VOKSER: Kommende rørleggere velger Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) det andre året på videregående opplæring. Her økte antallet søkere fra 763 i fjor til 791 i år.

Søkertall til videregående opplæring:
Flere søker rør, blandet for kulde

Det var i år 131 flere ungdommer enn i fjor som valgte bygg- og anleggsteknikk da de søkte videregående opplæring. Søkertallene til elektrofag gikk ned med 348.

Published Last updated

Det er jenter som sikrer veksten til bygg- og anleggsteknikk. I 2020 var det 771 av dem, mot 636 i 2019. Trenden vi har sett de siste årene, fortsetter altså, sier Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Antallet gutter som søkte bygg- og anleggsteknikk innen fristen 1. mars falt marginalt fra 11 291 i 2019 til 11 287 i 2020. Av de 14 769 ungdommene som vil begynne på elektrofag fra høsten, ned fra 15 117 i fjor, er 1001 i år jenter.

Det er veldig gledelig at det er flere jenter som søker seg til elektrolinjen spesielt, og at det øker til mannsdominerte linjer generelt. Det er synd at det er en nedgang til elektrofagene, og det viser jo at bransjene innen elektrofagene må bli enda flinkere til å vise frem alle valgmulighetene en elev som velger elektrofag har, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) i en kommentar til NemiTek.

Her finner du søkertallene.

Bedre på andreåret

Kommende rørleggere velger Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) det andre året på videregående opplæring. Her økte antallet søkere fra 763 i fjor til 791 i år. Det har vært en positiv utvikling flere år på rad, til forskjell fra flere andre byggfag.
– Dette er svært gode tall for rørfaget. De viser at målrettet rekruttering virker, sier Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk i BNL.

Antallet søkere til Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk øker fra 93 i fjor til 116 i år, tilsvarende en økning på nesten 25 prosent.
Etter en nedslående søkning til linjen i 2019 har man klart å snu trenden. Det er viktig at VKE sammen med kuldebedriftene og skolene fortsatt jobber aktivt med å øke rekrutteringen til yrket. De som velger kuldefaget vil etter endt utdannelse møte en bransje i vekst som trenger flere dyktige fagfolk, framholder Rønning.

Powered by Labrador CMS