– Arbeidsplasser i små og store firmaer over hele landet trues nå av permitteringer og oppsigelser, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumepforening.

Gi oss dobbel Enova-støtte nå!

11 organisasjoner ber klima- og miljøministeren doble støttesatser for energitiltak i boliger ut året. – Det kan bidra til å sikre arbeidsplasser, understreker Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Published

Flere tusen arbeidstakere er sysselsatt i bedrifter som leverer varmepumper, ventilasjonsanlegg, solenergi og andre tiltak for energieffektivisering i boliger. Mange av dem trues av permitteringer og oppsigelser. – Disse bedriftene rammes nå fra flere kanter, understreker Hagemoen, og ramser opp:

 • Mange husholdninger får redusert inntekt og usikker økonomi på grunn av tiltakene rundt koronasmitte
 • Strømprisene er rekordlave, noe som ikke motiverer til energieffektive tiltak
 • Svak kronekurs gjør produkter dyrere
 • Enova kutter eller reduserer støtten på en rekke energitiltak fra 1. juli 2020

Kan hindre konkurser, oppsigelser og permitteringer

En av de tingene politikerne nå kan gjøre noe med, er Enova-støtten. I et brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ber derfor 11 organisasjoner ministeren om å sørge for at Enova dobler støttesatsen for tiltak i husholdninger sammenlignet med dagens nivå.

– Dette kan stimulere flere boligeiere til å gjennomføre ulike tiltak, og kan bidra til færre konkurser, oppsigelser og permitteringer i de berørte bransjene, skriver Norsk Varmepumpeforening, Nelfo, VKE, Naturvernforbundet og en rekke andre organisasjoner i brevet.

– Vi må ikke fase ut ordninger som er gode

Myndighetene har allerede satt i gang en rekke initiativer for å motvirke økende arbeidsledighet og økonomisk nedgang. Da gjelder det å fortsette i riktig retning med den grønne omstillingen, mener Naturvernforbundet.

– Vi må ikke kaste penger etter ting som ikke er i tråd med de langsiktige målene, og ikke fase ut ordninger som er gode, mener fagsjef Holger Schlaupitz, og legger til at Enovas støtteordninger for energitiltak i husholdninger er godt etablert.

– Det er lettere å videreføre og forsterke ordninger som allerede eksisterer enn på kort varsel finne på noe nytt, poengterer Schlaupitz.

Disse organisasjonene står bak brevet

 • Nelfo
 • Norsk Varmepumpeforening
 • VKE (Foreningen Ventilasjon Kjøling Energi)
 • Naturvernforbundet
 • Solenergiklyngen
 • Huseierne
 • Elektroforeningen
 • Zero
 • WWF
 • El- og IT-forbundet
 • Rørentreprenørene Norge

Les hele brevet til klima- og miljøministeren.

Powered by Labrador CMS