KLAR MELDING: Arendal kommune stiller svært tydelige og detaljerte krav til vannmålerinstallasjonen. Mange andre gjør det ikke. Foto: Arendal kommune

SANITÆR

Store forskjeller i vannmålerkrav

Det spenner fra ingenting til en lang liste med nøyaktige spesifikasjoner. Kommunene stiller svært forskjellige krav til hva rørleggeren må gjøre når det skal installeres vannmåler.

Published

Det er ikke noe nytt at mange rørleggere ennå ikke har lært seg at det trengs tilbakeslagsventil og ekspansjonskar. Det gir seg utslag når de skal montere vannmålere, også. Mange ganger taper de som tar med dette ekstraarbeidet i prisen de gir.

Konkurrenter velger enklere løsninger – «tar snarveier», som de sier, de som går glipp av disse oppdragene – og får jobben fordi de er billigere.

Ulike ventilkrav

Kommunene opererer nemlig med store forskjeller i kravene som de stiller. Mens noen krever tett tilbakeslagsventil og reduksjonsventil når trykket er for høyt, har andre kommuner ingen egne krav i det hele tatt.

Arendal trekkes frem som en kommune med veldig tydelige krav.

– Det vil jo alltid komme reaksjoner, men vi tolker dem mest som diskusjoner, både for og imot, sier Trond Reinum. Han har ansvaret for vannmålerinstallasjonene i Arendal kommune.

Han viser til tek17 som forklaring på at kommunen krever ren hovedstoppekran først i installasjonen, tilbakeslagssikring og at alle ventiler over tre kvart tomme skal være saktestengende.

Standardoppsett

– Det skal være serviceventiler før og etter vannmåler. Vannmåler skal være montert i brakett, og braketten skal være fastskrudd. Det er et valg vi har gjort fordi vi eier vannmålerne og senere skal ha anbud på å skifte dem ut når de går ut på dato, sier Reinum.

– Rørleggeren skal finne et standardoppsett. Vannmåleren har serviceventiler som rørleggeren skal bruke. Også den tidligere leverandøren av vannmålere anbefalte dette oppsettet, forteller han.

Vannmåleren skal også være plombert. Det er for å markere at dette er kommunens eiendom og at den ikke skal demonteres. Så skal det være sil før vannmåleren for å stoppe fremmedlegemer. Ventilen før vannmåleren kan være kombinert med sil eller med sil og tilbakeslagssikring.

– I tillegg anbefaler vi å montere ekspansjonskar, siden det er tilbakeslagssikring. Og det anbefales installasjon av lekkasjestoppventil, sier Trond Reinum i Arendal kommune.

– Disse kravene ble innført for mer enn ti år siden.

Autorisert installatør

Litt lenger nordøst i Agder, i Gjerstad, er situasjonen en helt annen. Der stiller ikke kommunen noen egne regler for vannmålere.

– Kravet nå er at det skal være en autorisert installatør med dokumentasjon, forteller arbeidsleder og vann- og avløpsingeniør Atle Nærdal.

Nå er det en ny norm på gang i flere kommuner på Agder.

– Vi samarbeider om en felles VA-norm med Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei. Der tar vi tak i dette med vannmåler, sier Nærdal.

De kravene og standardene som gjelder over hele landet, er det som kjent slett ikke alle som praktiserer likt.

– NS-EN 1717 sier jo noe om tilbakeslagsventil. Men det er ikke et lovkrav, mer en henvisning, ifølge det Atle Nærdal har forstått.

Da snakker han om standarden om beskyttelse mot forurensning av drikkevann.

Han fastslår at det er en del gammelt i VA-normen som Gjerstad kommune følger, og derfor trengs det en ny gjennomgang.

– Vi prøver å ikke skille så mye mellom oss og nabokommunene, enten det er snakk om gebyrer, påkobling eller tilsyn. Derfor samkjører vi så mye som mulig. Vi er også i kontakt med Norsk Vann om VA-normen som det er mulig å abonnere på fra dem, forteller Nærdal.

Tøffere kommuner

Tidligere i januar har du kunnet lese hvordan vannmålerandelen i Norge vokser svært sakte. Fra nyttår kom det nye regler for vannmålere, og de kan bety mer arbeid for rørleggerne.

På VVS-dagene i fjor varslet produktsjef Paal Schlytter i Axflow at flere kommuner blir tøffere på å sjekke tilbakeslagsventiler.

Her er kravene

Slik ser kravene til vannmålerinstallasjoner ut i Arendal kommune:

  • Hvis bygget ikke har innvendig hovedstoppekran, skal rørlegger montere ny før kuleventil med sil. Det gjelder både for nye og eldre bygg. Trippelventil godkjennes ikke som hovedstoppekran.

  • Så skal det monteres stoppekran med sil, eventuelt stoppekran og sil som to enheter. Trippelventil kan godkjennes hvis den har inspeksjonsmulighet.

  • Plombering monteres på kupling mellom sil og vannmåler.

  • Vannmåler skal monteres i fastskrudd brakett, også om den monteres i skap.

  • Etter vannmåler skal det monteres stoppekran.

  • Tilbakeslagsventil med inspeksjonsmulighet skal monteres før eller etter vannmåler. Trippelventil godkjennes hvis den har inspeksjonsmulighet. Tilbakeslagssikring i vannmåler godkjennes ikke. Næringsbygg har egen kategorisering for hvilken tilbakeslagssikring som skal monteres, og det er det kommunen som avgjør.

  • Alle ventiler over ¾" skal være saktestengende.

  • Hvis huset har vanntrykk over 6 bar, må det monteres reduksjonsventil.

  • I tillegg anbefales det å montere ekspansjonstank. Dessuten belønner forsikringsselskapene med redusert premie der det er montert elektrisk magnetventil.

  • Ferdigmelding skal vedlegges bilder av hele installasjonen.

Powered by Labrador CMS