GODT ARBEIDSMILJØ: Sten Otto Weberg er glad for et åpent og trygt arbeidsmiljø hos Brødrene Samuelsen AS. Men det er viktig at noen har ansvar for å følge med og si fra når det er behov.

ARBEIDSLIV

Skjerper kravene til verneombud

Er dere et firma med mellom fem og ti ansatte? Fra nyttår blir det lovpålagt at dere må velge et verneombud. Det handler om mye mer enn å forebygge ulykker.

Published

I praksis har Sten Otto Weberg fungert som et uformelt verneombud i mange år. Men han husker ikke helt hvordan det skjedde. Det har alltid vært han som har hatt jobben med å følge med på det som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre i det tradisjonsrike malermesterfirmaet Brødrene Samuelsen på Lierstranda ved Drammen.

– Det har på en måte bare blitt sånn, kanskje fordi jeg har vært så lenge i firmaet – 24 år. Kona mi, som er tillitsvalgt for Fagforbundet på sykehuset og kan mye om sånt, spurte om vi har hatt valg på verneombud, men det har vi ikke. Jeg tror det falt på meg i en periode vi var over ti ansatte i firmaet, og siden har jeg fungert i rollen, forteller Sten Otto Weberg i en liten pause fra jobben med å legge et nytt badegulv på en helseinstitusjon.

Hvor mange som er ansatt i bedriften, er viktig i denne sammenhengen. Fra nyttår endres nemlig arbeidsmiljøloven slik at den nedre grensen for når det er lovpålagt å ha minst ett verneombud, senkes fra ti til fem ansatte.

Det betyr at Brødrene Samuelsen med sine sju ansatte plutselig får et lovkrav om noe som de til nå har løst på en noe mer uformell måte.

Mer formelt heretter

– Vi har jo hatt Sten som verneombud hele veien, men vi har kanskje ikke fulgt opp det formelle så nøye som vi nå blir nødt til. Blant annet må vi se til at Sten heretter blir involvert i gjennomgangene vi har med bedriftshelsetjenesten, sier daglig leder Baard Samuelsen.

Han hilser skjerpingen i arbeidsmiljølovens krav velkommen.

– Det er uten tvil viktig og riktig. Jeg applauderer alle grep som bidrar til at liv og helse blir ivaretatt. Seriøse og organiserte bedrifter skal følge opp det som er lovpålagt. Rett nok kan det ha en kostnadsside for små bedrifter. Men alternativet er jo så mye mer kostbart, innser Samuelsen og minner om en ulykke med skader og fravær uansett er mye dyrere for en liten bedrift enn å investere i å forebygge at slike uønskede hendelser skjer.

Våge å si fra

Også Sten Otto Weberg mener at det er nyttig med pålegg om verneombud i mindre bedrifter.

– I Brødrene Samuelsen har vi verdens beste ledere. Men det kan likevel være slik at ikke alle tør å si fra til sjefen sin. Dessuten: I vår bransje er det mange østeuropeere som er vant til å tenke at sjefen bestemmer, nærmest uansett. Da kan det være greit at noen er i posisjon til å si fra når det er nødvendig, sier han.

En gang var Weberg nødt til å sette foten ned. Et stillas på et bolighus holdt ikke den standarden det burde og som var avtalt. Da han oppdaget det, sendte han malerne hjem.

Det var overhodet ikke vanskelig å få aksept hos ledelsen for at det var en riktig beslutning. Baard Samuelsen husker hendelsen og mener den er et eksempel på hvorfor det er viktig å ha en oppegående vernetjeneste.

Psykososialt arbeidsmiljø

– Det viktigste er at alle kommer hjem til middag hver dag, sier Weberg om oppgavene til et verneombud.

Men vernetjenesten handler om mer enn fysiske farer på arbeidsplassen. Fra nyttår kommer det også inn i arbeidsmiljøloven et eget punkt som skal understreke at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø.

– Det må jeg spørre kona om når jeg kommer hjem i dag, smiler Weberg når vi spør hva han tror det vil innebære for hans eget verv når han – høyst sannsynlig – blir formelt valgt som verneombud for Brødrene Samuelsen.

Men når vi snakker litt mer om hvordan det er å være ansatt i et lite firma der mange har vært veldig lenge og alle kjenner hverandre godt, er det ikke så mystisk og vanskelig likevel.

– Vi har et veldig bra samhold på jobben. Hvis noen sliter med noe, kan vi snakke åpent om det, sier han.

Viktig at folk trives

Baard Samuelsen tenker på samme måte. Han forteller om at firmaet er opptatt av trivsel og forebyggende HMS-arbeid, blant annet med tilbud om fysikalsk behandling til alle ansatte.

SERIØST OG SKIKKELIG: Daglig leder Baard Samuelsen heier på tiltak som kan styrke seriøsiteten i arbeidslivet og er positiv til at flere får krav om verneombud, også hans egen bedrift.

– Stammen av medarbeidere hos oss har vært her i over 20 år. Det er vi stolte av. Når vi er så få, snakker vi med hverandre daglig. Vi gjør vårt beste for at folk skal trives. Det er viktig for oss, sier han.

Samuelsen tror at mindre bedrifter kan gjøre en veldig god jobb med det psykososiale arbeidsmiljøet selv om det ikke nødvendigvis er så formalisert og bevisst.

– Vi skal gjøre ting skikkelig, og det er mye inspirasjon å hente i MLF, i lauget og det organiserte fagfellesskapet av håndverksbedrifter, sier han.

– Snakk om hvordan dere har det på jobben

Det bør være like naturlig å prate om dette som det er å prate om mekaniske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer, mener Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet.

Når nyttårsfyrverkeriet har sluknet, vil et nytt punkt i arbeidsmiljøloven understreke at «verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø».

Og når langt flere virksomheter enn i dag også blir pålagt å ha verneombud, vil dermed et stort antall arbeidstakere bli valgt inn i verv der dette er en del av ansvaret.

Det psykososiale arbeidsmiljøet skal være en del av virksomhetens arbeid med HMS, på samme måte som det fysiske arbeidsmiljøet der det handler om å sikre seg mot ulykker, mot farlig eksponering for kjemikalier og så videre.

Psykososialt arbeidsmiljø handler særlig om de sosiale og mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen. Ofte henger dette sammen med hvordan arbeidet blir organisert, planlagt og gjennomført.

– Verneombudets rolle i dette arbeidet vil være å ha det psykososiale arbeidsmiljøet på agendaen blant de ansatte, både i møter og i arbeidshverdagen, skriver seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet i en e-post.

I byggebransjen er det gjerne arbeidsulykker – og særlig fallulykker – som er mest i fokus når den snakker om helse, miljø og sikkerhet. Men dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan også være skadelig for helsa og føre til sykefravær for den enkelte og tapt produktivitet for bedriften. Motsatt vil et godt psykososialt arbeidsmiljø virke helsefremmende og bidra til økt trivsel og økt produktivitet.

En utfordring ved å være verneombud i byggebransjen er at folk jobber ute på ulike steder.

– Skap en felles møtearena for å sette det psykososiale på agendaen, råder Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet.

Verneombudets rolle og ansvar

Verneombudet er en lovpålagt rolle og en nøytral part i spørsmål som angår arbeidsmiljøet.

Ombudet skal velges ut av de ansatte og representere dem i HMS-spørsmål i virksomheten.

– Derfor er det viktig at verneombudet involveres tidlig i spørsmål som angår arbeidsmiljøet, understreker seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet.

Hun anbefaler at ledelsen informerer de ansatte om verneombudets rolle før det gjennomføres et valg, slik at dere får på plass gode og motiverte ombud.

– Verneombudet skal være en støttespiller i HMS-arbeidet for leder, fordi de kan gi gode innspill fra de ansatte, understreker Pettersen.

Alle verneombud skal ha en opplæring ved et 40 timers HMS-kurs. Der får de opplæring i lovverket og hva din rolle og omfang som verneombud er.

Powered by Labrador CMS