INGEN KRAV: DSB har ingen konkrete krav til renhold av ventilasjonsanlegg, men seksjonssjef ved seksjon for forebygging og utdanning, Ann Christin Olsen-Haines, understreker likevel viktigheten av at eier og bruker av utstyr tilknyttet storkjøkken, er sitt ansvar bevisst.

VENTILASJONSBRANN

Ingen konkrete krav til renhold av kanaler

Brann i ventilasjonskanaler kan få store konsekvenser, men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ingen konkrete krav til renhold av ventilasjonsanlegg.

Published Last updated

– Brann i kjøkken som sprer seg til kanalen kan få store konsekvenser, noe vi dessverre har flere eksempler på, sier seksjonssjef ved seksjon for forebygging og utdanning hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Ann Christin Olsen-Haines.

Senest fredag forrige uke førte trolig en kullgrill under en ventilasjonshette til brann i en bygård i Oslo sentrum. Etterforskningen er pågående.

Flere eksempler

– DSB har ingen konkrete krav til renhold av ventilasjonskanaler, sier Olsen-Haines.

Hun understreker likevel viktigheten av at eier og bruker av utstyr tilknyttet storkjøkken, er sitt ansvar bevisst og at dette benyttes i tråd med bruksanvisning, monteringsanvisning og opplæringskrav.

– På kjøkken/storkjøkken hvor det er mye fett i matlagingen er det viktig med gode rutiner for rengjøring, slik at det ikke danner seg brennbart fettlag i filter, avtrekksvifte og kanaler som kan føre til at en eventuell brann sprer seg, sier Olsen-Haines.

Har ikke ført til avkortning

Viktigheten av godt renhold understrekes av teknisk utreder hos forsikringsselskapet Gjensidige, Rune Siewartz Nielsen. Han jobber hovedsakelig med utredning etter branner.

Seksjonssjef ved seksjon for forebygging og utdanning hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Ann Christin Olsen-Haines.

– Godt renhold av ventilasjonskanaler er viktig, både på storkjøkken og i privatboliger. Det er ikke uvanlig at branner på kjøkken starter på eller ved komfyrer eller platetopper og at varmen derfra medfører at fett i ventilatorer og avtrekkskanelen smelter og bidrar til brannspredningen, sier Siewartz Nielsen.

Men heller ikke forsikringsselskapet har noen konkrete krav til rengjøring av ventilasjonskanaler i forbindelse med forsikring av bygg og eiendom.

– Jeg kan heller ikke huske at vi har avkortet forsikringsutbetalingen på grunn av manglende renhold i noen saker, sier Siewartz Nielsen.

Må rengjøres hvert år

På generelt grunnlag har imidlertid forsikringsselskapene sikkerhetsforskrifter for brannsikring av frityr, koke og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. Forskriften gir føringer for rengjøring av filter, avtrekksvifte og kanaler.

I sikkerhetsforskriftene til FG Skadeteknikk, som er en del av Finans Norge Forsikringsdrift, er det et punkt som omtaler renhold. Her står det:

«Frityr, koke- og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk. Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres minst hver uke, hyppigere ved behov og kanal med avtrekksvifter må rengjøres hvert år, helt ut til det fri.»

Mangler skikkelig tallmateriale

Men hvor ofte fører fettet i kanalene til at det faktisk brenner? Dette er det ifølge DSB vanskelig å si noe sikkert om. Dette skyldes at de ikke har spørsmål som fanger opp om det brenner i ventilasjonskanalen eller om dette har noen betydning for spredning av brannen.

Olsen-Haines forteller at det nærmeste de kommer er å se på fritekstfeltene i statistikken, men hun understreker at det ikke en fullstendig oversikt over alle hendelsene, fordi det er valgfritt å skrive i disse feltene.

– Av drøyt 22.300 bygningsbranner siden 2016, har omtrent 3.400 kjøkken som antatt arnested for brannen. Av disse blir ventilasjonskanal nevnt i 20 hendelser. I syv av hendelsene har brannen spredt seg ut over arnestedsrommet, og ventilasjonskanalen kan da ha vært medvirkende til brannspredningen, sier Olsen-Haines.


Powered by Labrador CMS