VENTILAVGJØRELSE: Etter en lekkasje på Hempa skole har Oslo tingrett fastslått at byggherren må kunne forvente at reduksjonsventil er med i tilbudet fra rørleggeren hvis det er behov for en.

SANITÆR

Droppet reduksjonsventil – må ut med 266.000 kroner

BRUMUNDDAL: Når du skal montere varmtvannsbereder, må du sørge for reduksjonsventil selv om byggherren ikke har prosjektert med den. Det slår Oslo tingrett fast i en dom.

Published

Byggherren prosjekterte ikke med reduksjonsventil. Rørleggeren monterte ikke reduksjonsventil og opptrådte uaktsomt. Ansvaret var det likevel hovedentreprenøren som hadde, ifølge en fersk dom.

Bereder på skole

Hempa skole i Ringsaker ble grundig rehabilitert. Underveis i arbeidet ble det også bestemt at en varmtvannsbereder skulle byttes ut. Den skulle erstattes med tre mindre beredere som skulle plasseres i et nytt rom.

Hovedentreprenør Multi-Bygg fikk tilbud fra rørleggerbedriften Asbjørn Nordsveen, sendte det videre til Ringsaker kommune med beskjed om ti prosent påslag og at det kom til kostnader blant annet for boring, og kommunen godtok tilbudet.

Ventil ville hindret skade

Så ble det lekkasje ved en av de nye berederne. Det rant vann ut i rommet den sto og videre ut i gymsalen. Alle er enige om at hvis det hadde vært reduksjonsventil på anlegget, så ville den forhindret lekkasjen.

Protector Forsikring, som forsikrer kommunen, gikk til sak mot både Multi-Bygg, Asbjørn Nordsveen og forsikringsselskapene deres for å få erstattet vannskadene. Her ble det en diskusjon om både standard, frister og ansvar – men det er hovedentreprenøren som sitter igjen med regningen.

Må ikke prosjekteres

Det er byggherren – altså Ringsaker kommune – som har ansvaret for å prosjektere, slår standarden fast. I dette tilfellet var det NS 8406, forenklet bygg- og anleggskontrakt, som gjaldt. Den fastslår at byggherren skal levere det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger.

– En reduksjonsventil kan ikke sies å utgjøre en «vesentlig beskrivelse» av et arbeid, slår tingrettsdommer Kristin Ingeborg Rusdal fast i dommen.

SKAL MONTERES: Det er uaktsomt av rørleggeren å droppe reduksjonsventil når vanntrykket er over 6 bar, ifølge en fersk dom. I dette tilfellet var det likevel hovedentreprenøren som ble dømt til å betale erstatning.

– Det kreves ikke at alle detaljene i en installasjon er nevnt i de beregningene som byggherren skal stå for. En reduksjonsventil er en mindre tilleggsventil som monteres når trykket på stedet tilsier det, skriver hun.

Byggherren måtte forvente at alt som er nødvendig for at berederen skal fungere normalt, er med i tilbudet fra rørleggeren. Flere andre smådeler var heller ikke nevnt i tilbudet, men ble likevel levert, peker dommen på.

Uaktsomt av rørleggeren

Det er rørleggeren som fagperson som er nærmest til å vurdere om trykket er slik at det er behov for en reduksjonsventil. Det gjelder selv om kommunen har en nettside om vannkvalitet og anbefaler reduksjonsventil i boliger der trykket er høyere enn 6 bar. Behovet for reduksjonsventil er avhengig av vanntrykket på stedet, og det må forventes at rørleggeren undersøker forholdene på stedet når det skal monteres varmtvannsberedere, heter det i dommen.

Ifølge skadetaksten var vanntrykket 9 bar. Derfor skulle det vært montert reduksjonsventil. Det betyr at berederanlegget ikke var i samsvar med tek17 og at det hadde en mangel. Asbjørn Nordsveen opptrådte uaktsomt, skriver Oslo tingrett.

Entreprenøren må betale

Den nye berederen skulle erstatte en gammel som ikke hadde reduksjonsventil. Dessuten ville Ringsaker kommune ha varmtvannsberederen plassert i et rom der det ikke var noen terskel som hindre vannet i å renne ut og der fallet var slik at vannet ikke rant ut i sluket. Det skulle rørleggeren ha sagt fra om – det er utførende entreprenør som har ansvaret for at leveransen er i samsvar med lov og forskrift, ifølge dommen.

Det er likevel hovedentreprenøren som må betale erstatning i denne saken. Kommunen hadde avtale med Multi-Bygg. Dermed kan ikke kommunen eller forsikringsselskapet deres kreve noe fra Asbjørn Nordsveen.

Det betyr at Multi-Bygg må betale 218.000 kroner i erstatning pluss saksomkostninger. Protector Forsikring, på sin side, brukte 24.000 kroner mer på saken enn selskapet fikk dekket, og må også ut med 37.500 kroner til Asbjørn Nordsveen og forsikringsselskapet deres.

Powered by Labrador CMS