PÅ PLASS: Rørene skal i sjakter som plasseres riktig og fornuftig. Inger Lien Halvorsen har ledet arbeidet som skal lære blant andre arkitektene hvordan det kan gjøres.

SANITÆR

Ny sjaktnorm skal hindre krangling med arkitektene

SANDNES: Har du opplevd at jobben blir vanskeligere fordi arkitektene ikke har plassert sjaktene så smart? En ny sjaktnorm skal få slutt på problemene.

Published

Hun leder prosjekteringsavdelingen hos Sig. Halvorsen. Nå har Inger Lien Halvorsen også ledet arbeidet som skal gjøre samarbeidet mellom arkitekten, totalentreprenøren og rørleggeren enklere.

Bakgrunnen for sjaktgruppen var et lite hjertesukk som jeg hadde for et par år siden. Vi opplevde i veldig mange prosjekter at det var vanskelig å gjøre endringer, sier Halvorsen.

Vi har ansvaret for utførelsen av rør, men det er så mange premisser som allerede er låst før vi kommer inn i bildet. 

Inger Lien Halvorsen

Sjakter henger ikke sammen

Spesielt i leilighetsprosjekter er det gjerne slik at arkitekt og byggherre sitter og prosjekterer. Så selger de leilighetene, og så blir vi kontrahert. Når leilighetene allerede er solgt, er det vanskelig å gjøre endringer. Så opplevde vi at ofte var sjaktene nedprioritert. Sjakter står ikke over hverandre oppover i etasjene. De tegner leilighetene først, og så plasserer de sjakten, forklarer hun.

Samtidig stikker tek-en strenge krav til lekkasjesikring og til at vanninstallasjonene skal være utskiftbare.

Vi opplever å bli satt i en umulig situasjon. Vi har ansvaret for utførelsen av rør, men det er så mange premisser som allerede er låst før vi kommer inn i bildet, konstaterer Halvorsen.

Ofte konflikter

Hun mener at det å få på plass en ny norm, er en fordel for flere enn rørleggeren. Når sjaktene ikke er plassert over hverandre slik at det kommer kasser, blir det ikke gode løsninger for arkitekten, heller, og slett ikke for sluttbrukeren.

Det har vært litt for lite kunnskap og bevissthet rundt disse tingene, mener hun.

Resultatet blir ofte konflikter med totalentreprenøren fordi det må gjøres tiltak i selve sjakten. For hvem er det som skal betale for inspeksjonslukene, og hvem skal betale når det må til membran i bunnen av sjakten?

Overraskende enige

I arbeidet som Inger Lien Halvorsen har ledet, har både arkitektene, entreprenørene, rådgiverne og byggherrene vært med. I ettertid innrømmer hun at hun er overrasket over hvor enige alle har vært. Når du står der på prosjektet og må løse et problem samtidig som din egen økonomi er en del av diskusjonen, er det vanskelig å bli enige. Det viste seg å være enklere når alle snakket om prinsipper i stedet for utgiftsfordelingen på et konkret bygg.

Bransjenormen er veldig enkel og praktisk. I den er det presentert ulike måter å løse dette på. Dermed går det an å ha klart hvilket prinsipp som skal brukes, før byggene tegnes.

Mangler kunnskap

Det er ikke av vond vilje at dette ikke blir tatt hensyn til. Det handler om kunnskap. Jeg vil tro at du ikke lærer om rør på arkitekthøyskolen. Arkitekten får i oppdrag av byggherren å prosjektere mest mulig salgbart areal i et leilighetskompleks. De vil ikke sette av «unødvendig» mye areal til sjakter. Derfor blir det litt skvis. Og det er ofte ikke den som bygger, som skal drifte bygget videre. Det er lettere i næringsbygg: Der er det ofte den samme som bygger og drifter, opplever Halvorsen.

Hun trekker frem at kravet om tilkomst til rørene, også er et spørsmål om bærekraft.

I den nye tek-en er det krav til at når du oppfører bygg, skal du tenke på ombygging og at du kan demontere og bytte ut uten å rive alt. Tilkomst til rør og det å vite at de ligger på en fornuftig måte, det er også viktig med tanke på levetid, sier hun.

Vi må bygge robuste bygg, og da må vi ha tanke for de tekniske føringene, også. Det håper vi jo å klare å ivareta på en enklere måte med å ha denne bransjenormen.

Sjakter til mer

I Byggforsk-serien finnes det allerede en anvisning om planlegging og prosjektering av sjakter.

Da vi startet arbeidet, brukte vi litt tid og begynte bredt, for det er jo ikke bare tappevann i en sjakt. Det er gjerne sprinkler, varme, elektro og ventilasjon, også, sier Inger Lien Halvorsen.

Hovedproblemet vårt er kravene i tek17 til utskiftbarhet og lekkasjesikring, og de gjelder bare vanninstallasjoner. Det ble så vidt at vi var nødt til å avgrense arbeidet til vanninstallasjoner. Men prinsippene og plasseringen av sjaktene i byggene er mye det samme.

Normen er ikke bindende, og den er heller ikke en offisiell veileder fra det offentlige. Meningen er at den kan brukes når rørentreprenøren blir invitert til bordet i et prosjekt og at den skal tas opp slik at det går an å diskutere løsningen tidlig

Her er normen

Bransjenormen «Føringsveier i sjakter for vanninstallasjoner» er utarbeidet i samarbeid mellom Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Norsk Eiendom, Entreprenørforening for bygg og anlegg (EBA), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Rørentreprenørene Norge.

Her finner du bransjenormen som en pdf-fil.

Powered by Labrador CMS