ENERGITEKNISK KONFERANSE 10.-12. MAI 2023

Paneldebatt om byggautomasjon

Er det på tide å skrote SD-anlegget? Det var temaet Trond Bersvendsen (Rambøll) og Tommy Hagenes (Energy Control) diskuterte på nemitek.no tidligere i år. Nå møtes de til debatt på Energiteknisk konferanse medio mai.

Published Last updated

– Vi har jo hatt en liten debatt på nemitek.no allerede, og jeg tenker at det er grobunn for en god diskusjon, sier Trond Bersvendsen.

Debatten skapte stor interesse ute i fagmiljøene, og det er tydelig at dette er et tema som bransjen i dag har behov for å diskutere ytterligere. NemiTek inviterer flere aktører til Energiteknisk konferanse for både å holde foredrag om egne erfaringer, og for å sette seg sammen og diskutere problemstillingene vi står ovenfor.

– I Norge har vi utvikling og stort engasjement for ny teknologi i bygg. Det har vi sett fra blant andre Tommy Hagenes og Trond Bersvendsen i mediene våre. De har hatt ganske sterke meninger mot hverandre, disse samler vi i en paneldebatt som du ikke vil gå glipp av! Sier Thomas Fransrud, aktivitets- og kompetansesjef i NemiTek.

Bred kompetanse i panelet

I panelet har vi med tidligere debattanter Trond Bersvendsen og Tommy Hagenes. I tillegg blir Patrik Hjertkvist og Harald Aakre med. Sammen representerer de fire ulike sider av bransjen, med hver sine bakgrunner og erfaringer som kan bidra til en god debatt.

Trond Bersvendsen

– Status i byggautomasjonsbransjen i dag er vel der hvor man har vært i ganske mange år. Den er veldig dominert av totalentreprisen og funksjonsbaserte løsninger, sier Trond Bersvendsen i Rambøll. Han er fagsjef for byggautomasjon, og har lang erfaring fra Johnsen Controls og byggautomasjonsbransjen for øvrig.

– Vi må faktisk ta inn over oss at vi kan gjøre dette bedre. Vi kan endre oss. Det er utrolig mye god teknologi der ute, vi må tørre å ta det i bruk i byggene våre! sier Tommy Hagenes, daglig leder i Energy Control. Han er en av forkjemperne og aktørene for å bruke ny teknologi i byggene våre.

– Veien videre som jeg håper på skal komme er at vi skal bli flinkere til å plukke de lavthengende fruktene – enklere metoder å bygge på, og enklere metoder å styre på, sier Harald Aakre, som er avdelingsleder i Chr. M. Vestrheim.

Harald Aakre og Tommy Hagenes

Temaer for debatten

  • "State of The Nation" - Hvorfor er vi bakpå?
  • Optimalisert driftskontroll med tradisjonell og/eller ny teknologi.
  • Hindringer for nye løsninger og innovasjon, i dagens praksis.
  • Fremtiden for byggautomasjonsfaget. Har vi tro på at kunstig intelligens vil revolusjonere styringen av byggene våre?
  • Byggautomasjonssystem vs. Eiendomsteknologi. Snakker vi om det samme eller kan vi definere forskjeller?

En viktig arena

Alle i panelet er enig om at dette er et fagfelt som er viktig å få satt på agendaen og diskutere tematikken.

– En av de viktigeste tingene vi kan gjøre er å lære av hverandre. Tanken om å dele kompetanse, dele kunnskap og få spørsmål fra andre er kjempeviktig, sier Patrik Hjertkvist. Han er miljørådgiver i Entro.

Alle deltakerne i paneldebatten skal holde egne foredrag før de setter seg sammen for å diskutere. Se hele fagprogrammet her.

Energiteknisk konferanse blir arrangert på Kielbåten 10. – 12. mai, meld deg på her.

Powered by Labrador CMS