HET FORSKNING: På laboratoriet i Trondheim forsker Michael Bantle på varmere og mer effektive varmepumper.

Når 180 grader med varmepumpe

TRONDHEIM: Den når opp til 180 grader og bruker vann både som arbeidsmedium og smøremiddel. Forskere hos Sintef og industri i Glomfjord lager verdens varmeste varmepumpe.

Published

– Når vi jobber med industriprosesser, er det ikke så mye å hente med 60 grader varmt vann. Når vi nærmer oss 100 grader, derimot, har vi en stor mulighet til å kutte utslipp, sier Michael Bantle.

Begynte med Tine

Seniorforskeren hos Sintef Energi forteller hvordan det begynte med det utslippsfrie meieriet som Tine tok i bruk i Bergen i fjor.

– Der magasineres det opp spillvarme fra kjøleprosessene. Det skulle leveres 120 graders damp, men siden det er nybygg med effektivt utstyr, så greide vi oss med 95–100 grader, sier Bantle.

Han forteller hvordan europeisk industri trenger prosessvarme med svært forskjellige temperaturer, og at det trengs 175 TWh for å varme opp til 150 grader. Det er mer enn hele den norske kraftproduksjonen i løpet av et år.

– Det er et stort markedspotensial i Europa for å levere prosessvarme med varmepumpe, konstaterer han.

Tørker slam

Nå skal prototypene på de supervarme varmepumpene installeres på en fabrikk i Nederland og på et tørkeanlegg i Bergen. – Bioretur i Bergen tørker slam fra landbasert fiskeoppdrett. Når de bruker overhetet damp samtidig som de leverer overhetet damp, blir det en perfekt match, ifølge Michael Bantle.

En vingekompressor fra Helgeland, nærmere bestemt Tocircle i Glomfjord, er løsningen som gjorde det mulig å få det til. Det er en kompressor med en rotor som går rundt slik at volumet endres for hver omdreining.

Alle de bevegelige delene blir smurt med vann. Arbeidsmediet i varmepumpen er også helt vanlig, rent vann.
– Vi måtte finne ut hva slags middel vi kunne bruke på over 100 grader. Vann er det beste og billigste, sier Bantle.

Termisk lagring

Han peker på hvordan en varmepumpe også sparer primærenergi – altså den energien som kommer inn i fabrikken. Så mener han at utviklingen går mot termisk lagring.

– Termisk lagring i kombinasjon med varmepumper kan bli en veldig god utvikling, sier han.

Nullutslippslaboratoriet ZEB Lab i Trondheim har termisk lagring i kjelleren og mulighet til å utvikle løsningen. Selve forskningen er en del av forskningssenteret Higheff, som bruker 400 millioner kroner over åtte år for å forske på energieffektivitet.

– Nå må vi utvikle en mer standardisert kompressorløsning med færre bevegelige deler – et mer kommersielt produkt. På den måten kan vi få til noe som kan bestilles og leveres ut i stedet for at det må prosjekteres på nytt hver gang, fastslår Bantle.

Han er klar for å lage varmepumpene enda varmere:
– Vi har konsepter fra 250 til 500 grader, men da er spørsmålet hva slags spillvarme vi har. Vi kan ikke gå til 500 grader hvis vi har 50 grader spillvarme. Per i dag er 100 grader ikke noe problem, 150 grader er på demostadiet og 250 grader i laboratoriet, forteller han.

Powered by Labrador CMS