Synliggjør lokalt kompetansebehov

Arbeidsplasser, tilgang på jobber og høy lokal kompetanse er det aller viktigste bidrag for levende lokalsamfunn. Det var budskapet fra Rørentreprenørene til Stortingets kommunal- og forvaltningskomiteen da den inviterte om Distriktsmeldingen denne uken.

Published Last updated

– Den utløsende årsaken til at jeg meldte meg på denne høringen er fortvilte telefoner fra våre medlemmer i Nordland, sa administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge i høringen.

Se opptak av høringen her - Spol til 1:10:12 på tidslinjen for å komme rett til Rørentreprenørenes innspill.

Bedriftene i Nordland trenger rørleggere, og sikrer lærlingeplasser til de som trenger det, bare de får fullført yrkesskolen. Allikevel har fylkeskommunen Nordland planer om å legge ned rørleggerlinje på en av de tre videregående skolene i fylket – Hadsel VGS.

– Dessverre er de ikke alene. I byggenæringen er behovet for folk stort – og mangfoldet av jobber stort. Næringen trenger arbeidskraft med både kort og lang utdanning, sa Røiseland.

Hun oppfordret for komitéen å løfte frem en utdanningsportal som enkelt viser tilbud etter utdanning og etterspørsel etter arbeidskraft i ulike deler av landet. Dette er etterspurt av NHO-fellesskapet i mange år.

Lokal produksjon med lokal arbeidskraft

I tillegg til å ha en fagutdanning som er moderne og av høy kvalitet, er Rørentreprenørene opptatt av anbudspolitikk og et seriøst arbeidsliv.

– Som mange før meg har sagt; Det offentlige bidrar til lokal aktivitet ved å la lokalt næringsliv få mulighet til å utføre jobber. I går snakket jeg med ei i prosjektledelsen for Sykehuset i Stavanger (SUS). Det er et prosjekt med kostnadsramme på 11,2 milliarder kroner – 125.000 kvadrat. Her er 80 prosent av kontraktene inngått med lokale entreprenører og håndverkere.

Til sammenligning ble store deler av Sykehuset i Kirkenes som åpnet i 2018 produsert i Tyskland og fraktet i moduler til Kirkenes.

– Det er ikke bærekraftig for verken miljøet eller lokalsamfunnet. At resultatet ble overskridelser, forsinkelser og oppgjør i retten er en annen side av saken. Hovedpoenget er at denne type anbudspolitikk ikke skaper levende lokalsamfunn, sa Røiseland og la til:

– Vi kan lære av Stavanger, som skaper arbeidsplasser lokalt og på denne måten også demper effektene av oljetapet.

Bevisst anbudspolitikk også i mindre kontrakter

At det i Stavanger også ble stilt krav til at 40 prosent fagutdannet arbeidskraft, 7 prosent lærlinger – i tillegg til startbank og en rekke seriøsitetsregler er også forbilledlig.

– Også i mindre kontrakter handler det om bevisst politikk og gode grep for å sikre at lokale har mulighet til å gjøre jobben. Den lokale rørleggeren må vite om jobben og hun må få mulighet til å gi tilbud. Lokal konkurranse er sunn konkurranse.

Et verktøy vi tror på er Lille Doffin, som NHO-fellesskapet har foreslått. Det vil forenkle utlysningsjobben for mindre oppdrag (oppdrag under terskelverdien mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner).

– Vi tror dere kan ta mange gode grep for å legge grunnlaget for levende lokalsamfunn. Men vi tror det er nødvendig å ta grep, konkluderte Røiseland.

Powered by Labrador CMS