MULIG: Jo da, det var mulig å bruke baderomskabiner, og vanligvis er det mer effektivt og billigere enn plassbygde bad, ifølge Vestre Innlandet tingrett.

SANITÆR

Millionkrangel om baderomskabiner

Entreprenøren mente at det ikke gikk an å bruke baderomskabiner på det nye sykehjemmet. Nå har tingretten sagt nei til ekstraregningen på 11,8 millioner for å plassbygge bad.

Published

Hvis det ikke går an å bruke baderomskabiner, så bør det løses i prosjekteringen – ikke med en millionregning eller en rettssak i ettertid. Det slår Vestre Innlandet tingrett fast. Men dommen er anket.

Sykehjem med ferdigbad

Da Søndre Land kommune skulle bygge nytt omsorgssenter – Hovlitunet – i kommunesenteret Hov, la kommunen opp til at alle de 90 badene til beboerne skulle utføres som ferdige baderomskabiner. Løsningen baserte seg på konseptbad fra Bano.

I et slikt prosjekt [vil det vanligvis både] være mer effektivt og billigere å bygge baderomskabiner.

Vestre Innlandet tingrett

Consto var totalentreprenør på prosjektet etter å ha gitt et tilbud på 405 millioner kroner inkludert moms. Men bygget var ikke tilrettelagt for å bygge baderomskabiner med vanlig byggemetode, ifølge Consto. 

Entreprenøren endte opp med å plassbygge alle badene og forlangte 11,8 millioner for ekstraarbeidet.

Sjakter, sluk og vekt

Blant annet klaget Consto på at det ikke var plass til sjakter. Baderomskabiner i betong kunne ikke brukes fordi de var for tunge, og kabiner med stålstendere ga større fare for skjevheter. Det fantes ikke godkjente baderomskabiner med vinylbelegg slik som kommunen hadde bestilt. Hverken sluk eller gulvhøyde lot seg gjennomføre etter planen, og det var en rekke praktiske problemer med å heise på plass kabinene. Alt ifølge Consto.

Søndre Land kommune avviste kravet: Forprosjektet åpnet for prefabrikkerte baderomskabiner, men det var ikke noe krav. Det var ikke spesielt vanskelig å bruke kabiner, og de problemene som fantes, var slike som var synlige i forkant og som en totalentreprenør skal kunne løse, mener kommunen.

Burde vært løst

Dommer Roberto Bjøringsøy hadde med seg sivilingeniørene Petter Moe og Even Øiseth som meddommere i rettssaken i Vestre Innlandet tingrett. De slår fast at spørsmålet er om det var mulig for en totalentreprenør å bygge baderomskabiner ved hjelp av konvensjonelle og kjente metoder og innenfor normale og forutberegnelige rammer. Det var det, mener dommerne.

– Utfordringene kunne ha vært løst av Consto i detaljprosjekteringen, slik kommunen har anført. Flere av forholdene var kjent allerede da kontrakten ble inngått. Også forhold som dukket opp senere, kunne ha vært løst underveis innenfor ordinære rammer og metoder, ifølge retten.

Over 50 millioner

Dermed er den enstemmige dommen at Consto ikke får noe ekstra betalt for å plassbygge badene i stedet for kabiner. Consto har anket baderomskabin-delen av dommen inn for lagmannsretten.

Kabinkrangelen var en del av en større rettssak der Consto i alt krevde 52,7 millioner kroner ekstra fra Søndre Land kommune, blant annet for grunnforhold og prosjektering i tillegg til de plassbygde badene. Kommunen vant på alle punkter i tingretten, og entreprenøren må også dekke 4,4 millioner i saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS