Video: NemiTek

NemiTek starter eget bærekraftsprogram

Hvordan kan bygg- og eiendomsbransjen gjøre det økende fokuset på bærekraft til et konkurransefortrinn?

Published Last updated

– Både myndigheter, investorer og banker er i ferd med å stille stadig strengere krav til bærekraft, men vi opplever at mange er søkende til hvordan de skal håndtere dette i sin virksomhet, sier Isak Oksvold.

Oksvold er direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom. Sammen med Gunnar Grini, som til vanlig er bransjesjef for gjenvinning i Norsk Industri, etablerer han nå et nytt ledelsesprogram om bærekraft for bygg- og eiendomsbransjen.

Programmet arrangeres i samarbeid med NemiTek og første modul går av stabelen i oktober.

– Programmet vi nå etablerer er et praktisk program hvor deltakerne vil få innsikt i hvordan de kan jobbe operativt med slike spørsmål, sier Oksvold.

Fra utfordring til fortrinn

Han har jobbet med miljø -og bærekraftspørsmål i hele sitt voksne yrkesliv og er en av landets mest erfarne og kompetente ressurser innen feltet.

Programmet vil ta utgangspunkt i praktiske problemstillinger som viser hvordan man kan operere og styre virksomheten i en for mange svært hektisk hverdag.

– Vi skal vise deltakerne hvordan bærekraft kan bli et fortrinn for deres selskap, hvordan de kan gjøre bærekraft lønnsomt og tjene penger på det, sier Oksvold.

Passer for mange

Programmet består av fem moduler som tar for seg ulike temaer.

Det begynner med en 1) introduksjon til bærekraftledelse og virksomhetsstyring før man går videre på 2) Rammevilkår og regelverk, 3) Prosjektutvikling, 4) Strategi, rapportering, formidling og kommunikasjon før det hele avsluttes med 5) Workshop/gruppearbeid.

– Etter å ha gjennomført programmet skal deltakerne være rustet til å utforme en robust bærekraftstrategi for egen virksomhet

Isak Oksvold

I programmet vil man gå i dybden på EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans.

– Programmet er bredt sammensatt og passer for en rekke ulike virksomheter i bygg- og eiendomsbransjen. Vi ser for oss at avdelingsledere, miljø- og bærekraftledere, konsulenter og rådgivere, men også entreprenører og folk som sitter i styrer eller eiere av eiendom vil ha stort utbytte av programmet. Det er ingen begrensning på hvor man er i verdikjeden, sier Oksvold.

Individuell oppfølging

Han forteller at man som programdeltaker også vil få mulighet for individuell oppfølging og veiledning etter hver sesjon.

– Det betyr at vi kan spisse rådene vi gir direkte inn mot det aktuelle selskapets utfordringer, sier Oksvold.

Programmet begynner i oktober og arrangeres over fem ganger. Siste modul er i november, noe som betyr at deltakerne etter bare én måned vil være betydelig bedre skodd til å ta bærekraftige valg for fremtiden.

– Etter å ha gjennomført programmet skal deltakerne være rustet til å utforme en robust bærekraftstrategi for egen virksomhet, sier Oksvold.

VVS-bransjen spiller en nøkkelrolle

Han mener at VVS-rådgivere og entreprenører spiller en viktig rolle i mye av det som omhandler det grønne skiftet i bygg- og eiendomsbransjen.

– VVS-aktørene har en unik fagkompetanse og er derfor sentrale i dette skiftet. Programmet vil blant annet gi disse aktørene økt kunnskap om hvordan kompetansen de allerede besitter kan brukes til å styrke selskapet og styre det i en mer bærekraftig retning, sier Oksvold.

Klikk her for å gå til programmet.

Mer om bærekraft:

bærekraft

Powered by Labrador CMS