LEKKASJESIKRING: Arne Vold-Johansen og Høiax tar ikke ansvar for følgeskader etter en feil på berederen med mindre du har montert vannstoppeventil.

Sett ekspansjonskaret opp ned!

Noen av ekspansjonskarene bør helst monteres opp ned. Her får du vite hvilke.

Published Last updated

Vannstoppeventiler skal monteres selv om det ikke er et nytt anlegg, og vann som ikke blir varmt, skyldes ofte lekkasje i kobberrørene under kjellergulvet. Det er blant rådene fra Høiax. Teknisk direktør Arne Vold-Johansen legger merke til at ekspansjonskar og tilbakeslagsventiler er vanskelig.

Kar som bråker

– Senest i dag har vi hatt en henvendelse om ekspansjonskar. Rørleggerne lurer veldig mye i de tilfellene der det er lyder i ekspansjonskaret. Da er det en gummimembran som ligger og beveger seg når trykket varierer, forklarer han.

Løsningen er like enkel som den er uventet: Monter karet opp ned! Men det gjelder bare noen av modellene:
– Når ekspansjonskaret har en flens i enden, betyr det at det er en gummiballong inni det. Vannet er i ballongen, mens det er luft rundt. Vann er tyngre enn luft. Dermed ligger ballongen på siden og gnurer mot tankveggen, og så får du lyd, sier Vold-Johansen.

FLENS: Hvis ekspansjonskaret har denne flensen, bør du montere den opp ned med flensen øverst.

Hvis du snur ekspansjonskaret opp ned, derimot, med flensen øverst, så blir ballongen hengende fra toppen. Dermed kommer den ikke inntil veggene, og du slipper at det blir lyd.

Sjekk trykket

– Den andre typen ekspansjonskar er en beholder med en gummimembran festet i midten. Da bør gjengestussen være ned, for vann er tyngre enn luft, forklarer Høiax-direktøren.

Så er det viktig å kontrollere trykket jevnlig. Erfaringen hans er at ekspansjonskar til tappevann mister luft ganske fort. Blant annet er det mer bevegelse i membranen på et tappeanlegg enn på et varmeanlegg og trykkforholdene er annerledes.

Tilbakeslagstrøbbel

Kravet om tett tilbakeslagsventil på vanninntaket skaper også mange problemer. Arne Vold-Johansen mener at hele kravet er unødvendig i vanlige boliger.

– Det gir et produkt som krever mye mer service og har dårligere levetid enn en bereder i Norge vanligvis har. At du må ha inn tilbakeslagsventilen, representerer derfor en kvalitetsforringelse. Rørleggeren får en utfordring, for hvis ikke du har ekspansjonskar i systemet, lekker sikkerhetsventilen, og da må du inn med dette karet som ekstra kostnad for brukeren, peker han på.

Alltid vannstoppeventil

På et annet område, derimot, mener Høiax at kravene ikke er strenge nok. Berederprodusenten sier klart fra at du må ha en automatisk vannstoppeventil hvis du monterer bereder i et rom uten sluk.

– Om du skal bytte en bereder eller sette inn et kjøleskap, burde det være det samme kravet. Bytter du bereder, skal du formelt sett ikke nødvendigvis sette inn en vannstoppeventil, men hvis du setter inn et kjøleskap med isbitmaskin, da skal du, sier Arne Vold-Johansen.

Likevel er risikoen større med en bereder: Kjøleskapet har ikke varmt vann under trykk.

– For at vi skal ta følgeskadeansvaret ved feil på berederen, forutsetter vi at det er en automatisk vannstoppeventil. Det står i montasjeanvisningen at vi fraskriver oss ansvaret hvis det ikke er det, sier han og understreker at konkurrenten Oso gjør akkurat det samme.

– Så må sluttbrukeren få beskjed om at rørleggeren fraråder å installere berederen uten vannstoppeventilen. Da er det kundens ansvar.

Her er rådene fra Høiax til rørleggere:

 • Hvis ekspansjonskaret har en endeflens, så monterer du det opp ned med gjengestussen på toppen. Da unngår brukeren at det blir bråk.
 • Hvis ekspansjonskaret ikke har en slik flens, så monterer du det med gjengestussen ned.
 • Sørg for å gjøre en serviceavtale med brukeren slik at trykket i ekspansjonskaret blir kontrollert en gang i året.
 • Husk at det må være en tett tilbakeslagsventil på vanninntaket.
 • Når du monterer tilbakeslagsventil, må du også ha ekspansjonskar for å unngå at sikkerhetsventilen lekker.
 • Ikke monter bereder i et rom uten sluk uten også å montere en automatisk vannstoppeventil.
 • Hvis kunden ikke vil ha vannstoppeventil, så må du gi beskjed om at du fraråder monteringen og at den skjer på kundens eget ansvar.
 • Hvis vannet i en relativt ny bereder ikke blir varmt, så prøv å skru av vannet til berederen. Blir det varmt da, så har du sannsynligvis lekkasjer i kobberrør under kjellergulvet. Sjekk det før du bytter kolbe, termostat eller bereder.
 • Er kaldtvannet inn til berederen alltid iskaldt inn til ventilen, da har du en lekkasje.
 • Hvis berederen ikke varmer vannet, men du finner ut at den trekker strøm og alt ser ut til å være i orden – har du sjekket om den rett og slett er koblet til lysbryteren og skrus av når du slukker lyset?
 • Hvis kaldt vann plutselig slår over i varmt, kan det hende du har overslag i rørsystemet – en kortslutning mellom kaldt og varmt i selve batteriet.
 • Hvis du bytter toalett, kan du oppleve at sikkerhetsventilen på berederen begynner å lekke. Gamle klosetter med flottørventil tar opp volumøkningen, men det gjør ikke klosetter med moderne ventil.

Husk på dette!

I denne serien hjelper Rørfag deg å unngå pinlige bommerter. Her får leverandørene fortelle hva rørleggerne spør dem om – og hva som er viktig å huske når du monterer produktene deres.

Powered by Labrador CMS