GOD FART: Lasse Andersen i CoolTeam Bergen forteller at de har mye å gjøre om dagen, mye takket være at mange dagligvarebutikker bytter til mer miljøvennlig kjøling.

KULDE

Bytter ut klimafiendtlige anlegg

BERGEN: En grønn bølge skyller over dagligvarebransjen. Det betyr travle dager for kuldeentreprenøren CoolTeam.

Published

– Det vi gjør mest av om dagen er å bytte ut klimafiendtlige kjøleanlegg med betydelig snillere Co2-anlegg, sier daglig leder i CoolTeam, Lasse Andersen.

Økt virkningsgrad

Selskapet er en av de store kjøleentreprenørene i Bergen og bare i år skal de bytte ut rundt ti kjøleanlegg i små og store dagligvarebutikker i regionen.

– Mange av dagligvarebutikkene har i dag tradisjonelle kuldemedie-anlegg med R-404a eller større isvannsanlegg med indirekte kjøling. Disse bytter vi ofte ut med direkte Co2-anlegg. For det første går disse anleggene i null i forhold til klimagassutslipp, men de har også en betydelig høyere virkningsgrad, sier Andersen.

Han forteller at moderne anlegg medfører en energibesparelse på rundt 40 prosent sammenlignet med eldre isvannsanlegg.

– Vi leverer også varmegjenvinning og stort sett kan vi forsyne hele butikken med varme fra kjøleanlegget. Det betyr at butikkene ved å erstatte gamle anlegg ikke bare blir mer miljøvennlige, de reduserer også energibehovet og driftskostnadene, sier Andersen.

Mer netthandel gir økt lagerbehov

I tillegg til økt fokus på mer bærekraftige anlegg opplever også CoolTeam en økende etterspørsel etter større lager, noe som henger sammen med økt netthandel av dagligvarer.

– Stadig flere dagligvarekjeder tilbyr dette. Vi er derfor involvert i flere prosjekter hvor de aktuelle butikkene utvider lagerkapasiteten for å kunne håndtere økende netthandel, sier Andersen.

Netthandel av dagligvarer har vært i en kontinuerlig vekst de siste årene, men med pandemien tok utviklingen av. I Oslo har det vært en del rene netthandel-aktører, som Kolonial (nå Oda), mens det i Bergen og resten av landet stort sett har vært de etablerte dagligvarekjedene som står bak.

I Bergen var Meny først ute, men nå har både Spar og Coop kommet etter.

Usedvanlig hektisk

Andersen forteller at dagligvareprosjekter og service til den samme næringen står for mellom 80 og 90 prosent av selskapets omsetning.

– Korona har resultert i at mange dagligvarebutikker har fått økt omsetning. Deler av denne veksten legger de i å oppgradere butikkene, inkludert lager- og kjølerommene. Det har bidratt til at vi de siste årene har hatt en fin utvikling, sier Andersen.

Selskapet økte i fjor inntektene fra 29 til over 43 millioner kroner, noe som var all time high med god margin. Denne positive utviklingen forsetter i 2021.

– Det er utrolig hektisk. Vi ligger derfor an til å legge ytterligere fem til ti millioner til på inntektene, noe som betyr at vi ligger an til å runde 50 millioner kroner, sier Andersen.

Den økte aktiviteten gjør at selskapet nå er på jakt etter flere flinke folk.
– Vi er veldig på jakt. Med få nyutdannede er det imidlertid en utfordring er å finne dyktige medarbeidere. Resultatet er ofte at man ender opp med å hente folk fra konkurrenter. Men de fleste er fornøyd der de er og det er heller ingen som går ned i lønn for å bytte jobb, sier Andersen.

Stabilt lag

Han beskriver et velkjent problem i kuldebransjen i Bergen. Det finnes ikke lenger noen kuldeutdanning i byen og for å få nødvendig kompetanse må man i dag til Stavanger.

– Vi har heldigvis et svært godt arbeidsmiljø og et stabilt lag. Med økt aktivitet blir det likevel noen utfordringer. Vi ser for oss at vi i løpet av et par år trenger tre til fire nye kuldemontører. Hvor vi skal få de fra, dersom vi ikke skal stjele de fra andre, vet jeg ikke. En egen kuldeutdanning i Bergen er derfor viktig, og vi håper det snart kommer på plass, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS