Storkjøkken-ventilasjon:

200 grader, gnister og fett

En ny rapport måler 667 grader i skorsteinen og mer enn 200 i ventilasjonen over en restaurantgrill, og gnistene spruter. Men reglene er gode nok, mener DiBK.

Published

Restaurantene fyrer med kull i grillene på kjøkkenet, men har ingen skorstein. Gnistene spruter, og avtrekket går rett i ventilasjonskanalen. Enda en gang er det kommet en rapport etter de mange restaurantbrannene for noen år siden, og enda en gang sier DiBK at det ikke er aktuelt å endre på reglene.

– Endelig får vi det samme som vi har sagt en stund, og nå kommer det fra en organisasjon som folk hører på: Vi må tenke nytt om kullgrillene, sier John-Andreas Johnsen.

Ventiståls ekspert på ventilasjon blogget om kjøkkenbranner og skrev det som ble en av årets mest leste saker allerede i 2016.

Gnistene spruter

Det har ikke sluttet å brenne, og i fjor kom forskerne i Rise med en rapport om brannrisiko rundt restaurantgrillene. De konkluderte med at både brannvesenet, restaurantene, byggeierne og de som leverer kullgriller, oppfatter reglene som utydelige – men foreslo ikke å endre reglene. Heller ikke tek17 tar spesielle hensyn til brannfaren fra grillene.

Nå har Edvard Aamodt og Birger Rønning i Rise prøvefyrt med forskjellige kullgriller og skrevet rapport om resultatene. Det har de gjort på oppdrag fra DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

De har funnet temperaturer på opptil 667 grader i skorsteinen til grillen, opptil 204 grader i ventilasjonskanalen og opptil 357 grader i overflatetemperatur på selve grillen.

Dessuten spruter gnistene. «Dersom fettavlagringer eller annet brennbart materiale er til stede i avtrekket, vil slike gnister, i kombinasjon med relativt høy varme, kunne bidra til antennelse i avtrekket», heter det i rapporten.

Gnistfanger og temperatur

Aamodt og Rønning peker på at Norsk Standard ikke tar for seg temperaturer i avtrekket eller gnister og spredning til brennbart materiale. De konkluderer med at det må dokumenteres at grillen har gnistfanger eller andre tiltak for å stoppe gnistene – og at de som bruker grillen, må få opplæring og være forsiktige når de åpner en lukket grill. Dessuten:

«Det må dokumenteres at ventilasjonssystemet som røykgassene fra grillen slippes ut til, er dimensjonert for å håndtere de temperaturer som kan oppstå, også ved feil bruk.»

Forskjell på grill og oppvaskmaskin

John-Andreas Johnsen oppsummerer rapporten med litt enklere ord:

– Det de sier, er at med den temperaturen i avtrekket, og gnister, har du en veldig stor risiko for at det vil skje en brann. Nå må vi begynne å differensiere på typer utstyr og hvordan kanalnettet skal være over griller kontra utstyr som ikke genererer en masse fett, som for eksempel oppvask. Håpet mitt nå er at noen sier at vi må gjøre noe med den tekniske forskriften, sier han.

– Et kjøkken er ikke et kjøkken lenger. Det er forskjellige risikosoner. Alfa og omega nå er at vi får et mye strengere regime på kanalrengjøring slik at vi fjerner det fettet som ligger i kanalene og reduserer faren for brann.

Johnsen mener at anleggene må bygges ut fra virkeligheten, og i virkeligheten vedlikeholder ikke brukeren anlegget sitt.

Isolasjon full av fett

– En spirokanal er brannisolert i 30 minutter. Men i den virkelige verden har vi masse drivstoff i kanalene som gjør at brannen blir mye varmere mye fortere. Spirokanaler med nipler lekker. Det vil lekke fett i alle horisontale føringer. Det vil si at brannisolasjonen blir full av fett, og da brenner brannisolasjonen og vi får spredning av brannen utenfor kanalen, sier han.

– Du senker selvantenningspunktet på isolasjonen til det selvantenningspunktet som er på fett.

Siden folk vil bygge billigst mulig, mener han at det er teknisk forskrift som må forfølges. – Vi må ha en veiledning som forteller at hvis det er kullgrill eller vedfyrt, så må kanalnettet bygges sånn, og er det koking og oppvask, så er det mindre fare og da kan det bygges sånn. Vi må begynne å dele opp kjøkken i risikoklasser, ifølge John-Andreas Johnsen.

DiBK: Ingen endring

Direktoratet for byggkvalitet velger å svare på spørsmålene om saken med en skriftlig gjennomgang fra senioringeniør Trond Andersen. Han mener at det ikke er noe behov for å endre på byggteknisk forskrift med veiledning, siden den uansett ikke handler om produksjonsutstyr.

– Forsøkene som er gjort, viser at gnister dannes i griller og at disse kan spres opp i avtrekk og ut gjennom grillens åpning når man åpner døren til grillen. Sammen med høye røykgasstemperaturer i ventilasjonskanaler og avleiringer av sot og matfett utgjør dette en brannfare. Derfor er det viktig at avtrekket er dimensjonert riktig og at grillen plasseres i god avstand fra brennbart materiale, skriver Andersen.

Han viser til et detaljblad fra Sintef Byggforsk om brannsikring og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg. Der står det at avtrekkskanaler i storkjøkken, frityranlegg og andre steder der det er fare for brennbar avsetning i kanalene, må være bestandige mot fettbrann. Det fastslås også at avtrekk over tak fra kanaler fra storkjøkkenutstyr som bruker fast eller flytende brensel, i utgangspunktet må utføres etter reglene for skorsteiner.

Powered by Labrador CMS