ENERGI & MILJØ

– Det grønne skiftet må nå ut på byggeplassene

Fine ord om bærekraft er ikke mye verd, så lenge de ikke når byggeplassene. Derfor har Fagskolen i Oslo etablert studiet «Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap».

Published Last updated

– Det finnes mye kunnskap om det grønne skiftet. Hvor vellykket læringen er handler imidlertid om at hver enkelt fagarbeider evner å ta nye valg på byggeplassen, sier leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen i Oslo, Anne K. Eggen Lervik.

Praktisk orientert

Studiet «Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap» er utviklet i samarbeid med Construction Citys medlemmer. Studiet er modulbasert og gir økt spesialisering innen bærekraft, digitalisering, sirkulær økonomi og entreprenørskap (utvikling av studentbedrift/startup).

KOMPETANSE: Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen i Oslo, Anne K. Eggen Lervik, er glad for at de som fagskole kan tilby kompetanse som næringslivet etterspør.

Eggen Lervik forteller at studiet er høyere yrkesfaglig utdanning for de med fagbrev, og at de har lagt stor vekt på å gjøre studiet så praktisk orientert som mulig.

– Studiet handler derfor i veldig stor grad om det som skjer ute på byggeplassene. For å gjøre innholdet relevant har vi samarbeidet tett med bygg- og eiendomsbransjen, sier Eggen Lervik.

Aktører som har bidratt i utformingen av studiet er Obos, Statsbygg, Norsk Gjenvinning Norge, Løvenskiold Handel AS, MAD Arkitekter og Futurebuilt.

Eggen Lervik forteller at de i tillegg til referansegruppen over, også har snakket med en rekke aktører for å forstå i dybden på utfordringene og for å få en god forståelse for det faglige perspektivet.

– En sentral og viktig del av studiet er omstilling. Utdanningen skal være med å bidra til at fagarbeiderne endrer adferd og tar andre valg, ute på byggeplassene, sier Eggen Lervik.

Skal bidra til nye løsninger

Studiet, som har 26 studieplasser, starter opp til høsten. Det er allerede 16 søkere, men fortsatt ledige studieplasser. Eggen Lervik forteller at hovedintensjonen bak studiet er å sikre og akselerere det grønne skiftet i byggebransjen. Dette er fremtidens kompetanse som er viktig for Norge.

– En annen motivasjon er å fremme forståelse for at grønne bygg er god business, sier Eggen Lervik.

Hun forteller at noen av bransjens største omstillingsbremser er manglende kunnskap, deling på tvers av en lang verdikjede, digitalisering av prosesser og for lite utbredte løsninger. Produkter, løsninger og tjenester kan derfor oppleves som både usikre og risikofylte.

– Studiet skal være med å bidra til og sikre tillit til nye løsninger, og dermed øke oppslutningen om dem. Dette er avgjørende for at en av Norges viktigste bransjer kan fortsette å være det, sier Eggen Lervik.

Derfor er også innovasjon en viktig del av studiet, og Fagskolen samarbeider derfor tett med blant annet Ungt Entreprenørskap.

– Vi tror at det vil være med å bidra til å gjøre studentene enda mer attraktive. De får dermed med seg et kompetansebevis på at de kan drive egen StartUp-virksomhet, gjennom konseptet Studentbedrift, sier Eggen Lervik.

Stor interesse

Lederen for innovasjon forteller at studiet har fått mye oppmerksomhet og at de derfor har store forventninger til at de 20 plassene fylles opp fra høsten av.

– Bærekraft et høyt prioritert område og stadig flere virksomheter ser sammenhengen mellom bærekraft og langsiktig lønnsomhet. De forstår at dersom de skal være lønnsomme i fremtiden, så må de drive smartere, grønnere og bedre. Det krever tilgang på tilstrekkelig og riktig kompetanse for eksempel når det gjelder en mer sirkulær økonomi. Vi opplever derfor at studiet treffer mange, og vi er stolte av at Fagskolen kan bidra til å tilby kompetanse som arbeidslivet etterspør, sier Eggen Lervik.

Powered by Labrador CMS