VIL SAMARBEIDE: – NRF er opptatt av at hele verdikjeden blir engasjert, slik at vi sammen kan videreutvikle bransjens egen varedatabase etter bransjens ønsker, sier daglig leder i NRF, Terje Røising.

Åpner for delt eierskap til NRF Databasen

NRF inviterer bransjen til dialogmøte i januar.

Published

– NRF har gjennom de siste årene hatt et ønske om å forankre eierskapet til NRF Databasen i hele VA/VVS bransjen, og har gjennom mange fora invitert både installatører og produsenter til samtaler. Vi har vært i dialog, en stund, med en gruppering av produsenter, gjennom VVP, som viste stor interesse for å tre inn på eiersiden i NRF Databasen. Det ble derfor naturlig at vi nå søker å få etablert et enda bredere grunnlag for eierskap gjennom hele verdikjeden, skriver Norske Rørgrossisters Forening (NRF) i en pressemelding.

Skreddersøm

Nå har installatør/entreprenør leddet, ledet av VVS Norge, meldt sin interesse. De kontaktet NRF i sommer og ønsket å innlede samtaler om del-eierskap til databasen. – Vi har hatt konstruktive samtaler siden sommeren og det er signalisert stor interesse og sterke ambisjoner for å gå sammen om å styrke NRF Databasen ytterligere, i samarbeid med de andre bransje-leddene.

– Gjennom delt eierskap og godt verdikjede-samarbeid vil vi kunne skreddersy informasjonsbredden etter brukernes behov og skape et enda bedre fundament for digitalisering av bransjen.

Samling i januar

For å få et bredt eierskap vil NRF derfor invitere bransjen til et dialogmøte i januar. Dit vil NRF invitere større produsent-/leverandørbedrifter, entreprenører, kjeder og foreninger innen verdikjeden. – Vi tar sikte på å avholde dette møtet siste halvdel av januar og håper alle som mottar invitasjon har anledning til å sette av nødvendig tid til å bidra til denne viktige prosessen.

Powered by Labrador CMS