars

Et PFAS-forbud vil revolusjonere varmepumpebransjen. Det mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.

Forslaget skal på høring i seks måneder fra mars, og vedtas i 2025 eller 2026. Så skal det iverksettes 18 måneder senere.

– Hele forslaget er basert på kunnskap. Hvis det er noe som mangler eller er feil, håper vi virksomhetene bidrar med kunnskap i høringsrunden, sier Heggelund.

Blir forslaget om PFAS-forbud vedtatt, vil det revolusjonere varmepumpebransjen. Det mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

– Da ligger det an til at naturlige kuldemedier i realiteten blir de eneste alternativene for mange varmepumper fra 2026 til 2027. Dette er det største som vil treffe varmepumpebransjen, sier han.

Flere av kuldemediene som kan bli forbudt er blitt vanlig i større varmepumper som benyttes i yrkesbygg og i energisentraler for fjernvarme.

Skriften på veggen

EU-kommisjonen har samtidig foreslått strengere regulering av F-gasser, med innstramning av kvoter og nye forbud fra 2025 og 2027. Blant annet foreslås det å forby kuldemedier med «Global Warming Potential» GWP over 150 fra 2027.

Ifølge Hagemoen er det fortsatt usikkert om noen typer varmepumper får en utsettelse noen år, eller om hovedlinjene i forslaget til kommisjonen blir vedtatt. Han følger arbeidet med revidert f-gass-forordning tett gjennom den europeiske varmepumpeforeningen.

– Signalene fra EU er uansett tydelige – om få år vil vi se en dreining mot varmepumper basert på naturlige kuldemedier i Europa, avslutter Hagemoen.

Powered by Labrador CMS