NEDBEMANNER: – Markedet i Innlandet har generelt utviklet seg svakt. Bygging av leilighetsbygg har i løpet av 2023 nærmest stoppet opp, sier divisjonsdirektør Leif Øie i GK Gruppen.

AKTUELT

GK nedbemanner – rundt 50 rammes  

GK nedbemanner med om lag 50 årsverk i avdelingene på Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Kjeller. Det er rørvirksomheten som i hovedsak blir berørt. Det opplyser Leif Øie, divisjonsdirektør for entreprise i GK.

Published Last updated

– Markedet i Innlandet utvikler seg generelt svært svakt. Spesielt bygging av leilighetsbygg har i løpet av 2023 tilnærmet stoppet opp. Fallende ordrereserver gjør det derfor nødvendig å tilpasse vår entrepreprisevirksomehet her til markedet, skriver Øie i en epost til NemiTek.

Mange i GK mister jobben. Men denne nedbemanningen berører kun GKs kontorsteder på Hamar, Lillehammer og Gjøvik, med andre ord – Mjøsbyene i Innlandet og Kjeller på Romerike.

– Vi har stor forståelse for at denne nedbemanningen er krevende for de av våre ansatte som blir berørt, sier han.

140 ansatte nå

Entreprise Region Øst i GK har om lag 140 ansatte før nedbemanningen.

– Hvordan skal nedbemanningen foregå? Naturlig avgang? Sluttpakke? Eller på andre måter?

– Vi følger kravene som arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtaler setter til en nedbemanning. Vi har god dialog med de tillitsvalgte, sier Øie.

GK er er en betydelig aktør innen VVS-bransjen med kontorer på til sammen 80 steder i Skandinavia, hvorav 50 er i Norge.

Store forskjeller

– Generelt har entreprise-markedet i lengre tid bremset opp. Men vi ser at det er store lokale forskjeller. I Innlandet ser vi en markedssvikt som vi ikke ser ellers i landet. Totalt sett har GK en rekordstor ordrereserve, men vi må tilpasse vår entreprisevirksomhet i Innlandet til det markedet som er der, sier han.

GKs servicevirksomhet vil i liten grad vil bli berørt av nedbemanningen.

– GK vil fortsatt være en flerfaglig leverandør og servicepartner i Innlandet og på Romerike. Vi vil ivareta løpende forpliktelser i pågående prosjekter, forsikrer Øie.

– GK har mange lærlinger i forskjellige fag, også i denne delen av landet hvor det blir nedbemanning. Hvor mange lærlinger må finne en ny bedrift?

– Rørleggerlærlingene i GK er organisert i en egen fagenhet. Nedbamenningen skal skje i et annet forretningsområde. Vi kjenner først eventuelle konsekvenser for rørlærlingene etter at nedbemanningen er sluttført, sier divisjonsdirektør Leif Øie.

Powered by Labrador CMS