VANSKELIG, MEN RYDDIG: – Jeg opplever nedbemanningen som vanskelig og trist, men dette foregår ryddig og ordentlig, der ledelsen og de tillitsvalgte har løpende møter, sier hovedtillitsvalgte Mats Lium Haugen.
VANSKELIG, MEN RYDDIG: – Jeg opplever nedbemanningen som vanskelig og trist, men dette foregår ryddig og ordentlig, der ledelsen og de tillitsvalgte har løpende møter, sier hovedtillitsvalgte Mats Lium Haugen.

AKTUELT

– Vi kjemper for rørleggernes arbeidsplasser

– Mange er urolige og redde for arbeidsplassene sine nå, sier Mats Lium Haugen som er hovedtillitsvalgt for rørleggerne i GK.

Published Last updated

Bakgrunnen for uroen, er at GK skal nedbemanne med rundt 50 årsverk, hovedsakelig rørleggere, på kontorene i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Kjeller.

– Hvordan opplever du som rørlegger og tillitsvalgt denne nedbemanningen?

– Jeg opplever nedbemanningen som vanskelig og trist. Men dette foregår ryddig og ordentlig, hvor vi tillitsvalgte og ledelsen har løpende møter.

Flinke fagfolk

Han understreker at det er trivelige og flinke rørleggere, prosjektledere og ingeniører som blir berørt, ansatte som virkelig er verdt å ha i arbeid.

Lium Haugen sier samtidig at det er forståelse for at bedriften ikke kan holde på ansatte i så dårlige tider som det er nå. Det kan føre til at alle arbeidsplassene i GK på disse kontorene blir usikre.

– Hvor lang tid regner dere med at det tar før nedbemanningen er gjennomført?

– Alle de ansatte som blir berørt skal ha fått beskjed innen 1. oktober. Vi tillitsvalgte er med alle de organiserte i drøftingsmøter og kjemper for deres arbeidsplass, sier han.

På avdelingen hvor Lium Haugen arbeider, er alle rørleggerne organiserte i Fellesforbundet. Antall organiserte er svært høy, spesielt på entrepriseavdelingen.

– Hvordan er stemningen blant dine kolleger ute på arbeidsplassene og på byggeplassene?

– Folk er forskjellige. Men det sier seg selv at det har vært tider hvor det har vært hyggeligere å være på jobb. Samtidig så er stort sett kollegene våre gode til å koble av med å konsentrere seg om arbeidet de utfører på dagtid. På kveldstid blir det mange telefoner, hvor det er mange som er urolige og redde for arbeidsplassene sine.

Ansvar

– Hva slags tilbakemeldinger får du fra dine organiserte i Fellesforbundet?

– Folk er spente på utfallet på hvem, hva og hvor. Men vi som er tillitsvalgt og ledelsen har et ansvar for at det går riktig for seg.

– Er det nødvendig å nedbemanne med så mange som inntil 50 årsverk, slik Fellesforbundet ser det?

– Ja. Dersom det ikke gjøres nå, blir det en ny runde neste måned, sier han.

Samtidig som det er krise på kontorene Lillehammer, Gjøvik og Hamar i Innlandet, så går GK så det suser andre steder i landet.

Rekord

«Totalt sett har GK en rekordstor ordrereserve, men vi må tilpasse vår entreprisevirksomhet i Innlandet til det markedet som er der», har divisjonsdirektør Leif Øie opplyst til NemiTek.

– Er det aktuelt for noen av dere å søke jobb i GK andre steder i landet, hvor det er opptur i markedet?

– Alle som blir innkalt til drøftingssamtale får tilbud om de ledige stillingene som finnes i GK nå. Alle de oppsagte har fortrinnsrett dersom GK utlyser nye stillinger, sier Lium Haugen.

– Hva mener dere som fagorganisasjon er det viktigste å gjøre for deres organisert nå og i nærmeste fremtid i GK?

– Ved sånne hendelser, viser det hvor viktig det er å være organisert, slik at bedriftens ansatte har et talerør til ledelsen. Vi som hovedtillitsvalgte jobber for at de riktige valgene blir tatt av bedriften.

– Bedriften har styringsrett. Vi tillitsvalgte jobber for å beholde flest mulig ansatte og trygge arbeidsplassene til de som blir igjen, og for at de rette avtalene blir inngått etter alle lovverk, tariffer og hovedavtaler, sier hovedtillitsvalgt og rørlegger Mats Lium Haugen i GK.

Powered by Labrador CMS