NY STANDARD: Håkon Winterseth er en av dem som har jobbet med en ny standard for brannsikkerhetskontroll på utførelse og dokumentasjon.

AKTUELT

Ny standard: – Dette er noe som både byggherrer og entreprenører vil tjene på

En ny standard for kontroll av brannsikkerhet er på trappene, noe som er på høy tid, sier folk i bransjen. For den kan både redde liv og spare store summer for byggherrer og prosjekterende på feilretting i ettertid.

Published

– Dette er noe som er viktig å få på plass og det ganske så fort. I dag er det kun egenkontroll på utførelse og her må vi nok si at byggebransjen ikke er kjent for å ha den aller beste egenkontrollen. 

Det sier Håkon Winterseth til nemitek.no. 

Winterseth er faglig leder i Firesafe, nestleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon og sitter i komiteen som har utarbeidet forslaget til ny standard for brannsikkerhet. Nå er den ute på høring, med frist 29. Desember. 

Den nye standarden (prNS 3962) tar for seg kontroll av produksjonsunderlag, utførelse, FDV- og produktdokumentasjon, der det angis krav til kontrollprosessen, kontrollnivåer, kontrollmetoder, omfang av kontroll, avviksbehandling og sluttrapport.  

– Blir mye dyrere 

Jarl Tonning er leder for komiteen som har laget forslaget til ny standard. 

Han mener i likhet med Winterseth at dette er på høy tid. 

– Dette må vi bare få på plass, for kritiske områder av kontrollprosessen ble tilsidesatt i forrige runde. Vi var en del bransjekolleger som startet denne prosessen i 2019 og nå er vi snart i mål, sier Tonning. 

Han sier at de innenfor det branntekniske har et kjempestort problem i forhold til feil og feilretting. 

– De store entreprenørene er ofte flinkere til denne typen kontroll, mens de mindre entreprenørene ikke har de samme kvalitetssystemene, sier Tonning. 

UT ÅRET: En ny standard for brannsikkerhetskontroll på utførelse og dokumentasjon er på vei. Høringsfristen for det nye forslaget går ut 29. Desember.

Han legger til at det å ikke gjøre grundig nok egenkontroll på brannsikkerheten også har økonomiske konsekvenser. 

– Det blir normalt mye dyrere når det oppdages feil i ettertid, sier han og legger til: 

– Til sjuende og sist er denne standarden noe som byggherrer og entreprenører vil tjene på. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det har blitt på prosjekteringssiden, så nå skal vi få til det samme med kontroll på utførelse og dokumentasjon, sier Jarl Tonning. 

Begrenset til prosjektering 

I SAK10, som trådte i kraft i 2010, ble det slått fast at kontroll av brannsikkerhet skal gjøres, men formuleringen i forskriften ender med «hvor kontrollkravet begrenses til prosjektering av brannsikkerhetskonsept.» 

Dette siste er noe som lenge har plaget Håkon Winteseth. 

– På alle de andre viktige områdene i plan- og bygningsloven er det krav om kontroll av både prosjektering og utførelse, men på brannsikkerhet ble det altså begrenset til prosjektering. Det er jo helt utrolig at de ikke tok med det som faktisk kan redde liv, sier en oppgitt Winterseth. 

I tillegg til liv som kan reddes, er dette også et økonomisk spørsmål. 

Ifølge brannskadestatikken til Finans Norge ble det i 2022 meldt inn brannskader på for over 6,6 milliarder kroner. Det siste tiåret har tallet ligget på rundt fem milliarder kroner i året. Grunnlaget for dataene er brannskader meldt til skadeforsikringsselskapene som opererer i Norge, og som så er samlet inn av Finans Norge. 

– Hvorfor tror du selv kontroll av utførelse ble utelatt i 2010? 

– Det vi har fått høre er to årsaker: At det ikke er nok kapasitet i markedet til å utføre kontrollene og at det ikke finnes noen standard på området. Nå kommer i hvert fall den standardiserte metoden, sier han. 

Trenger ikke begynne med alt 

Winterseth innrømmer at det kan bli en utfordring med å få tak i nok uavhengige kontrollører til oppgaven. Men han understreker at de må begynne et sted. 

– Først vil jeg si at det har blitt en viss økning i kapasiteten. Men jeg mener det også er et poeng at vi ikke trenger å begynne med alt. Jeg vil kalle kontrollen av brannsikkerheten i konseptfasen en suksesshistorie, men den var jo ikke det fra første dag. Aktørene der trengte et par-tre år for å bygge opp kompetanse, tillit og transparens. Det trengs her også, sier han og fortsetter: 

– Et forslag er å starte med bygninger i risikoklasse 4 og 6, blant annet bolighus, helseinstitusjoner, omsorgssentre og hoteller. Bygninger som folk lever og sover i. Så kan vi vente litt med kontorer og lagre, der det er mindre risiko for at liv går tapt, sier Winterseth.

Håper på obligatorisk forskrift 

Det å innføre en ny standard via Standard Norge betyr absolutt ikke at det fra innføringen vil bli gjort uavhengig kontroll av brannsikkerhet på utførelse og dokumentasjon i alle nye bygninger. 

– Nei, det gjør det selvfølgelig ikke. En standard er ikke lovpålagt, selv om vi håper at alle kommer til å følge den. Dette vil i første omgang bli ansvaret til blant andre entreprenører, byggherrer og eiendomsforvaltere. Allerede i dag er det kommuner i Norge som har obligatorisk kontroll av utførelse – som for eksempel Kristiansund og Tønsberg – men det har de bestemt selv. Målet må jo likevel være å gjøre dette obligatorisk, gjennom en forskrift, sier Håkon Winterseth.

Komiteen

Forslaget til den nye standarden (prNS 3962) er utarbeidet av en komite med medlemmer fra disse virksomhetene: 

 • Betonmast AS 

 • Brakon AS 

 • Brannfaglig Fellesorganisasjon 

 • Byggimpuls AS 

 • Cowi Norge 

 • Finans Norge Forsikringsdrift 

 • Firesafe AS 

 • Hent AS 

 • HH Fire Eater Norge 

 • Hol brann og redning 

 • Kiwa Norge 

 • Brannfag AS 

 • Lilleland AS 

 • Malling & Co Forvaltning AS 

 • Mal Proff AS 

 • Multiconsult Norge AS 

 • Newsec Project AS 

 • Oslobygg KF 

 • PID Solutions 

 • Proveno AS 

 • Securo AS 

 • Stiftelsen Norsk brannvernforening 

Powered by Labrador CMS