POPULÆRT: KEM-studiet på Fagskolen i Bergen er svært populært, men noe fulltidsstudie blir det foreløpig ikke, ifølge rektor Torbjørn Mjelstad.
POPULÆRT: KEM-studiet på Fagskolen i Bergen er svært populært, men noe fulltidsstudie blir det foreløpig ikke, ifølge rektor Torbjørn Mjelstad.

Lang venteliste på populært KEM-studie

BERGEN: Aldri før har Fagskolen i Bergen fått like mange søkere til KEM VVS-studiet som i år. Nå står nesten 30 søkere i kø for å komme inn på studiet.

Published

– Samlet har vi 69 søkere til KEM VVS-studiet ved Fagskolen i Bergen. Med bare 40 studieplasser betyr det at 29 nå står i kø for å komme inn. Så lang venteliste har vi aldri hatt tidligere, sier rektor ved Bergen Fagskole, Torbjørn Mjelstad.

Ville opprette fulltidsstudium

KEM VVS studiet gir studentene en grundig innføring i det meste som har med inneklima, energieffektivitet og miljø i bygg å gjøre. Fagutdannede med fagbrev innen et bredt spekter av utdanninger er kvalifisert, men erfaringsmessig kommer svært mange fra VVS-fagene. I tillegg til kandidater med fagbrev, så kan også kandidater med realkompetanse søke.

Studiet har i mange år vært populært, men noe av årsaken til at det i år er ekstra mange søkere er at skolen fra og med høsten hadde ambisjoner om å opprette et fulltids toårig studium i KEM VVS-faget. Dette skulle komme i tillegg til det populære nett- og samlingsbaserte studiet som går over tre år og som skolen har hatt i mange år.

– Til det nye, planlagte fulltidsstudiet, fikk vi 16 søkere. Dette er ikke nok til at det er økonomisk forsvarlig å opprette en ny klasse. Til det nettbaserte studiet fikk vi 53 søkere, noe som er omtrent på det samme nivået som de siste årene. Samlet gir dette oss søkerrekord og dermed også rekordlange ventelister, sier Mjelstad.

Økende fokus på etterutdanning

Noe av årsaken til den økende interessen for denne ingeniørutdanningen tror rektor har å gjøre med at mange yrkesfag, for eksempel rørleggerutdanningen, blir stadig mer populære.

– Dette forplanter seg også videre oppover i utdanningssystemet, sier Mjelstad, som også tror noe av årsaken er det økende fokuset på kompetanseving i bedriftene.

Det er nok også noe av forklaringen på at mange av de som går på det nettbaserte studiet, er ansatte som i dag jobber enten som rørlegger, kulde- og varmepumpemontør, energimontørfaget eller en rekke andre relevante fag.

– Noen firma er veldig flinke til å ha fokus på dette med etterutdanning og kompetanseheving av sine medarbeidere. De oppfordrer derfor medarbeiderne til å søke ny kompetanse. For andre handler dette om en indre driv, og et ønske om å ta et steg videre i karrieren, sier Mjelstad.

Han forteller at studiet er lagt opp slik at det kan la seg kombinere med den jobben i de har i dag.
– Mange av de som tar dette studiet går etterpå inn i prosjektlederroller. Jobbmulighetene er mange og studiet gir de fleste studentene et betydelig karrierehopp, sier rektor.

Vurderer å prøve igjen

Mjelstad forteller at selv om de i år ikke lykkes med å opprette fulltidsstudiet, så vurderer de å forsøke igjen neste år.
– Det kan være mange grunner til at vi ikke fikk det til i år. Det kan selvfølgelig handle om at mange foretrekker det nett- og samlingsbaserte varianten, da det er lettere å kombinere med jobb, men det kan like gjerne handle om at vi ikke har vært flinke nok til å markedsføre og synliggjøre dette studiealternativet. Vi har ikke tatt stilling til det ennå, men det kan godt være at vi kommer til å forsøke oss igjen til neste år, sier Mjelstad.

Powered by Labrador CMS