Petter G. Krigsvold.

Ny daglig leder for rørbransjen i Trøndelag

– Jeg bryr meg om bransjen, sier Petter G. Krigsvold. Han er tillitsvalgt i Fellesforbundet, men blir nå ny daglig leder for rørbransjen i Trøndelag. Han vet sidebyttet byr på utfordringer og at noen kan komme til å løfte på øyebrynet over sidebyttet.

Published

Finner løsninger

– Det er klart det er en utfordring og litt uvanlig å gå fra arbeidstakersiden til arbeidsgiversiden, men jeg er sikker på at vi kommer til å finne gode løsninger, sier Petter G. Krigsvold.

Han vet hva han går til. Han har de siste årene møtt i styret i Rørentreprenørenes Opplæringskontor Trøndelag som Fellesforbundets representant.

– Jeg forstår at noen kanskje kan synes det er litt rart at jeg kommer fra "den andre siden", men i vår bransje står vi sammen. Alle, både arbeidsgiver og arbeidstaker har felles interesse av å bygge en sterk bransje og verne om faget vårt. Så kan det være en og annen konflikt der jeg kan risikere å møte meg selv i døren. Da handler det om å være profesjonell, sier Petter G. Krigsvold, som vedgår at det er med blandede følelser han skifter jobb.

– Du blir glad i folk og jeg har spennende oppgaver, samtidig har jobben jeg skal inn i andre og like spennende utfordringer. Det er fint å fortsette i rørbransjen.

33 åringen fra Trondheim er allerede en erfaren mann.

– Usedvanlig talentfull

I søket etter ny leder har Visindi bidratt sammen med et ansettelsesutvalg nedsatt av styret. Flere dyktige kandidater søkte stillingen, som er ledig etter at Ove Hanstad blir pensjonist.

– Vi har vurdert flere svært sterke søkere, men Petter skilte seg ut. Han er bransjens mann og har et brennende engasjement for vår del av byggenæringen. En ting er at han som utdannet rørlegger kan faget, men Petter har også et organisatorisk og politisk talent utover det vanlige. Styret er sikker på at dette kommer bedriftene i Trøndelag til gode. Petter er et usedvanlig talentfull og jeg er glad for å få ham på laget, sier styreleder Kurt Ove Lodgaard i Trøndelagsavdelingen.

Petter G. Krigsvold tok svenneprøven i 2007, og har siden jobbet som rørlegger og bas i Totaltek og Bravida i Trondheim. De siste fem årene har han vært valgt fagforeningsleder i Rørleggernes forening i Trondheim. Han er også første vara i Arbeiderpartiets bystyregruppe i Trondheim og møter på nesten alle bystyremøter.

Bransjens utfordringer

Han er opptatt av å beskytte rørfaget og løfte faget. Det skal være godt nok å være rørlegger, samtidig er videreutdanning viktig.

– Vi trenger fagarbeideren, han eller hun som blir i bedriftene og trives med det. Det har eksplodert med fagskoler de siste årene, det er bra, men mange av de som tar høyere utdanning forsvinner fra bedriftene som lærte dem opp. Det er viktig å ha muligheter til mer utdanning, men det skal ikke være nødvendig. Bedriftene og samfunnet trenger rørleggere.

Petter G. Krigsvold begynner i jobben som avdelingsleder 1. mars.

– Det første jeg skal gjøre er å bli godt kjent med bedriftene. Du må kjenne bedrifter for å kunne tilby den beste støtten og bidra best mulig for at det skal gå så godt som mulig. Det gjelder både om tidene er tøffe som nå, eller det er gode perioder med flere utviklingsmuligheter.

Tettere samarbeid i RørNorge

Petter blir den første avdelingslederen som formaliserer samarbeidet med Rørentreprenørene sentralt.

– Styret i Trøndelag er opptatt av å bygge en sterkere bransjeorganisasjon. Da må vi være gjenkjennelige over hele landet, gi det samme tilbudet og ikke minst stå sammen om å sikre gode rammebetingelser for rørentreprenører i hele Norge, påpeker styreleder Kurt Ove Lodgaard.

Powered by Labrador CMS