KRONEKRASJ: Produsentene vil ha omkamp – de sliter med langsiktige avtaler som ikke tar hensyn til kronekursen.

Sviende kronekurs og manglende velvilje i VVS-bransjen:
Nå vil VA- og VVS-produsentene reforhandle

Langsiktige avtaler med kjeder og grossister krasjer med kronekurs i fritt fall, og noen av produsentene må klare seg med gamle priser frem til nyttår. Nå vil VA- og VVS-produsentene forhandle frem nye avtaler med kundene sine.

Published

– Avtalene har vært kundestyrte og veldig ensidige. De må nok reforhandles, sier daglig leder Bjarne Haugland i VA- og VVS-produsentene, VVP.

– Lite velvilje

Han forteller om en hverdag der noen av medlemmene har permittert som følge av koronaen, noen har vanskelige dager, men de kommer til å overleve. Verre er det med valutasvingningene:
– De vil nok svi på bunnlinjen i 2020. Det signaliseres utad et såkalt «samfunnsansvar», men det virker som det er produsenten som må bære det alene, mener Haugland.

– Det er ikke produsentene som er årsak til at den norske kronen har svekket seg så til de grader. Vi har lært en ganske alvorlig lekse fordi de avtalene vi har med kundene, ikke har klart å forutse en slik situasjon som vi nå har havnet i. Vi har appellert til å løse opp i den vanskelige situasjonen, men vi har møtt veldig lite velvilje i bransjen, sier han.

Mistet juliregulering

Derfor vil Haugland og VVP ha endringer i avtalene og samarbeidet med kundene.
– Mer av dette må over i de felles salgs- og leveringsbetingelsene – FL-VA/VVS. Det som blir liggende igjen i avtalene, er det som er pris- og konkurransesensitivt. Nå har vi fått et avtaleverk som er veldig omfattende og som regulerer seg bort fra det vi er enige om i FL, sier han.

Bransjen skal kunne regulere priser 1. juli.
– Men i noen avtaler er den muligheten tatt bort. Da må vi leve med prisene til 1. januar, sier Haugland. Han er bekymret for om alle medlemmene kommer til å klare seg gjennom året med priser som bygger på helt andre valutakurser. At noen har tatt bort 1. juli som reguleringstidspunkt, forklarer han med at produsentene ikke har lest avtalene godt nok.

Forhandlinger i fredstid

– Det ligger nok an til at det blir en solid gjennomgang av disse mekanismene når vi kommer på andre siden av koronaen og kan se hverandre i øynene igjen. Avtaler skal man helst forhandle i fredstid, konstaterer Bjarne Haugland.

Han håper at samarbeidspartnerne blir med og setter seg rundt forhandlingsbordet:
– Skal denne verdikjeden henge sammen, er vi avhengige av at produsentene er til stede og kan fungere. Vi representerer mer enn åtte milliarder kroner i omsetning. Jeg vil tro de er interessert i å snakke med oss, sier han.

Powered by Labrador CMS