UTVEKSLING: Skryter av et velfungerende samarbeid om utveksling av personell.

ARBEIDSLIV

Har blitt flinkere til å dele på rørleggerne

Godt personellsamarbeid mellom rørleggerne i vest, gjør at aktørene nå i langt større grad utveksler personell seg imellom, fremfor å leie inn ressurser fra ulike bemanningsbyråer.

Published

– Vi har for øyeblikket ti medarbeidere fra tre ulike firmaer i Bergen innleid hos oss, sier daglig leder i Arna og Åsane Rørleggerservice, Ståle Høyvik.

Gir mer stabile jobber

Høyvik kan se tilbake på nesten 45 år i rørbransjen. Han begynte som lærling hos Chr. M. Vestrheim i 1979, før han etter ni år etablerte Arna & Åsane Rørleggerservice sammen med tre kolleger.

Den erfarne rørleggeren kan fortelle at grunnlaget for at det var krevende å få til en lokal innleieordning i rørbransjen, baserte seg på en frykt for at flinke rørleggere ikke kom tilbake dersom de ble utleid til en konkurrende bedrift.

Slik er det ikke lenger.

Rørbransjen i Bergen har nå et fungerende samarbeid om utveksling av arbeidskraft. Det betyr i praksis at VVS-aktører med mye å gjøre kan leie inn medarbeidere fra kolleger som har mindre å gjøre.

– Dette er veldig bra ordning, som bidrar til og sikrer mer stabile jobber. Samtidig sikrer det også at vi hele tiden har godt kvalifiserte medarbeidere på jobbene våre, sier Høyvik.

Sikrer kvalitet og kompetanse

For å ta unna toppene, måtte de tidligere i langt større grad også basere seg på innleid personell fra ulike bemanningsbyråer. Høyvik forteller om episoder der innleid personer fra utlandet melder seg som maler den ene dagen og rørlegger eller elektriker den andre.

– Dersom innleiefirmaet ikke hadde eget personell som kontrollerte den faglige kvaliteten på innleide, så var det ingen som sjekket kvalifikasjonene. Det samarbeidet som vi nå har, sikrer kvalitet og at medarbeidere med utdanning ikke blir utkonkurrert av innleide fra utlandet. Samtidig slipper vi å bruke mye tid og ressurser på å sjekke de innleides kvaliteter, da vi allerede vet at de er utdannet og har den rette kompetansen, sier Høyvik.

– Tør til og med å leie ut flinke folk

Daglig leder i Anders O. Grevstad, Frank Utne, bekrefter at samarbeidet fungerer godt.

– Aktørene i bransjen stoler på hverandre og vi kan dermed leie ut folk til hverandre. Problemet før var at de vi leide ut ofte ikke kom tilbake. De ble rett og slett stjålet. Nå er vi en del aktører som stoler på hverandre, noe som gjør at vi til og med kan leie ut flinke folk fordi vi vet at vi får de tilbake, sier Utne.

Han forteller at noe av bakgrunnen for avtalen er at Chr. M. Vestrheim tok initiativ til et samarbeid siden de hadde stort behov for personell.

– Denne avtalen har nok lagt grunnlaget for det samarbeidet som vi nå ser, sier Utne.

Var nede i knestående

Administrerende direktør i Chr. M. Vestrheim, Thomas Jørs, poengterer at avtalen og samarbeidet de har fått i stand ikke er noe annet enn det som blir anbefalt over hele landet.

Administrerende direktør i Chr. M. Vestrheim, Thomas Jørs

– Denne formen for samarbeid om personell er anbefalt i alle bransjer. Mange bransjer har fått det til i lang tid, men blant rørleggerne her i Bergen var vi nede i knestående. Vi hadde ikke et samarbeid som fungerte, sier Jørs.

Han forteller som sine kolleger at faren for at flinke folk ble stjålet var stor dersom de ble leid ut.

– Nå har vi våre venner som vi samarbeider godt med og som vi stoler på. Det har resultert i at vi ikke har den samme stjelingen av folk som vi tidligere hadde. Er det noen som i dag stjeler folk, så er de kjipe, sier Jørs, som understreker at de innad i bransjen bruker betydelig sterkere ord dersom stjeling av folk finner sted.

– Det blir ikke tatt lett på, sier Jørs.

Mye av formidlingen av ressursene blir håndtert av Rørentreprenørene, med regionleder, Morten Husa, i spissen.

– Det er han vi melder inn vårt behov til, om det er at vi trenger ekstra folk eller om vi har noen overtallige. Han er første mann vi ringer til, sier Høyvik.

Powered by Labrador CMS