ÅRETS VARMEPUMPEKOMMUNE: Prisvinner Bjørn Langjordet (til høyre) med Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

– Én i kommunen må ta ansvar for enøk-tiltak

Det sier energirådgiver Bjørn Langjordet i Larvik, som er kåret til Årets Varmepumpekommune 2020.

Published Last updated

For å sette fart på energieffektivisering i egen bygningsmasse ansatte Larvik kommune egen energirådgiver i 2016.
– Mangel på en ansvarlig tror jeg er mye av grunnen til at mange kommuner ikke har kommet i gang med tiltak, sier Langjordet, som kom fra tilsvarende stilling i Horten kommune.

Larvik har også etablert et eget teknisk team og satt fokus på optimal drift. Blant annet er 31 SD-anlegg installert, og en rekke varmepumpeprosjekter skal på plass i løpet av året.

Bytter ut pelletsanlegg

– For å få ned energibruk og kostnader har vi valgt å stenge ned noen pelletsanlegg og installere varmepumpe i stedet, forteller Langjordet.

For å få til slike investeringer er det viktig å få et riktig bilde av kostnadene med et pellets. – Det krever en masse investering, og koster mye å drifte. Jeg får ikke det regnestykket til å gå opp. Vi har heller ikke personell som kan drifte slike anlegg, poengterer Langjordet.

Målet er at enøktiltakene i 17 bygg – sykehjem, skoler, barnehager og svømmehaller med totalt areal på 82000 m2 – skal senke energibruken med ca. 34 %.

Solfanger for å lade energibrønner

Larvik kommune har vært opptatt av å ha en realistisk, målrettet og hensiktsmessig klima- og energiplan. Den har gjort det mulig å sette av midler i budsjettene. I løpet av året skal 11 prosjekter med bergvarmepumper ferdigstilles i kommunen, fra 40 kW til 180 kW. Fire av anleggene får varmepumper kombinert med solfangere.
– Det handler egentlig om å redde brønnparker. Vi har hatt flere anlegg hvor brønner og varmepumper er feilberegnet, forteller Langjordet.

Disse tre anleggene er fra 2004.
– Varmepumpene har blitt bedre, og brønnene bores mer riktig, mener Langjordet.

EPC-kontrakt et alternativ

Kommunen har likevel gått ut med omtrentlig beskrivelse av antall meter brønn i anbudsdokumenter.
- Jeg tør ikke overlate ansvaret til pris; vi er avhengige av å få anlegg som kan vare i mange år, understreker Langjordet.

Mens slike prosjekter blir ofte overlatt til prosjektledere i kommuner, følger han prosessene tett hele veien.
– Mange kommuner som ikke sitter med kompetanse selv, burde heller valgt EPC-kontrakt.

Håper vi ikke stopper her!

– Larvik kommune viser at det er mulig å få til mye ved å satse systematisk på varmepumper og andre effektiviseringstiltak, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, som delte ut prisen under Varmepumpekonferansen.

– Vi vet at det fortsatt er et stort potensial for energieffektivisering med varmepumper i eksisterende bygg. Det gjelder alle bygningskategorier, poengterer Hagemoen, og viser til en studie fra 2019.

Langjordet har mer å ta av i kommunens 240 000 m2 store bygningsmasse.
– Så langt ser det ut til at vi når målene våre. Og jeg har fem-seks bygg til jeg burde få lagt ut i løpet av året, hvis vi får penger. Jeg håper ikke vi stopper her!

Powered by Labrador CMS