DEFEKT: Rottene kom inn i boligen gjennom et defekt sluk. Det er ikke grunn til noe prisavslag for paret som hadde kjøpt bolig.

Rottene kom inn gjennom sluket – huskjøperen fikk ikke avslag

Det hadde vært rotteproblemer i boligen før, og da rottene kom inn på nytt, ville kjøperne ha prisavslag. Men nei, i et 100 år gammelt hus med krypkjeller er rotter en risiko du må regne med, fastslår Hålogaland lagmannsrett.

Published

Paret kjøpte en bolig i Trondheim fra 1917. Da hadde selgeren fortalt at det hadde vært rotter i huset. Derfor var det skiftet ut gulv og flere vegger, det var murt opp nye murer og det var montert sperrer under panelet på forsiden av huset.

Rottekadaver

Da kjøperne var inne for å male huset rett før de tok over, oppdaget de et inntørket rottekadaver. Senere viste det seg at det var flere rotter på eiendommen. Selgeren hadde eierskifteforsikring, men forsikringsselskapet var slett ikke villig til å betale kjøperne noe for rotteproblemene. Dermed endte saken i retten.

Sør-Trøndelag tingrett ga kjøperne 651 000 kroner i prisavslag og erstatning. Medregnet saksomkostningene ville rottene koste forsikringsselskapet over 900 000. Men Hålogaland lagmannsrett snudde 180 grader etter at forsikringsselskapet anket.

Defekt sluk

Lagmannsretten fastslår at utbedringene den gangen det hadde vært rotter i boligen, ikke var tilstrekkelige. Rørleggeren som vitnet i saken, beskrev dem som kosmetiske tiltak som ikke løste problemet. Rottene kom fremdeles inn.

– Rottene kan ha flere mulige innganger – gjennom rør, lufteganger, rundt sluket og opp gjennom krypkjelleren, forklarte en skadedyrtekniker i retten. Rørleggeren pekte på et defekt sluk som en sannsynlig inngang for rottene.

Det defekte sluket er en mangel som selgeren ikke kan ta ansvaret for når boligen selges «som den er», fastslår retten. Kjøperen har ingen garanti for at det ikke er slike skjulte mangler i boligen. Det defekte sluket ble først oppdaget da gulvet i boden i kjelleren ble meislet ut. Det ble gjort som en del av utbedringen som kjøperen gjorde.

Må regne med såpass

En slik type feil må kjøperen regne med, ifølge lagmannsretten.
– Feilen gjør i alle tilfelle ikke at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperne kunne forvente, heter det i dommen. Retten viser til en drøy ti år gammel dom fra Borgarting lagmannsrett, der en kjøper ikke fikk noe avslag i prisen da 50–60 år gamle avløpsrør sviktet.

– Det er rotteproblemer i en rekke bydeler i Trondheim med gammel bebyggelse. Kjøperne har selv bodd i samme bydel og hatt rotteforekomst i sin tidligere bolig, skriver Hålogaland lagmannsrett. Selgeren hadde ikke noen plikt til å opplyse om rotter generelt i området, og hun kunne heller ikke vite at utbedringene som var gjort, ikke var gode nok. Der måtte hun stole på skadebegrensningsfirmaet og håndverkerne som gjorde jobben og som ga inntrykk av at de ville holde rottene ute.

Kjente rotteproblemer

Dette var en eldre bolig i et strøk med gamle avløpsrør og kjente rotteproblemer. Derfor kan ikke en kjøper stole på at en utbedring innebærer at det ikke kan dukke opp rotteproblemer i kjelleren igjen, ifølge Hålogaland lagmannsrett.

Dermed får ikke kjøperne noe prisavslag. I stedet må de betale 397 000 kroner i sakskostnader til forsikringsselskapet.

Powered by Labrador CMS