PREKUTT: Prosjektleder Åsmund Lee Berg ser opp mot sprinkleranlegget som er montert i en del av det nye «Sjukehuset Nordmøre og Romsdal».

SANITÆR

Bravida gikk for spansk prekutt i det nye sykehuset

Bravida monterer prekutt sprinkleranlegg fra Spania i det nye «Sjukehuset Nordmøre og Romsdal» i Molde: – Mindre arbeid på rørleggerne og mer fokus på prosjektering, sier prosjekt- og innkjøpssjef Andreas Hellem.

Published Last updated

– Alle rør er kappet riktig på millimeteren. Røravgreiningene er sveiset og tetthetsprøvd. All prekutt og sveising er utført av roboter på den automatiske produksjonslinjen til fabrikken Tubasys i Spania, sier Andreas Hellem i Bravida VVS Trondheim.

– Hvordan kan dere være sikre på at kvaliteten blir som den skal være, når dere kjøper inn ferdig prekutt fra Spania?

– Fabrikken Tubasys har VdS-godkjenning, den er også FM Global godkjent for de strengeste kravene til kvalitet. Dette er dokumentert. Kvaliteten er på topp, forsikrer Hellem.

Flere av Bravidas ingeniører og prosjektledere har vært i Spania på kurs for å lære hvordan spanjolene jobber. Det har vært viktig for Bravida at deres fagfolk har vært til stede i fabrikken og fulgt med på jobben som utføres der, slik at de kan forstå dynamikken i produksjonen.

FRA SPANIA: Her er rør fra Spania levert på byggeplassen på Hjelset i Molde.

2.400 rom

Sprinkleranlegget ble fraktet fra Spania til Molde i trailere. Det monteres i over 2.400 rom med grunnflater på til sammen om lag 55.000 kvadratmeter. Det er Bravidas rørleggere som utfører  arbeidet.

I gjennomsnitt sju til åtte rørleggere har vært i fullt arbeid med dette siden sommeren 2022. Prosjektleder Åsmund Lee Berg har hatt ansvaret for produksjonen. Rørleggerne mottar bunter med rør som er merket for området de skal montere, og det følger med svært detaljerte arbeidstegninger og kuttlister.

– Prekutt sprinkleranlegget kommer med mange forskjellige materialkvaliteter. På dette anlegget er alt VdS-godkjent og i henhold til norsk sprinklerstandard, sier Hellem.

Rørene er levert ferdig overflatebehandlet i korrosjonsklasse C3. Alle rør er lasermerket, slik at de som skal montere dem vet nøyaktig hvor hvert enkelt rør skal monteres. Lasermerket på hvert rør er unikt, det brukes også til kvalitetssikring, med sporbarhet tilbake til produksjonslinjen i fabrikken og opprinnelsesstedet til stålet.

Komplekst

– Sprinkleranlegget er svært komplekst, fordi det er mange unike rom med spesialiserte funksjoner, sier Hellem.

Bravida har installert tre ulike typer sprinkleranlegg på sykehuset. Det er i hovedsak tradisjonelt vått sprinkleranlegg i somatikken og tørr-rørs anlegg med luft i systemet i områder med frostfare. I rom hvor ekstra sikkerhet mot lekkasjer og utilsiktet utløsning av sprinkler er nødvendig, er det montert pre-action-anlegg med dobbel sikring. Dette innebærer at brannalarmen må utløses samtidig for at anlegget skal aktiveres.

Byggherre for prosjektet er Helse Møre og Romsdal HF. Bravida har totalentreprise med prosjektansvar for sprinkleranlegget. Kontrakten for sprinkleranlegget er på om lag 70 millioner kroner.

– Vi har utført lignende arbeid på enkle bygg tidligere, men ikke på store, kompliserte bygg som sykehuset. Et av satsingsområdene til Bravida er sykehusbygg, sier Hellem.

Prekutt har medført raskere montering og mer effektivt arbeid, konkluderer han:

– Det bidrar samtidig til bedre HMS ved at rørleggerne unngår tunge løft med stålrør til verkstedområdet. Prekutt gir og minimal bearbeiding. I tillegg resirkuleres alle kappene på fabrikken.

Mye mindre stål

Bravida har brukt opptil 40 prosent mindre stål på enkelte områder, sammenlignet med det de ville brukt i tradisjonelt sprinkleranlegg. Noe av årsaken til dette, er at prefabrikkering har inspirert dem til å tenke nytt.

– Enkelt forklart oppnås denne fordelen gjennom grundig prosjektering. Vi reduserer unødvendige rørføringer, det blir færre retningsendringer på rørene, samtidig som vi benytter riktige dimensjoner.

– Vi ble overrasket over at vi greide å spare så mye stål i dette prosjektet, sier han.

– Med færre rør og retningsendringer blir det heller ikke så mange skjøter. Det gir mindre risiko for lekkasjer, fordi det er stort sett i skjøtene lekkasjene kommer, sier han.

PREKUTT: Her er en del av prekutt sprinkleranlegget montert i «Sjukehuset Nordmøre og Romsdal».

Bravida har lært mye i dette prosjektet, spesielt med tanke på utvikling av prekutt anlegget og prosjekteringen.

– Vi er allerede i gang med lignende prekutt sprinkleranlegg på boligprosjekter og næringsbygg. Dette er innovasjon, sier Hellem.

– Men prekutt sprinkleranlegg gir mindre arbeid til rørleggerne?

– Ja, det gir mindre arbeid på rørleggerne og mer fokus på prosjekteringen i denne jobben. Hovedmålet har vært å redusere behovet for innleie og øke kvaliteten på anlegget. Vi må ikke bare tenke på nåtiden. Dette er innovasjon. Det er viktig for oss, ja, for hele bransjen å bli dyktige i nye og utradisjonelle byggemetoder. Hvis vi ikke blir det, kan vi risikere at andre tar ledelsen, slik det skjedde med badekabinene, sier Hellem i Bravida.

Her er det nye «Sjukehuset Nordmøre og Romsdal» på Hjelset i Molde under bygging.
Powered by Labrador CMS