ENERGITEKNISK KONFERANSE 25. APRIL

Visjonær i KI-verdenen åpner konferansen

Energiteknisk konferanse kommer i år i helt ny forpakning. På DOGA i Oslo skal det handle om rådgivernes handlingsrom – muligheter og innovasjon, i forhold til byggherrenes behov i byggeprosjektene. Konferansen åpnes av KI-ekspert Silvija Seres.

Published Last updated

Med den raske utviklingen av ny teknologi og stadig økende krav til bærekraftige løsninger, er Silvija hentet inn for å veilede og gi oss ny innsikt i energistyring og innovasjon i byggebransjen. 

Silvija Seres er matematiker, teknologiinvestor og har i tillegg til mye annet en bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford. Hun vil gi oss sin innsikt og forståelse av hvordan vi skal håndtere aspekter ved energistyring og byggebransjens innovasjon.

Hennes ekspertise og forståelse er avgjørende for å håndtere de komplekse aspektene ved disse områdene i en tid der behovet for transformative tiltak er mer presserende enn noensinne.

– Vi ser en fantastisk utvikling for energieffektivisering av bygg, og vi har et stort ansvar for å møte de globale målene i det grønne skiftet. Dette må vi få ned på et nivå som gjør at alle kjenner seg igjen i egen hverdag og finner gode metoder og verktøy for å skape endring, sier Aktivitets- og Kompetansesjef i NemiTek, Thomas Fransrud.

Årets fagprogram

Energiteknisk konferanse får du en dag med fullspekket program fra morgen til kveld. Multiconsult er partner i år, noe som vil sette spor i fagprogrammet. Dagen starter på DOGA med fagprogram slik vi kjenner det, men fortsetter videre på Ingensteds hvor det blir middag, Afterwork med fagsnakk, debatt og mingling.

– På DOGA vil fagprogrammet dreie seg om nåtid og vise til dagens prosjekter, men etter hvert som vi forflytter oss til Ingensteds vil tematikken dreie seg mer om hva fremtiden vil bringe, og hvordan vi best mulig kan påvirke den, sier Thomas.

Fagprogram

fagprogrammet finner du blant annet:

  • Silvija Seres – Dette er vår tids største mulighet 

  • Naomi Ichihara Røkkum, Daglig leder i Construction City Cluster – Hvorfor tar det så lang tid å redusere klimagassutslippene i byggebransjen? 

  • Eirik K. Jubskås, Fungerende seksjonsleder i Oslobygg KF - Erfaringer fra energisparingsprosjekter – kom vi i mål? 

  • Torbjørn Lunde, Rådgiver Eiendom i Vestfold Fylkeskommune - Plusshus - problemstillinger og erfaring fra bygging til drift 

  • Ida Bryn, Fagdirektør VVS, Energi og Miljø i Multiconsult – Byggeiere må gripe mulighetene – men hvor ligger de?

  • Espen Hansen, Sivilingeniør, MRIF i Norconsult Norge - Klimadataens innvirkning på varme- og kjølebehov i bygg 

  • Anders Liaøy, Prosjektleder i Multiconsult - Hvordan halvere CO2-utslippene fra VVS? 

  • Flere foredragsholdere kommer

    På afterworken til Energiteknisk konferanse vil temaer fra dagen dras opp til paneldebatt

NemiTek-prisen

På Energiteknisk konferanse vil også NemiTek-prisen bli utdelt:

– Som den største nøytrale bransjeforeningen har vi et ansvar for å løfte bransjen opp og frem. NemiTek-prisen er basert på foreningens vedtekter, og vil gjenspeile våre medlemmers samfunnsbidrag og engasjement. Ventilasjon, varme/kjøling og sanitære installasjoner (VVS) utgjør bærebjelker for et fungerende samfunn. Energi- og miljøteknikk i bygg er også helt avgjørende for en bærekraftig utvikling og «det grønne skiftet». Vi gleder oss til å kunne gjøre denne prisen til en årlig tradisjon, avslutter Thomas Fransrud.

Powered by Labrador CMS