VIKTIG ROLLE: Rådgiverne spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet, mener ny bærekraftdirektør i Sweco, Merete Saugestad.

Sweco trapper opp bærekraftsatsingen

Sweco har hatt bærekraftsjef siden 2013, men nå trapper ingeniørselskapet opp satsingen med en egen bærekraftsdirektør.

Published

– Sweco Norge har hatt en bærekraftfunksjon i flere år og inntil i år har dette arbeidet vært drevet av en bærekraftsjef, støttet av et nettverk av dyktige fagfolk innenfor bærekraftdisipliner, sier kommunikasjonssjef i Sweco, Peter Hagen.

Nå har selskapet imidlertid gått til det skrittet å ansette en egen bærekraftdirektør.

Fra og med første september var Merete Saugestad Swecos bærekraftsdirektør.

– Vi har allerede fastsatt et klimamål om å kutte minimum 55 prosent av våre klimagassutslipp innen 2030, og vi er nå på tredje år med måling og analyser av våre samlede utslipp. Når Merete nå er rekruttert, er det et tydelig tegn på at Sweco skal forsterke vår posisjon i markedet med rådgivning av bærekraftige løsninger for infrastruktur, bygninger og energi, sier Hagen.

Griper inn i folks hverdag

Saugestad kommer fra rollen som bærekraftsansvarlig i Atkins og begynte i Sweco første september.

På samme måte som Sweco er Atkins et rådgivende ingeniørselskap, og på verdensbasis er de en gigant med over 40.000 medarbeidere.

I Norge er imidlertid Sweco en betydelig større aktør.
– Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang. Bærekraftfeltet omfatter så mye av det jeg synes er spennende i en jobb, sier Saugestad.

Hun forteller at det overordnet handler det om å gjøre en forskjell og å være med å ta vare på verden.

– Det som gjør bærekraft så spennende er at det handler om å få både teknologi, økonomi og kompetanse til å spille på lag for å komme opp med de beste løsningene, sier Saugestad.

Som en av landets største og ledende rådgivermiljøer er Sweco involvert i hele 7000 prosjekter årlig.

– Ambisjonen min er selvsagt at bærekraft skal gjennomsyre alle, sier Saugestad.

Rådgiverne spiller en nøkkelrolle

Hun mener rådgiverne spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet, noe som også var mye av hennes motivasjon til å takke ja til denne stillingen som bærekraftdirektør i Sweco.

– Alt vi jobber med griper direkte inn i folks hverdag. Om det er nye bygg, veier eller andre strukturer. Hvordan vi løser disse prosjektene er derfor avgjørende, ikke bare for folks hverdag her og nå, men også i et mer langsiktig perspektiv. Bærekraft er en helt sentral og viktig del av dette, sier Saugestad.

For å få fortgang på det grønne skiftet mener hun at rådgiverne må bli flinkere til å tallfeste hva bærekraft faktisk bidrar med av verdi, for menneskene, naturen og også i kroner og øre.

– Mange er i dag av den oppfatning at bærekraft er dyrt og at det alltid koster ekstra. Det stemmer ikke, men vi som bransje må bli flinkere til å synliggjøre gevinstene også i kroner og øre, sier Saugestad.

Hun viser til at redusert energibruk resulterer i lavere driftskostnader, noe som åpenbart har en økonomisk gevinst.

– Men bærekraft handler om mye mer enn det. Det handler også om at vi skal bruke mindre. Vi skal designe slankere, slik at vi bruker mindre materialer. Vi skal også bruke materialene flere ganger og vi skal transportere mindre. Alt dette har økonomisk verdi og det må vi bli flinkere til å synliggjøre, sier Saugestad.

Må tørre å ta plass

Hun mener at rådgiverne, for å støtte oppdragsgiverne i en mer bærekraftig retning, må tørre å ta litt mer plass.

– Mange aktører har store ambisjoner. Vi må derfor bli flinkere til å synliggjøre de bærekraftige alternativene som hjelper oppdragsgiverne våre å oppfylle disse ambisjonene. Det betyr kanskje at vi av og til må utfordre dem på de valgene som de har tatt. Vi må tørre å ta litt plass for å løfte frem de mer bærekraftige alternativene, sier Saugestad.

Powered by Labrador CMS