Den store elvarebil-bølgen

Stadig flere rørleggere velger elektrisk. Men mangelfull ladestruktur er fortsatt en utfordring som trolig gjør overgangen vanskeligere for mange.

Published

– Vi har nå syv elektriske varebiler. De fire første kjøpte vi 2016/2017, men vi har i år kjøpt inn tre nye. I tillegg har vi ytterligere to i bestilling, sier daglig leder i Chr. M. Vestrheim, Thomas Jørs.

Et krav i prosjekter

Selskapet var altså tidlig ute med å teste ut elbiler, da de allerede i 2016 kjøpte inn slike varebiler. Grunnen til at det tok noen år før neste bestilling handler om at rekkevidden på de bilene som da var tilgjengelige, var i korteste laget.

Nå har rekkevidden tatt seg godt opp, og dermed er de altså i gang igjen og bare i år har de så langt kjøpt og bestilt fem elektriske varebiler.

– Strategien vår er at vi kjøper el-varebil med mindre det er en vektig grunn for hvorfor dette ikke kan benyttes, sier Jørs.

Han forteller at strategien skyldes at selskapet er miljøfyrtårn-sertifisert, samt at det er økonomisk fornuftig.
– I tillegg kan vi komme i prosjekter hvor elektriske kjøretøy er et krav, noe vi allerede har erfart i flere prosjekter, sier Jørs.

I Oslo er det flere selskaper som har kommet godt i gang med den elektriske transformasjon. Et av selskapene er Søstrene Amundsen.


– 14 av våre 14 varebiler er nå elektriske, sier rørleggermester og oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Mari-Ann Amundsen hos Søstrene Amundsen.

Selskapet var tidlig ute med overgangen til elektriske varebiler og allerede for to år siden gikk 11 av selskapets 13 varebilpark på strøm.
– Vi har i dag bare ett kjøretøy som går på diesel. Dette er en større bil med lastelem, sier Amundsen.

Mange kommer etter

Chr. M. Vestrheim og Søstrene Amundsen er bare to av mange som nå kaster seg på elbil-bølgen. På landsbasis har nemlig salget av elektriske varebiler mer enn doblet seg i årets første kvartal, sammenlignet med i fjor.

Per første kvartal ble det i år solgt 1461 elektriske varebiler, mot 649 på samme tid i fjor. Selv om veksten er formidabel, så sto elektriske varebiler likevel for bare 18 prosent av de 8128 solgte varebilene i første kvartal.

Et av selskapene som nylig kunne fortelle at de hadde startet overgangen til elektriske varebiler, var Assemblin.
– Vi har vært klare for å fase inn elbiler en god stund, men det er mange utenforstående faktorer vi ikke har hatt god nok kontroll på. Leveringstider, rekkevidde og utbredelsen av ladepunkter, for å nevne noe, sier bilansvarlig i Assemblin, Ståle Thuv.

Rett før påske tok han imot selskapets seks første elektriske varebiler.
– Vi har prøvd ut elbiler ganske lenge, men dette er virkelig starten på en ny æra. Nå går vi «all in» for elbiler i produksjonen, sier Thuv.

Mangelfull ladestruktur

For Søstrene Amundsen, som altså har god erfaring med bruk av elektriske kjøretøy, er det bare én utfordring med overgangen til elektriske varebiler.
– Vi har nå kjørt elektrisk i over to år. Det har ikke gått ut over effektiviteten, snarere tvert imot da rørleggerne nå planlegger dagene sine bedre. Eneste utfordringen er en mangelfull ladestruktur, sier Amundsen.

For at det skal være noen vits for rørleggere og andre håndverkere som er mye på farten, er det kun hurtigladere som hjelper.
– Noe som ville hjulpet oss veldig var selvsagt dersom grossistene la bedre til rette for hurtiglading på sine lager og butikker. Skal man påvirke bransjen i en positiv retning og få flere rørleggere til å investere i bilparken sin, så må ladestrukturen på plass. Om grossistene går foran og legger til rette, så vil det være et stort skritt i riktig retning, sier Amundsen.

Økonomisk gevinst

For Assemblin betyr ikke innfasingen av elbiler bare reduserte utslipp, men også en betydelig økonomisk gevinst.
– Gjennom reduserte bompenger, lavere servicekostander og vesentlig lavere drivstoffkostnader, reduserer vi de månedlige kostnadene med mellom 1000 og 1500 kroner per bil, sier Thuv som legger til at Enova også gir et tilskudd på rundt 50.000 kroner per bil de skifter ut.

HMS-sjef i selskapet, Bengt Johnsen, forteller at overgangen til elbiler er en viktig del av målsettingen om å halvere utslippet av CO2 innen 2023.
– Vi har allerede tatt en solid bit av denne målsettingen gjennom andre tiltak som redusert reisevirksomhet, flere digitale møter og mindre privat bruk av bilene. Nå forventer vi at overgangen til elbiler vil hjelpe oss enda noen skritt nærmere målet. Assemblin skal være bransjeledende på miljø, og derfor stiller vi høye krav til oss selv. Ett av hovedtiltakene er at 50 prosent av den uniformerte bilparken skal byttes ut til el innen utgangen av 2023, sier han.

Gode støtteordninger

For de som velger elektrisk varebil, så kan Enova bidra med inntil 50.000 kroner i støtte per bil. Støtten avhenger av hvilken bil dere velger.

Les om dette her: https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-kjop-av-elektrisk-varebil/

I tillegg kan man også få støtte til etablering av lader. Støtten er på 5000 kroner. Les om dette her: https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-kjop-av-lader-til-elektrisk-varebil/

Powered by Labrador CMS