CAMPUS: Campus Kristiansund, det nye fargerike bygget i massivtre ved kaia, ligger i hjertet av Kristiansund.

JOBB

Vannkanoner i operaen: Fremtidsrettet rørlegging i Kristiansund

– Teknisk svært interessante og kompliserte bygg. Slik beskrives de to prosjektene «Campus Kristiansund» og operabygget «Normoria» i Kristiansund.

Published Last updated

Det sier daglig leder Stian Lystad i det tradisjonsrike rørleggerfirmaet Øivind Lystad AS som i skrivende stund har til sammen har over 20 rørleggere i arbeid på disse to prosjektene.

Campus Kristiansund blir et signalbygg for byen og denne delen av landet, der det ligger ned mot havnebassenget. Det samme blir operabygget på sin måte, der det bygges midt i sentrum.

– Svært strengt

– Det blir stilt svært strenge miljøkrav til oss i disse prosjektene. Begge er Breeam-sertifiserte. Det fører til mer prosjekteringsarbeid enn vi hadde regnet med, sier han.

Alle materialene de bruker skal være Breeam-sertifisert. Det er alt fra fugemasser, bolter og armaturer til porselen. De monterer for eksempel plastrør med høy lydklasse i stedet for stålrør med høy lydklasse.

Fremtidsrettet

– Vi må skjerpe oss, tenke nytt og fremtidsrettet i disse prosjektene. Det er veldig bra for oss som bedrift. Vi blir flinkere og enda mer profesjonelle, når vi må tenke nøye gjennom alt vi gjør, sier han.

Campus Kristiansund utgjør cirka 17.000 kvadratmeter, bygd i massivtre i sju etasjer. Massivtre gir mange fordeler, også med tanke på HMS for de som jobber der, ifølge Lystad.

– I dette massivtrebygget er det mye mer behagelig å arbeide, med lite støy og mye mindre støv, sammenlignet med bygg i stål og betong, sier han.

Rørleggerne kan for eksempel skru klammer rett i massivtreveggen. I et stålbygg måtte de ha brukt bor.

ENERGISENTRAL: Her er Stian Lystad i energisentralen i Campus Kristiansund.

Fra 40 meters dyp

Øivind Lystad AS leverer varmeanlegg, kjøleanlegg, sanitæranlegg og deler av VA-anlegget til Campus Kristiansund.

– Vi har montert to varmepumper, væske til vann, med naturlig kjølemedium, propan. Hver enkelt har 250 kW kjøleeffekt.

– Vi henter varme fra sjøvann på om lag 40 meters dyp, midt i havnebassenget i Kristiansund. Vannet føres via varmeveksler og de to varmepumpene. I første etasje blir det vannbåren gulvvarme, mens de andre etasjene får radiotorvarme. Noe ventilasjonsvarme blir det også, legger han til.

Bygget får ventilasjonskjøling, komfortkjøling og dataromkjøling fra det samme anlegget. Når arbeidet med Campus Kristiansund blir ferdig til våren, skal de gjennom en prøvekjøringsperiode før bygget overrekes til byggherren i august i år.

Vannkanoner i operaen

I operabygget «Normoria» har de lagt bunnledninger og begynt innomhus-arbeidet i det totalt 11.000 kvadratmeter store bygget. Over scenen skal de montere vannkanoner som supplement til sprinkleranlegget.

Høyden fra gulv til tak i scenetårnet er bortimot 20 meter innvendig.

– Hvis det begynner å brenne på scenen, løses ikke dysene på sprinkleranlegget raskt nok ut. Vannet som spyles fra dysene kan dessuten bli varmet opp før det når scenen. Derfor skal vi montere vannkanoner, sier han.

OPERA: Her er Normoria - signalbygget på totalt 11.000 kvadratmeter som blant annet skal romme operaen i Kristiansund sentrum.

I Normoria monterer de samme propan-varmepumpe som i Campus, med elkjel som supplering.

– Vi henter varme og kjøling fra energibrønner som vi borer på samme tomt som operabygget settes opp. Overskuddsvarme dumper vi ned i energibrønnen. Dette fører til at områdene rundt energibrønnene blir varmere. Denne varmen henter vi opp igjen i den kalde årstiden, forklarer han.

Bygget får ventilasjonsoppvarming, gulvvarme og radiatorvarme, om lag en tredel av hver.

Historiske prosjekt

Campus Kristiansund skal gi rom til høgskole, fagskole, kompetanseklinikk for den offentlige tannhelsetjenesten, vekstmiljø for næringslivet og forsking.

Det nye opera- og kulturhuset Normoria skal romme Operaen i Kristiansund, Nordmørsmusea, kulturskolen og biblioteket. Bygget skal stå ferdig i 2025.

Rørleggerfirmaet Øivind Lystad AS har om lag 25 ansatte. De er underleverandør til Betonmast i Campus og underleverandør til HENT i operaen.

– Byggene gir en boost til sentrum av Kristiansund og for oss. Vi er stolte over å få være med på disse teknisk avanserte og fremtidsrettede byggene. Dette blir viktige referanseprosjekter for oss med tanke på nye jobber i fremtiden, avslutter daglig leder Stian Lystad.

Powered by Labrador CMS