SMITTEFARLIG: Når flere mennesker puster tungt i samme lokale, er faren for dråpesmitte større.

Ventilasjon og luftrensing tar virus

Hverken ventilasjon eller luftrensing er nok til å redusere smitterisikoen alene. Begge deler sammen, derimot, gjør underverker for dråpesmitten, viser forskning fra et treningssenter.

Published Last updated

De trener hardt og puster tungt. Få steder er det større fare for at dråpesmitte kan spre seg enn på et treningssenter. Nå viser ny, nederlandsk forskning hvordan hverken ventilasjon eller luftrensing er nok til å hindre smitten, men sammen kan de to hjelpe godt.

35 på trening

Det er professor Bert Blocken og kollegene hans på det tekniske universitetet i Eindhoven som står bak forsøkene som Verdens helseorganisasjon, WHO, har delt. De beskriver hvordan koronaviruset kan spre seg både gjennom dråper og kontakt.

– Det er økende bevis for at det kan overføres også gjennom innpusting av aerosoler fra spytt. Disse partiklene oppstår når vi puster, snakker, ler, hoster eller nyser. Vi har målt konsentrasjonen av aerosolpartikler på et treningssenter, der aerosolproduksjonen fra spytt er stor, forklarer Blocken og kollegene hans i en artikkel i forskningstidsskriftet Building & Environment.

De har fått 35 mennesker til å trene i et lokale på 886 kubikkmeter. Så har de målt konsentrasjonen av aerosolpartikler og CO₂, temperaturen og den relative luftfuktigheten.

– Vi målte hvor mange partikler som ble fjernet av mekanisk ventilasjon og mobile luftrenserenheter, forteller forskerne.

Måtte kombineres

Det viste seg at selv ikke ACH på 2,2 var nok til å stoppe en kraftig økning i aerosolene i løpet av en halvtime. 2,2 luftutskiftninger i timen, det er 4,5 ganger minstekravet i de nederlandske bygningsreglene.

Luftrensing alene, med en ACH på 1,39, hadde tilsvarende effekt som ventilasjon alene.

SJEKKET: Verdens helseorganisasjon, WHO, har delt resultatene som Bert Blocken og forskergruppen hans har funnet.

– Det viste seg at ved å kombinere denne ventilasjonen og denne luftrensingen, kan vi redusere konsentrasjonen av aerosolpartikler med 80 til 90 prosent sammenlignet med når vi bare ventilerer. Denne kombinasjonen av eksisterende ventilasjon og luftrensing er energieffektiv og kan også brukes i andre innemiljøer, mener Bert Blocken og forskergruppen hans.

– Vi valgte et treningsstudio fordi produksjonen og innpustingen av aerosolpartikler er større og tydeligere enn i mange andre innendørsmiljøer. Selv om det ikke er mange studier som gir noen indikasjon på hvordan fysisk trening påvirker utpustingen sv smådråper, er disse studiene entydige i at de viser betydelig vekst på grunn av mer intens pusting, fastslår de.

Amatører med luftrensere

Så langt forskerne vet, er det veldig få treningssentre og andre offentlige lokaler i Europa som bruker luftrensing. En av grunnene er at de luftrenserne som er i salg, ikke har så godt rykte, antar de.

Selv om det finnes mange luftrensere med god kvalitet, så er det også mange som er lite effektive – og til og med noen som slipper ut skadelige biprodukter som ozon og nitrogenoksider.

– I øyeblikket er det ikke noen europeisk teststandard for luftrensere. Mobile rensere er enkle å installere, og det er fristende for uutdannede å velge, kjøpe, installere og drifte renserne selv. Imidlertid vil luftrensere bare gi gode resultater hvis effektiviteten er høy nok, hvis den installerte kapasiteten er på linje med luftvolumet som skal håndteres i rommet og hvis de riktige vedlikeholdsprosedyrene og vedlikeholdsfrekvensene blir fulgt, peker de nederlandske forskerne på.

Powered by Labrador CMS