INVESTERINGER: Det grønne skiftet krever mye mer elektrisitet, og det må til enorme investeringer for å erstatte fossile energikilder, ifølge analytiker Marte Herje Strømme på Prognosesenteret.

SOLSTRANDKONFERANSEN

Byggekonflikter koster milliarder

OS: Konflikter i byggeprosjekter koster fire milliarder årlig bare i domstolene. Nesten halvparten av rørentreprenørene mener at konfliktnivået har økt de siste ti årene.

Published Last updated

Byggekostnadene skal neppe tilbake til førpandeminivå. Det varsler analytiker Marte Herje Strømme ved Prognosesenteret.

Solstrandkonferansen tok hun for seg den økonomiske utviklingen i bransjen etter at det var slutt på forutsigbarheten i 2020.

Økning var stabil

– Fra 2010 til 2020 økte byggekostnadene med 2,8 prosent hvert år. De siste to årene har det vært en kraftig økning, forteller hun.

Færre kjøpte tjenester, folk brukte pengene sine på varer samtidig som de sparte mye, etterspørselen føk i været, og dermed gikk det ut over tilbudet.

– Vi trodde vi var på rett vei. Så kom krigen i Ukraina og så energikrisen, beskriver Strømme.

Høyere pris på materialer sto bak mesteparten av veksten. Spesielt trelast: Der ble det i tillegg eksportert mye til Nord-Amerika på grunn av problemer med både barkebiller og orkan.

Klimastrengt

– Vi skal bli vant til et høyere kostnadsnivå enn tidligere. Det er det flere grunner til, ifølge Strømme:

Det grønne skiftet krever mye mer elektrisitet, og det må til enorme investeringer for å erstatte fossile energikilder. Strengere klimapolitikk kommer til å gjøre det dyrere å produsere sement og stål. Forsyningsproblemene som først pandemien og så krigen i Ukraina har ført til, fører til økt proteksjonisme. Og Norge mister mer og mer av tilgangen på billig utenlandsk arbeidskraft: Folk reiser tilbake til hjemlandet.

Marte Herje Strømme peker også på at statistikken viser lavere produktivitet i byggenæringen. Om den statistikken er riktig, er hun slett ikke sikker på.

Dyre feil

Hun er heller ikke sikker på tallene for byggfeil. En fersk rapport viser at minst tre av fire nye boliger har byggfeil, og 60 prosent av feilene knytter seg til vann.

– Det er mulig at vi undervurderer antallet byggfeil. Menon beregner kostnaden for utbedringstiltak til 520 millioner kroner årlig. Det kan være undervurdert fordi vi undervurderer potensialet av de uoppdagede byggfeilene, sier hun.

Både feil og andre tvister havner i domstolene. Hvert år går bransjen til rettssaker for å løse tvister for omtrent fire milliarder kroner, viser tall fra 2018 og 2019. Det tallet kan ha blitt lavere:

Bransjen er blitt flinkere til å forebygge feil og konflikter, og flere konflikter løses utenfor retten. Megling er langt billigere enn en rettssak.

Konflikter øker

Likevel øker konfliktnivået, mener rundt 40 prosent av bedriftene som er med i EBA, Rørentreprenørene og Nelfo. Spesielt rørentreprenørene forteller om høyere konfliktnivå.

Jørgen Leegaard, som er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening (BNL), peker også på det grønne skiftet, ikke minst som grunn til at den ekstreme veksten ikke kan fortsette.

– Vi kan ikke fortsette å legge beslag på så mye ressurser og så mange mennesker. Vi må gjøre jobben mer miljøvennlig og med færre folk, sier han.

Ifølge Leegaard er det byggenæringen som sitter med løsningen på det grønne skiftet.

– Vi er en viktig del av den sirkulære økonomien, sier han og snakker om en fremtid med mer gjenbruk.

GRØNT: Byggenæringen sitter med løsningen på det grønne skiftet, ifølge BNL-direktør Jørgen Leegaard.
Powered by Labrador CMS