LØSNINGEN ER SAMARBEID: Direktør for bergenskontoret til Multiconsult, Kari Sveva Dowsett, mener samarbeid er veien å gå for å ta bransjen i en mer bærekraftig retning.
LØSNINGEN ER SAMARBEID: Direktør for bergenskontoret til Multiconsult, Kari Sveva Dowsett, mener samarbeid er veien å gå for å ta bransjen i en mer bærekraftig retning.

JOBB

Etterlyser mer og tettere samarbeid

Det felles målet om mer bærekraftige byggeprosjekter kan man skyte en hvit pil etter dersom ikke samarbeidet mellom aktørene i byggenæringen blir bedre.

Published

Det mener direktør for Multiconsults forretningsenhet i Vest, Kari Sveva Dowsett.

Vi har spurt henne om hva hun mener er byggenæringens største utfordring.

– Alle vet at vi er ansvarlig for cirka 40 prosent av klimagassutslippene. Derfor vil også alle se på byggebransjen og i hvilken grad vi faktisk klarer å bygge noe som er bærekraftig. Rent teknologisk kan vi i dag bygge nesten hva som helst, men for å få det til må samarbeidet i bransjen bedres betydelig. Manglende samarbeid er i dag en av bransjens største utfordringer, sier Dowsett.

Uheldig oppsplitting

Multiconsult er et av de store rådgivermiljøene i Bergen og de er representert med de fleste fag og disipliner. Dowsett har ledet bergenskontoret siden 2017 og var før det avdelingsleder for samferdsel og infrastruktur.

Hun er ikke i tvil om hva som skal til for at mer bærekraftige prosjekter skal se dagens lys.
– Byggebransjen opererer alt for oppsplittet. For vår egen del blir vi ofte for fokusert på egne fag og roller, men samtidig gjør eksisterende prosjektmodeller at vi blir splittet alt for mye opp, slik at vi bare er med på deler av prosjektene, sier Dowsett.

Hun forteller at de som rådgivere ofte bare er inne i selve planfasen, mens andre tar over når selve byggingen starter. Dette mener hun er uheldig og forteller at de sitter på mye kompetanse fra planprosessen som også er viktig å ta med inn i de mer praktiske delene av byggeprosjektet.

– Når vi ikke blir med videre i prosjekt- og byggefasen, så får prosjektet heller ikke med seg denne kompetansen. Det er selvsagt uheldig. Ved å få til et bedre samarbeid, hvor de ulike fagene og rollene opererer på tvers, tror jeg vi kunne tatt mange skritt i riktig retning, sier Dowsett.

Lite bærekraftig tilnærming

Noe av årsaken til det litt selvsentrerte fokuset, tror hun henger sammen med de økonomiske rammer i prosjektene.

– Byggherrene har alltid hatt fokus på økonomi, selvsagt, men dette fokuset har i alle fall ikke blitt mindre de siste årene. Stramme rammebetingelser gjør nok at både rådgivere og entreprenører blir opptatt av å sikre arbeid for seg og sitt selskap. Jeg tror imidlertid at bedre samarbeid vil gi mer arbeid til alle, samtidig som prosjekter ikke bare blitt bedre, de ville også blitt billigere. Byggherrene bør derfor ikke være så redde for å involvere flere fag og invitere til mer samarbeid, sier Dowsett.

De som ofte trekker det korteste strået i byggeprosjekter er underentreprenørene. Når kostnader må kuttes og byggherren vender seg til totalentreprenørene, så ender denne ofte opp med å bare snu seg til underleverandørene. Uten noen å skvis, ender de gjerne opp med å ta en uforholdsmessig stor del av støyten.

– Dette er ikke en bærekraftig tilnærming. Alle involverte aktører skal ha fornuftige rammebetingelser og en økonomi som de kan leve av, sier Dowsett.

Hun understreker at utfordrende rammebetingelsene ikke akkurat fremmer et fokus på miljø og bærekraft.

– Når man har nok med å få endene til å møtes, så er det der fokuset ligger. Gode prosjekter, hvor samarbeidet både med byggherre og alle involverte fag og entreprenører er godt, tror jeg vil gi bedre økonomistyring og dermed også bedre rammebetingelser, sier Dowsett.

Kan bli strammere

Hun er imidlertid redd for at de økonomiske rammebetingelsene ikke kommer til å bedre seg noe særlig i årene som kommer.

– Vi har hatt mange år med oljepenger å kose oss med. Dagen da det vil ta slutt kommer stadig nærmere, og da vil trolig byggherrene stramme ytterligere inn. Overskridelser vil ikke bli tolerert og budsjettene vil dermed bli slankere. Godt samarbeid er kinderegget som løser alle disse utfordringene. Fremtiden handler derfor om samarbeid, ikke at vi sitter på hver vår tue og spinner, sier Dowsett.

Powered by Labrador CMS