HEDER OG ÆRE: Jorge Alex Dahl, leder i Unionen Fagforening, styremedlem i Ingeborg-nettverket Marie Linn Havsgaard og Espen Nordvik, organisasjonsombud i Unionen Fagforening.

INGEBORG-NETTVERKET

Hedret for arbeid med kjønnsbalanse

- Vi skulle ønske at resten av landet lot seg inspirere og satt i gang med samme tiltak, skriver leder i Ingeborg-Nettverket, Eli H. Heyerdahl Eide om årets vinner av Ingeborg-prisen.

Published Last updated

Torsdag arrangerte Ingeborg-Nettverket inspirasjonsdag hvor ett av høydepunktene var utdeling av Ingeborg-prisen. Prisen skal gi en anerkjennelse til en enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å synliggjøre og løfte kvinner i rørbransjen, eller på annen måte har gjort en innsats i arbeidet som bidrar til at kvinneandelen i rørbransjen øker.

Dette skriver Ingeborg-Nettverket om årets prisvinner:

"Vinneren av Ingeborg-prisen 2021 har de siste åtte årene bidratt til bedre arbeidsvilkår for både kvinner og menn i rør- og byggebransjen i sitt område. Gjennom sitt virke er de en kontrollinstans som har blitt tatt imot med åpne armer av de aller fleste, kanskje bortsett fra de som har sine “svin på skogen” . Til daglig er ildsjelene ansatt i organisasjoner som er en av partene i arbeidslivet. Deres arbeid er godt synlig på deres Facebook-side, en side vi for øvrig oppfordrer alle til å følge med på".

"Gjennom sitt arbeid har vinneren direkte innvirkning på bransjens rammevilkår, også i forhold til hva slags kjønnsbalanse vi vil ha i fremtiden".

"Vedkommende organisasjon har en tydelig stemme, er synlig engasjert, troverdig når de bruker enhver anledning til å påpeke forhold som påvirker kjønnsbalanse. Dette er en organisasjon som viser vei for resten av byggenæringen. Deres arbeid utføres i bergensområdet og avdekker både solskinnshistorier og skyggesiden i byggebransjen. Vi i Ingeborg-nettverket skulle ønske at resten av landet lot seg inspirere og satt i gang med samme tiltak".

Årets vinner er Brakkeaksjonen i Bergen - en aksjon som drives av Elektroarbeidernes fagforening, Norsk Arbeidsmandsforbund og Unionen Fagforening.

Ingeborg-Nettverket

Ingeborg-nettverket arbeider for å gjøre det attraktivt for kvinner å velge å utdanne seg til en karriere med basis i rørfaget. Et mål er øke kvinneandelen i rørbransjen totalt sett, i første omgang, skal øke til 20 prosent.

Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon. Målet er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og ledende stillinger.

Powered by Labrador CMS