78 BRANNER: Alt i alt er det snakk om 78 branner – denne dommen dreier seg om 42 av dem, der Gjensidige har betalt ut rundt 40 millioner kroner i erstatning.
78 BRANNER: Alt i alt er det snakk om 78 branner – denne dommen dreier seg om 42 av dem, der Gjensidige har betalt ut rundt 40 millioner kroner i erstatning.

Renvasker Oso for berederbranner

Berederbrannene skyldtes feil i en kontakt. Nå er Oso Hotwater nok en gang renvasket i retten. Det er den italienske underleverandøren Min-Tec som har skylden for en lang rekke branner.

Published

En sikkerhetsmangel ved en liten kontakt. Det er grunnen til minst 42 branner som startet i varmtvannsberederen fra Oso Hotwater. Underleverandøren krympet ikke kabelskoene godt nok, fastslår Borgarting lagmannsrett.

Berederbrannene har gått en lang runde i rettsapparatet. Her har Oso og forsikringsselskapet deres, Gjensidige, kranglet med underleverandøren Min-Tec. I tillegg har Min-Tec kranglet om hva forsikringen dekket med et komplisert syndikat, men representert av Lloyd’s.

Dårlig fra Min-Tec

I Oslo tingrett for to og et halvt år siden fikk Oso medhold i at det var dårlig arbeid fra Min-Tec som hadde skylden for brannene. Nå har Borgarting lagmannsrett sluttet seg til den konklusjonen.

I denne saken handler det om 42 branner, der Gjensidige har betalt ut omtrent 40 millioner kroner i erstatning. I en av brannene omkom en kvinne. Alt i alt er det snakk om 78 branner. De øvrige er enten foreldede, de er saker der forsikringsselskapet ikke har betalt ut noen erstatning, eller de behandles i en egen rettssak.

Det er ikke noen tvil om at brannene som Oso-berederne har forårsaket, skyldes en sikkerhetsmangel ved berederne. Her er det Oso og Gjensidige som er ansvarlige, fastslår lagdommer Agnar A. Nilsen junior og de øvrige lagdommerne og sivilingeniørene som har dømt i saken. Spørsmålet er om Min-Tec også er ansvarlig.

Ikke satt sammen

Min-Tec leverte en kontakt som heter MT59 til Oso-berederne. Det er en serielysbue i denne kontakten som er brannårsaken i alle de 42 brannene som saken omfatter.

MT59: Slik ser den ut, kontakten som hele tvisten dreier seg om.
MT59: Slik ser den ut, kontakten som hele tvisten dreier seg om.

Spørsmålet er hva som er grunnen. Oso og Gjensidige mener at det er at Min-Tec ikke har satt sammen lederne og kontaktene skikkelig, og det er dommerne enige i. Min-Tec har rett og slett ikke krympet kabelskoene godt nok.

Kiwa har sett på et tilfeldig utvalg av kabelsko som ikke har brent. Av 20 sett har skadeanalyseleder Jens Fredrik Blegstad funnet fire avvik og seks potensielt farlige ledningssett. Det er alarmerende, mener han.

Annet verktøy

Min-Tec har brukt et annet verktøy enn det kabelskoprodusenten spesifiserer, og alle kabelskoene er presset mindre sammen enn kravene. Med tiden gjør det også at kobbertrådene irrer. I mange av lederne er dessuten noen av trådene revet av.

Min-Tec mener for øvrig at MT59-kontakten ikke er lovlig i varmtvannsberedere. Akkurat på det punktet trekker Borgarting lagmannsrett frem at hverken DSB eller Nemko er enige med seg selv.

Uansett: Det er ingen grunn til å hevde at sikkerhetsmangelen – altså den manglende krympingen – skyldes måten Oso har laget berederne på. Det er Min-Tecs feil, slår retten fast. Min-Tec har enten ikke hatt gode nok rutiner for kvalitetskontrollen eller ikke fulgt dem – begge deler er uaktsomt.

28,4 millioner

Dermed må Min-Tec erstatte tap på opptil 28,4 millioner kroner i de 42 brannene. Dessuten: Hvis Gjensidige må ut med mer enn Osos forsikringssum på 30 millioner kroner, så må Min-Tec betale dét, også.

I tillegg må Min-Tec betale utgiftene som Oso hadde da berederne måtte tilbakekalles i 2016.

Fra forsikringsselskapet er det lite hjelp å få for den italienske underleverandøren. Min-Tec har ikke tegnet tilleggsforsikring for brannskader.

Derfor må Lloyd’s og de andre forsikringsselskapene bare betale utgiftene som Oso Hotwater hadde til å tilbakekalle berederne.

Powered by Labrador CMS