SØKER GODE LØSNINGER: Erichsen & Horgen inviterte tirsdag 4. februar til bransjetreff for å sette fokus på klimagassutslipp og materialbruk i VVS-tekniske anlegg. Fra venstre: Olav Struksnes (E & H), Eli Hermine H Eide (RørNorge), Ida Bryn (E & H), Anders Reinertsen Liaøy ( E & H), Anna Marwig ( E & H), Rolf Iver M Hagemoen ( Novap), Thor Lexow (VKE), Terje Røising ( NRF) og Thomas E Fransrud ( NemiTek).

Miljødeklarasjon i byggebransjen:
- VVS-bransjen henger etter i utviklingen

I byggebransjen er det et økende engasjement for miljøvennlige bygg. Men VVS-bransjen henger etter.

Published Last updated

I byggebransjen er det et økende engasjement for miljøvennlige bygg. Det kommer stadig ny teknologi, insentiver og krav for å oppnå dette. Miljøfokuset har til nå stort sett omhandlet byggematerialer, der det finnes gode rutiner for miljødeklarasjon som er godt implementert blant annet i BREEAM. Imidlertid er det lite miljøfokus på VVS-installasjoner, og det finnes svært få miljødeklarasjoner (EPDer) for produkter innenfor VVS.

- Stadig flere byggherrer og leietakere ser verdien av miljøfokus i bygg. Dette merker vi spesielt i det private markedet, sier Olav Struksnes, som er avdelingsleder for VVS i Erichsen & Horgen i en pressemelding.

VVS-bransjen henger etter utviklingen

Klimagassutslipp fra bygningssektoren utgjør i størrelsesorden 40 prosent av verdens samlede utslipp. Beregninger Erichsen & Horgen har gjort for et referansebygg tyder på at varme- og ventilasjonsanlegg står for så mye som 20 prosent av klimagassutslipp i nybygg og 40 prosent ved rehabilitering.

- Potensiale for en reell miljøpåvirkning innen tekniske installasjoner er stort. Vi ser at VVS-bransjen henger etter i utviklingen, hvor det for byggematerialer finnes gode rutiner for miljødeklarasjon som er godt implementert blant annet i BREEAM, sier Anna Marwig, seksjonsleder for miljø og bygningsfysikk.

- Skal vi klare å redusere utslippene må vi kunne gjøre beregninger av klimagassutslipp og livsløpsanalyser. For å få til dette er vi avhengig av god dokumentasjon, og EPDer virker å være veien å gå, forteller Ida Bryn, leder for kompetanse og utvikling i Erichsen & Horgen.

Verktøy for klimagassberegninger

Erichsen og Horgen har de siste årene arbeidet med et klimagassverktøy for VVS-installasjoner. Verktøyet skal hjelpe bedriften i å ta miljøriktige valg i prosjektering, men kan også brukes til å gjøre beregninger for spesifikke prosjekter og kunder.

- Foreløpige beregninger viser at utslipp fra produksjonsfasen er betydelig lavere for en del rørkvaliteter i plast, sammenlignet med konvensjonelle metallprodukter. For å kunne konkurrere på miljø, tror vi at leverandørene av metall-rør må kunne dokumentere en høyere andel gjenvunnet materiale. God dokumentasjon av dette i form av EPDer har vi til gode å se, sier Anders Reinertsen Liaøy, som leder utviklingen av verktøyet.

- Dette betyr ikke at vi skal velge plast ukritisk, men klimagassutslipp må bli en faktor på lik linje med økonomi, kvalitet, montasje osv., sier Liaøy.

Bransjen staker ut felles kurs

Erichsen & Horgen inviterte tirsdag 4. februar til bransjetreff for å sette fokus på klimagassutslipp og materialbruk i VVS-tekniske anlegg. Organisasjonene stilte på sin side sterkt og til stede var Rørentreprenørene Norge, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Forening for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE), Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) og Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening (NemiTek).

Etter møtet var samtlige deltagere enige om at videre samarbeid må til for å få til ønskede endringer.
- Vi er nødt til å sette fokus på miljø og få fart på utviklingen, også innen VVS-bransjen. For å få til dette er vi avhengige av et godt bransjesamarbeid. Dagens møte er en god start og vi har fått luftet mange ideer og muligheter. Blant annet ser vi at det må bli billigere og enklere å lage EPDer av god kvalitet. Bransjen trenger også å stake ut en felles kurs for hvordan vi jobber med miljødokumentasjon. Jeg er optimistisk til at vi sammen vil finne gode løsninger for dette, avslutter Ida Bryn.

Powered by Labrador CMS