FLERE: De blir stadig flere, og både lærerne og bransjen er fornøyde. På dette arkivbildet fra i vinter er det fra venstre Sander Jørgensen (Skedsmo Rørleggerbedrift), Anders Westlund (NRA Øst). Eskild Skogheim (Bråthen Rør) og Nicolay Scherffenberg (NRA Øst) som nettopp er ferdige med svenneprøven.

UTDANNING

Slik er erfaringene med ny rørleggerlinje

Med et eget vg2 har rørleggeropplæringen blitt slik bransjen har ønsket i alle år. Den nye ordningen setter mye høyere forventninger til hva elevene skal kunne når de kommer ut i lære.

Published

Nå er det flere elever på ren rørleggerlinje enn det var på hele klima-, energi og miljøteknikk den gangen blivende rørleggere gikk andre året på videregående sammen med blivende taktekkere og blikkenslagere.

Det viser en fersk rapport om den nye løsningen for opplæringen i yrkesfag. Forskerne hos Nifu, Fafo og Oslomet har gått gjennom tall og intervjuet skolefolk. Det er tre år siden endringen som har fått navnet «fagfornyelsen».

Gammelt ønske

Aldri har flere ønsket å bli rørlegger. Det siste året med felles kem-klasser gikk 433 elever på vg2 klima, energi og miljø. To år senere, i 2022–23, var det 461 elever bare på vg2 rørlegger. I tillegg var det 66 elever på den nye kem-linjen. Også antallet lærekontrakter er høyere enn noen gang.

Resultatet er at rørleggerne er fornøyde, mens ventilasjons- og blikkenslagerbransjen er bekymret for rekrutteringen fordi det blir langt mellom klassene.

– Det er dette vi rørleggere har ønsket oss i alle år, sier en av rørleggerlærerne som forskerne har intervjuet. Markedet skriker nemlig etter nye rørleggere hele tiden.

Underviser i det de kan

Lærerne fremhever at de nye læreplanene er oppdatert og i tråd med behovet ute i arbeidslivet. Dessuten får lærerne undervise i det de virkelig kan, i stedet for å dele seg på flere fag. Som en annen lærer sier det: 

– Ble mer på plass når det bare er rør, når du er rørlegger fra benmargen og ut, er det ikke greit å undervise i fag man ikke kan.

Når opplæringen kan spisses mot bare rørleggerfaget, så blir elevene mer fortrolige med oppgavene i yrket. På den annen side legger lærerne vekt på at de nye læreplanene oppleves som mer omfattende. De er i overkant ambisiøse, mener de.

Mer varmeteknikk

Rørleggerlærerne synes det er positivt at det er lagt mer vekt på varmeteknikk nå enn før. Nok en gang peker de på at det likevel ikke er helt uproblematisk, fordi ambisjonsnivået i læreplanen er blitt høyere. Det er krevende når elevene har hatt lite opplæring i rørleggerfaget på vg1.

Den nye læreplanen er så omfattende at enkelte oppgaver må gjøres på skolen, mens elevene tidligere hadde flere oppdrag ute. På skolen får alle prøvd. Arbeider de ute, så er det noen som står og ser på.

Lærer ikke lang levetid

Dessuten er det et dilemma at elevene må gjøre mange små øvelser på skolen for å komme gjennom læreplanen. Det de egentlig trenger trening i, er kvalitet og helhet slik at installasjonene holder i mange år.

En av lærerne sier det slik:

– På skolen rigger elevene det på mandag og skal ta det ned igjen på tirsdag. I jobb utenfor skolen forstår elevene at badet skal brukes i 50 år, og da forstår de at det må holde.

Lærerne etterlyser en standard for hva et rørverksted bør inneholde. Variasjonene fra skole til skole er store.

Powered by Labrador CMS