BREEAM HAR VÆRT VIKTIG: Konserndirektør for bærekraft i Norconsult, Janicke Garmann, mener BREEAM har spilt en sentral rolle i eiendomsbransjens grønne skifte.

BÆREKRAFT

– Distriktene henger etter i det grønne skiftet

Mange er flinke, men trenden er likevel klar, jo lenger bort fra byene man beveger seg, jo mindre blir fokuset på bærekraft.

Published

– Det finnes aktører i Oslo også som ikke bryr seg om bærekraft, og aktører i regionene som er opptatt av det, men det er likevel ingen tvil om at det er i distriktet at bærekraftarbeidet er kommet kortest, sier konserndirektør for bærekraft i Norconsult, Janicke Garmann.

Må stille nasjonale krav

Siden 2016 har hun vært konserndirektør for Regionene i Norconsult, men i mai fikk hun en ny hatt, da hun begynte som konserndirektør for bærekraft. Etter mange år med ansvar for regionene kjenner hun landet vårt godt og vet godt hvordan det står til med bærekraftarbeidet både i nord, sør og vest.

– Både i Bodø, Tromsø, Bergen og Stavanger er fokuset på bærekraft stort. Jo lenger bort fra sentrumskjernen man beveger seg, jo mindre blir imidlertid fokuset. Det er ikke slik at det er fraværende, men de henger et stykke etter, sier Garmann.

Hun mener offentlige byggherrer må gå foran og også har et stort ansvar for å sørge for at distriktene henger med i det grønne skiftet.

– Mye av det som bygges i distriktene er barnehager, skoler, idrettshaller og sykehjem. Offentlige byggherrer har derfor et ansvar for å sørge for at byggeprosjektene, også i distriktene, er bærekraftige. Man må som offentlig byggherre ta et nasjonalt standpunkt om at alt som bygges må være av like god miljøstandard, uavhengig av om man bygger i Kautokeino, Bergen eller Oslo, sier Garmann.

BREEAM har vært avgjørende

Hun har jobbet med bærekraft i svært mange år og var blant annet med i bransjesamarbeidet med å tilpasse BREEAM-sertifiseringen til norske forhold.

– I arbeidet med dette så vi på først på hvilken sertifiseringsordning som passet best for norske forhold. Vi vurderte da flere ulike sertifiseringsordninger, blant annet Leed og den tyske ordningen, DGNB. Valget falt på BREEAM, som siden har blitt den desidert mest brukt ordningen i Norge, sier Garmann.

Hun tror sertifiseringen har vært avgjørende for det bærekraftfokuset som vi nå ser i norsk bygg- og eiendomsbransje.

– Ja, det er jeg overbevist om. Det var først da BREEAM kom at det virkelig ble fart på bærekraftarbeidet. Vi var opptatt av bærekraft før dette også, men det var ingen insentiver og ingen sertifiseringsordning. Man kunne dermed ikke si om et bygg var bedre enn et annet, sier Garmann.

Hun tror EU taksonomien som innføres ved nyttår vil være med å pushe bransjen ytterligere noen skritt videre i grønn retning.

– Kravene til dokumentasjon blir med den nye taksonomien enda strengere. Man kan ikke lenger si at et bygg er grønt, man må kunne dokumentere det. Kan man ikke det, får det konsekvenser for både finansiering og forsikring, som vil bli dyrere, sier Garmann.

Setter seg ambisiøse klimamål

For Norconsult er målet at bærekraft skal gjennomsyre og være fundamentet i alle rådene de gir til sine kunder.

– Vi har 20.000 prosjekter i året. Om man jobber med VVS, konstruksjonsteknikk eller anlegg, så skal bærekraft være gjennomgående i alle prosjektene. Det er noe alle skal tenke på hele tiden, sier Garmann.

Hun innrømmer at de ikke er helt der ennå, men at det er et fokus som løftes stadig høyere, noe etableringen av rollen som konserndirektør for bærekraft er et signal om.

– Jeg sitter akkurat nå derfor og jobber med nye bærekraftmål for Norconsult. Det er derfor litt tidlig å si hva de nye målene blir, men de kommer til å bli ambisiøse. Det handler blant annet om å redusere eget klimaavtrykk, sier Garmann.

Hun understreker at det viktigste bærekraftarbeidet de gjør likevel handler om de rådene som de hver dag gir til sine kunder, og at bærekraft er mer enn klimagassutslipp.

– Derfor jobber vi hver dag med å hjelpe våre kunder med å sette seg ambisiøse klimamål, men ikke minst med å hjelpe dem å nå disse målene, sier Garmann.

Powered by Labrador CMS