4300 LITER: Fra hver eneste meter med kommunal vannledning i Norge lekker det ut 4.300 liter vann i løpet av et år.

SANITÆR

150 år før Norge har nye vannledninger

Hvert eneste år lekker 40.000 liter vann per innbygger ut i bakken i Norge. Først om 150 år er hele vannledningsnettet fornyet.

Published

0,7 prosent av det kommunale vannledningsnettet fornyes hvert år. Det er én av 143 meter.

Hvis den takten fortsetter, samtidig som det ikke legges nye vannledninger i det hele tatt, betyr det at vi er godt ute på 2160-tallet før dagens vannledninger er fornyet.

Det er Statistisk sentralbyrå som holder oversikten. Siden fornyelsestakten varierer mye fra år til år, bygger tallene på gjennomsnittet av de tre siste årene som det finnes statistikk for det vil si 2019 til 2021.

18. desember kunne du lese på nemitek.no hvordan Rørleggerbedriftenes opplæringskontor på Romerike vil hjelpe rørleggeren å ta tilbake en større del av dette markedet.

Det er mange milliarder kroner som ligger under bakken og skal fornyes, fastslo prosjektleder Einar Mehus da.

Tregest i nord

Aller saktest går det i nord. I Nordland tar det 227 år å fornye ledningene med dagens tempo, i Trøndelag 208 år, mens Troms og Finnmark så vidt kommer under 200 år og arbeider litt raskere enn Innlandet.

Alt i alt hadde Norge 50.300 kilometer kommunale vannledninger i 2021.

Det tilsvarer 1,3 ganger jordens omkrets ved ekvator.

Asbestanbefaling

Av det er en tredjedel PVC, mens nesten like mye er polyetylen. Jernrør utgjør 28 prosent av ledningsnettet, mens tre prosent er asbestrør.

Verdens helseorganisasjon, WHO, kom med nye råd om asbest og drikkevann for et år siden. Det er ingen beviser for at asbest i drikkevannet øker kreftfaren, derfor trengs det ikke noen retningslinjer eller grenseverdier for asbest i vannet, oppsummerer ekspertpanelet til WHO.

Organisasjonen anbefaler likevel å bytte ut asbestrørene etter hvert som de blir for gamle. Det samme sier Mattilsynet i Norge: Rørene i asbestsement er ofte gamle, og de bør skiftes ut etter føre var-prinsippet.

Asker kommune var først i landet med å ta i bruk fossilfrie rørsystemer. Det er Pipelife som lager rør i polyetylen, PVC og polypropylen av restprodukter fra skogindustrien.

32 prosent lekker ut

Statistisk sentralbyrå har også oversikt over hvor mye vann som går gjennom de over 50.000 kilometerne med vannledninger. Og ikke minst: Hvor mye av dette vannet som blir borte på veien.

690 millioner kubikkmeter eller 690 milliarder liter drikkevann fra kommunale vannverk ble sendt ut på ledningsnettet i 2021.

Det er 126.000 liter per innbygger i Norge.

Av det forsvinner hver tredje. Eller helt nøyaktig: 32 prosent. Det tilsvarer 4.300 liter vann per meter ledningsnett.

Til sammenligning går 43 prosent av vannet til hus og hjem, og i underkant av to prosent brukes på hytta eller i fritidsboligen. For husholdningene gir dette et spesifikt vannforbruk per person på 179 liter vann i døgnet, skriver SSB.

Powered by Labrador CMS