TOMMY HAGENES

Vi fyller byggene med teknologi fra 80-tallet

Ville du kjøpt en bil som oste av fremtid, men som på innsiden var full av teknologi fra 80-tallet? De fleste ville trolig svart nei, men når det gjelder bygg svarer mange faktisk ja.

Published

Ford Sierra, Opel Kadett og Volvo 240.

Kjente og kjære biler fra 80-tallet, og som på den tiden var noe av det bedre som rullet rundt på fire hjul. I 2022 har nye modeller og nye bilmerker tatt over, og de færreste ville valgt å kalle noen av de tre bilmodellene et fremtidsrettet valg.

Dessverre er situasjonen for mange av byggene vi rehabiliterer, men også bygger i 2022, en helt annen. På utsiden ser de ut som 2022, men deler av den tekniske innmaten kommer fra 80-tallet. Det blir som å kjøre en Tesla med innmaten til en Volvo 240. Opplevelsen blir ikke helt den samme.

Nettopp dette tok jeg opp i 2020. Jeg tok da til orde for en radikal endring, men samtidig var jeg imidlertid selv med på å dra næringen i feil retning. Jeg var med å bidra til fortsatt bruk av utdatert teknologi, uten at jeg selv egentlig var klar over det.

Noen år tidligere gikk jeg nemlig i tospann med en av landets største eiendomsaktører og frontet et massivt teknologiprosjekt. Ambisjonen var at alle selskapets bygg skulle samkjøres og ha ett felles toppsystem for styring og overvåking av all teknikk.

Underveis i prosjektet kom vi frem til at vi måtte standardisere styringssystemene med en felles protokoll. Tidligere hadde det vært vanlig med flere ulike systemer, og LON, Modbus og KNX var bare noen av de løsningene som ble brukt. Ulike systemer gjorde gjenbruk og det å ta over et anlegg utfordrende.

I dette prosjektet skulle vi derfor være fremsynte og gå for en felles standard for byggautomasjon. Valget falt på BACnet, en kommunikasjonsprotokoll for «Building Automation and Control Network». Vi mente at vi var langt fremme i skoene og overbevist om at dette ikke kunne slå feil.

Allerede tidlig i prosjektet begynte imidlertid utfordringene å dukke opp.

For eksempel ville ikke data som skulle gjennom routerne fungere skikkelig. For å løse dette måtte vi legge til en kontrollenhet som hadde en BBMD-funksjon, nemlig en BACnet Broadcast Management Device. Men heller ikke dette fungerte optimalt. Den beste parallellen til denne funksjonen finner vi kanskje i TV-serien, The Office.

En av medarbeiderne på kontoret, Dwight Shure, liker nemlig å gjenta alle meldinger som sjefen sier. Det samme er tilfellet for BBMD-funksjonen. Hver gang noe skal skje, så gjentar BBMD-funksjonæren beskjeden. Fra et IT-perspektiv er dette galskap og kaos var dermed uunngåelig. Samtidig hadde protokollen ingen form for innebygd sikkerhetsløsning.

Etter hvert kom det sigende en mistanke om at vi kanskje hadde gått feil allerede fra starten.
Ny eiendomsteknologi hadde gjort sin inntreden og jeg begynte å stille meg spørsmålet, hvorfor skulle denne teknologien egentlig tvinges til å kommunisere på en plattform fra 80-tallet? Var det fordi den var best på datahåndtering? Var det fordi den var fremtidsrettet og tilrettelagt for å sende data opp i skyen? Var den optimalisert for å sende mest mulig data, i minst mulig størrelse over 5G?

Svaret var nei på alle disse spørsmålene.

Den gryende mistanken ble stadig sterkere, og svaret ble til slutt åpenbart. Valget av BACnet som en felles kommunikasjonsprotokoll var en gigantisk bommert. Forklaringen var egentlig åpenbar. Hele protokollen er utviklet på 80-tallet, lenge før internett, IP og routere og er dermed ikke utviklet med tanke på moderne teknologi og løsninger. Ja, det har kommet oppdateringer underveis, men det blir litt som å koke suppe på den samme spikeren. Det blir aldri gourmet.

De siste årene har jeg derfor blitt mer og mer overbevist om at vi må komme oss videre. BACnet må skrotes til fordel for langt bedre løsninger. Mens de etablerte aktørene sover i timen, har utviklingen av ny eiendomsteknologi (proptech) virkelig skutt fart. BACnet og andre protokoller utviklet på 80-tallet står foran sitt Kodak Moment, og vil oppleve at de byttes ut med moderne løsninger som er både bedre og billigere.

BACnet ligger ikke for døden fordi det finnes en litt bedre protokoll, eller fordi løsningen mangler en god fiks for sikkerhet. Kommunikasjonsprotokollens overordnede problem er at den har blitt forbigått. APIer og MQTT har ganske enkelt tatt over. Den nye teknologien svarer ja på alle spørsmålene jeg stilte meg selv litt lenger oppe i teksten. Ja, ny teknologi er best på datahåndtering. Ja, den er fremtidsrettet og ja, det er optimalisert for data- og skyløsninger. Lukkede protokoller, som BACnet, kommer derfor til å dø ut.

Vi må derfor slutte med å utruste byggene våre med fossil teknologi fra 80-tallet. Vi ville selvsagt ikke akseptert 80-tallsteknologi i bilene vi kjører, la oss ikke akseptere det i byggene våre heller.

Vi må derfor slutte med å utruste byggene våre med fossil teknologi fra 80-tallet. Vi ville selvsagt ikke akseptert 80-tallsteknologi i bilene vi kjører, la oss ikke akseptere det i byggene våre heller.

Powered by Labrador CMS