STÅ IMOT: Når useriøse firmaer blomstrer opp etter Ukraina-krigen, må bransjen stå imot, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

VVS-BRANSJEN

NHO-sjefen spår ny bølge av useriøse

BJØRVIKA: NHO-sjef Ole Erik Almlid spår mer uro og usikkerhet. Og når det en gang blir fred i Ukraina, kommer det til å vokse opp en stor, svart økonomi og mange useriøse bedrifter.

Published

Grønne løsninger for energi og ventilasjon er god butikk. Norge har mistet fart, men NHO-sjefen mener at ventilasjons-, kulde- og energibransjen har mye å eksportere.

– Dere er svaret på veldig mye i det grønne skiftet. Det er mange i NHO jeg er veldig glad i, men noen av de har nok lagt de beste årene bak seg, sa Ole Erik Almlid da han møtte bransjen på VKE-konferansen.

Eksportvennlig

VKE-direktør Thor Lexow er naturlig nok enig i at bransjen sitter med mange av løsningene.

– Vi er driverne bak det grønne skiftet, sier han.

KOMPETANSE: God kompetanse må til for å få til de grønne løsningene, slår Thor Lexow fast.

Ole Erik Almlid mener at mens Norge har tapt fart i arbeidet med å få frem grønn business, så har EU forsert.

– Hvilke løsninger er det vi kan bidra til å utvikle? spør han. Og svaret ligger ikke minst i nye tekniske løsninger for å spare energi.

– VKE-bransjen i Norge har utviklet løsninger som er veldig eksportvennlige. Vi skal ta dem inn i et EU-system som etterspør grønne løsninger. Det skal vi gjøre gjennom at vi har et godt samarbeid med dem. Det er veldig mye som skjer internasjonalt, som har betydning for oss, sier Almlid.

Uro og useriøsitet

Han advarer likevel mot å være for optimistisk.

– Vi kommer til å gå en tid i møte hvor vi ser mer internasjonal uro. Vi går fra stabile rammevilkår til større usikkerhet. Den aller største faren er hvis vi gir opp ønsket om et seriøst arbeidsliv, sier han.

– De flinke folkene skal vi ha med oss inn i bransjen. De useriøse arbeidsfolkene skal vi ha bort, sier han. Det er slett ikke slutt på useriøse bedrifter i byggenæringen, nemlig:

– Når det blir fred i Ukraina, kommer det til å vokse opp en stor, svart økonomi med krigsprofitører og mange useriøse parter som benytter muligheten. Da skal vi tenke på hva dere representerer av seriøsitet. Ikke bare seriøsitet for inneklimaet, men også seriøsitet for verdikjedene som sikrer at det er godt å bo i Norge. Da må vi stå imot det som kommer av useriøse aktører, sier Ole Erik Almlid.

Grønn kompetanse

Både han og Lexow trekker frem kompetansen i bransjen som en viktig del av det å skape en grønnere fremtid.

– Gjennomgående digitalisering er et nødvendig verktøy for å få til dette. Fremtiden krever rimelige, effektive og miljøvennlige løsninger innen klimamarkedet, sier Thor Lexow.

Da snakker han både om innkjøp og drift.

– Det vi trenger da, er kompetansen og å sørge for at det er tilgjengelige ressurser for å løse oppgavene. Hele 85 prosent av VKEs medlemsbedrifter sier at det er mangel på kompetanse. Og kompetanse er en av driverne bak grønt skifte, sirkulærøkonomi og bærekraftskrav, sier han.

DRIFT: Det skal både bygges og driftes bærekraftig, ifølge Caverion-sjef Knut Gaaserud.

Bygg og drift

Administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge peker også på kompetansen.

– Kompetanse om bærekraftige bygg blir svært viktig, sier han. Også Gaaserud snakker om både å bygge og drifte de bærekraftige byggene.

– Skal vi bidra med energieffektivisering, så må vi ha koll på fornybar energi og på et godt og produktivt inneklima. Det hjelper veldig lite å bygge superbillig og dårlig. Vi må ha gode bygg for folk som skal bo og arbeide i dem, sier Caverion-sjefen.

Jubler for fagbrev

Hele bransjen jubler over at ventilasjonsteknikerne har fått fagbrev. Fagbrevet til Rejhan Ajeti hos Luftkvalitet i Oslo betyr mye for kompetansen, er de enige om:

– Det er et enormt stort løft. Det tok åtte år fra kloke hoder satte i gang til vi fikk en læreplan i ventilasjonsteknikkfaget. Flaskehalsen var å få på plass formell kompetanse. Nå er flaskehalsen å få nok medlemmer i prøvenemndene, sier Thor Lexow i VKE.

– Jeg er så glad for det første fagbrevet og for at søkertallene går den riktige veien, istemmer NHOs Ole Erik Almlid.

– En viktig milepæl for bransjen, og det er viktig også for meg som kunde, sier Steinar Holm, tidligere VKE-styreleder som nå er assisterende leder for eiendom på Oslo universitetssykehus

Powered by Labrador CMS