DRIKKESESONG: Julebordhelgene er høysesong for samlinger med kolleger og alkohol.

ARBEIDSLIV

11 prosent sier de sliter med alkohol: En tikkende bombe på byggeplassen

Rus og spillproblemer er vanskelig å oppdage, og personalarbeidet er bare en oppgave i tillegg til alt det andre. Da er det godt å ha et fagmiljø å spørre til råds.

Published

De fleste bedrifter i håndverksfagene er små. Mange daglige ledere er selv håndverkere. Så har de blitt daglige ledere, og i tillegg til å styre økonomi og prosjekter sitter de også med personalansvar.

Det er en oppgave som lett kan bli litt stemoderlig behandlet. Men hva gjør du hvis det er mistanke om rusproblemer av ett eller annet slag blant ansatte i din bedrift? Tenker du gjennom konsekvensene det kan ha for bedriften, eller snur du ryggen til og håper at det går over?

– I håndverksfagene jobber mange selvstendig på en byggeplass og treffer ofte både kolleger og sjefer mer sporadisk, sier fag- og kommunikasjonsleder Camilla Lynne Bakkeng hos Akan kompetansesenter.

Fare for ulykker

Mer enn hver tiende i norsk arbeidsliv – 11 prosent – har et risikofylt alkoholforbruk. Det vil si at de drikker så mye at det kan utvikle seg til et problem eller avhengighet. Det antas at to til fem prosent har et så stort problem at de skulle hatt hjelp.

– Dette kan gi mange negative konsekvenser på arbeidsplassen. Ansatte kommer ikke på jobb, de blir mindre effektive, og risikoen for feil og ulykker øker. Det kan handle om at ansatte er påvirket på jobb, men oftest handler det om ettervirkning av bruk på fritid slik at de ikke er skjerpet når de er på jobb, sier Bakkeng.

Statistikken er basert på hva folk sier selv. Derfor er det svært sannsynlig at de virkelige tallene er større. Temaet er tabubelagt, og de som spørres, innser ikke selv at de har et problem.

– Hver person med avhengighet berører tre til fem personer i nære relasjoner. Det er også krevende å være pårørende. Vi ser at flere pårørende har sykefravær knyttet til dette, forteller Bakkeng.

SØK HJELP: Camilla Lynne Bakkeng i Akan kompetansesenter anbefaler håndverksbedrifter å søke hjelp dersom de har mistanke om rus, alkohol eller spillproblemer hos ansatte.

– Det beste rådet når det gjelder rus og avhengighet er at dere snakker om det på en trygg måte på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har situasjoner der dere drikker alkohol sammen. Tør vi å snakke om hvordan vi oppfører oss når vi drikker alkohol eller når vi opplever ubehagelige situasjoner? utfordrer hun.

Dropper jobbfest

– 300.000 arbeidstakere kutter ut jobbfester på grunn av alkohol. Da har vi jo bommet totalt. Det beste er å snakke om dette i forkant, om hvor grensene går og hvem de skal snakke med i bedriften om de opplever noe uønsket.

Camilla Lynne Bakkeng anbefaler noen enkle grep. Hun understreker hvor viktig det er å gjøre det i «fredstid», før bedriften står i en vanskelig situasjon:

– Hvordan ønsker vi å ha det når vi har situasjoner hvor vi drikker sammen? Hvordan skal vi håndtere situasjoner som sklir ut? Hvilken tilbakemeldingskultur har vi? – På de arbeidsplassene som tar tak i dette og formulerer en policy for rusmidler og spill, så blir ting veldig mye enklere. Det blir lettere å be om hjelp, sier hun.

Det blir også lettere å melde fra om en bekymring, og det blir lettere for ledere å ta samtalen. Akan har flere dilemmafilmer på nettsidene sine, og ifølge Bakkeng kan de brukes til å diskutere konkrete situasjoner.

– Det er verdt å ta den samme diskusjonene om bruk av narkotika. Hva gjør du hvis noen bruker det på fritiden og det går ut over jobb? Det samme gjelder spillavhengighet. De det gjelder, har gjerne dratt på seg ganske stor gjeld. Det mest nærliggende er kanskje å tenke på faren for underslag, men hvis du spilte bort 20.000 eller kanskje mye mer i går kveld, så er fokuset og konsentrasjonen et helt annet sted på jobb, sier Bakkeng.

Vær tydelig

Hun anbefaler å ta samtalen tidligere:

– Det klassiske er at arbeidsgivere samler bevis over tid for å være sikre. Da kan det ha gått for langt. Derfor handler det om å få ledere til å bli tryggere i å snakke med sine ansatte ved den første dårlige magefølelsen. I mange tilfeller kan de klare å reversere en utvikling ved en tidlig bekymringssamtale, forklarer hun.

– For håndverksbedrifter som ikke kan se og møte de ansatte daglig, blir det enda viktigere med en trygghetskultur. Hvis du som leder får en bekymring, så vær «på» med en gang. Snakk med vedkommende og følg opp tett, oppfordrer Bakkeng.

– Avstandsledelse er mer krevende, men da er det viktig å bruke de møteplassene dere har. Snakk om dette i et HMS-perspektiv. Arbeidsgivere må vise at dette er et tema. Gjerne også i rekrutteringssamtaler. Å ta tak i dette viser at bedriften tør snakke om dette og håndterer det på en god måte.

Alkoholbruk og arbeidsplassen

  • Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minimum 1,1 mrd. årlig: 4 prosent borte fra jobb på grunn av alkoholbruk dagen før (FHI). 11 prosent mindre produktive på grunn av alkoholbruk dagen før.
  • 37 prosent sier det er helt eller delvis problematisk at kolleger drikker seg fulle.
  • 11  prosent har uteblitt fra sosiale arrangementer på grunn av alkoholbruk.
  • 12  prosent har opplevd drikkepress.
  • 7  prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • 5,5  prosent har måttet overta kollegaers oppgaver.
  • 2,1  prosent har blitt skadet av en kollega som hadde drukket.

(Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, FHI)

Powered by Labrador CMS