ARBEIDSLIV

Forventer kraftig prisøkning

Prisene på VVS-varer har gått til himmels, men i juli kommer kanskje den kraftigste prisjusteringen så langt. Det frykter innkjøpsdirektør i VVS Norge, Vanjeet Chatwal.

Published

– Jeg frykter at den prisjusteringen som kommer i juli vil overgå de justeringene vi tidligere har sett, sier innkjøpsdirektør i VVS Norge, Vanjeet Chatwal.

En perfekt storm

Chatwal er ansvarlig for innkjøpene i VVS Norge, noe som naturlig nok betyr at han følger prisutviklingen i VVS-markedet tett. Han forteller at den voldsomme prisutviklingen vi har har sett de siste har årene begynte med korona.

Vanjeet Chatwal, innkjøpsdirektør i VVS Norge.

Pandemien satte i gang en rekke av hendelser som til sammen har skapt en tilnærmet perfekt storm i byggevaremarkedet.

– Sjokket som rammet verden da korona kom i februar-mars 2020 lammet verden og førte til en kraftig prisjustering allerede i juli 2020. Svekkelsen av den norske kronen mot viktige handelsvalutaer gjorde at det norske markedet ble ekstra hard rammet, sier Chatwal.

Da det verste sjokket imidlertid hadde lagt seg og folk flest skjønte at verden ikke gikk under, men at vi måtte leve annerledes, våknet en enorm investeringslyst. Fremfor å reise ville folk nå bruke pengene sine hjemme.

– Myndighetskrav om å holde seg hjemme, kombinert med historisk lave renter, gjorde at vi fikk en dreining fra tjenester til varekonsum. Vi fikk plutselig en enorm økning i etterspørselen etter varer. Dermed var råvaregaloppen i gang, sier Chatwal.

Lyset som sluknet

amtidig som etterspørselen etter varer var rekordhøy, hadde flere av fabrikkene redusert produksjonskapasiteten, i frykt for konsekvensene av korona.

– Dette skapte knapphet på innsatsfaktorer og i tillegg flaskehalser gjennom forsyningskjeden. Prisene begynte derfor å stige både på råvarer og transport. Dette gav nye prisjusteringer i 2021 spesielt innenfor kobber-, stål og avløpsrør som har høy råvareandel, sier Chatwal.

Høsten 2021 begynner imidlertid råvareprisene å flate ut, noe som gav et håp om at den verste prisveksten var tatt ut. I januar 2022 kom etterslepet innenfor andre berørte varegrupper som ikke ble justert i juli 2021 og som ga en ny og betydelig kostnadsøkning på VVS-materiell, men Chatwal forteller at det likevel var en optimisme og tro på utflating.

Så våkner Putin og den gryende optimismen forsvant som dugg for solen.
– Energiprisene gikk til himmels, noe som bidrar til å skape et stort press på oljeavhengige produkter som plast, spesielt PVC. Samtidig er Russland og Ukraina også store stålnasjoner og samlet står de bak 20 prosent av EUs stålimport. Strenge sanksjoner mot Russland, samtidig som et av Ukrainas største stålverk er under beleiring av russiske styrker påvirker markedet for svært mye av de stålavhengige produktene. I tillegg bidrar høyere energipriser til at særlig kraftkrevende produksjon og transport av varer blir vesentlig dyrere, sier Chatwal.

Stål øker mest

Samlet betyr dette at Chatwal forventer nok en kraftig prisoppgang innenfor en rekke varegrupper, men hvor produkter med høy andel metall får de største økningene. Dette omfatter alt fra stålrør, støpejernsrør, spirorør til varmvannstanker og radiatorer.

– Det er vanskelig å si hvor stor oppgangen blir, men det er foreløpig varslet en særdeles høy økning på stålrør og deler. Det betyr også at alle produkter med mye stål i seg vil bli betydelig dyrere, sier Chatwal.

Han tror disse kraftige økningene innenfor stål og støpejern trolig vil øke farten på flytting av kjøp fra metallbasert til plastbasert som ikke har steget like markant, som for eksempel alupex, PP-R og støydempende plastrør, sistnevnte har også et lavere CO2-avtrykk enn metallbasert produksjon.

– Også enkelte PVC-rør vil gå kraftig opp grunnet oljeprisen, og her snakker vi trolig om en prisøkning som blir tosifret, sier Chatwal.

Nærmer oss 50 prosent

Hvor stor den gjennomsnittlige prisøkningen blir er vanskelig å si, men innkjøpsdirektøren ser for seg at det blir betydelig.

– Det vi så langt har fått, er signaler fra grossister og direkteleverandører. Hvor mye prisene faktisk stiger med må vi derfor vente å se, men vi ser for oss en gjennomsnittlig prisøkning som er blant de høyeste vi har sett så langt. Tar vi med oss de prisøkningene vi har hatt så langt og den som kommer nå i juli, så nærmer vi oss en samlet prisøkning på over 50 prosent innenfor enkelte varegrupper, sier Chatwal.

– Nå ser vi i tillegg at kostnadsveksten bremser boligbyggingen og oppstart av nye prosjekter som på toppen vil kunne resultere i lavere volumer fremover, sier Chatwal.

Powered by Labrador CMS