– Hvorfor ikke gå til byggeier med en ønskeliste med grønne tiltak som kan gjøre bygget billigere i drift og bedre for både gårdeier og deg som leietaker, spør Martin McGloin i denne kommentaren.
– Hvorfor ikke gå til byggeier med en ønskeliste med grønne tiltak som kan gjøre bygget billigere i drift og bedre for både gårdeier og deg som leietaker, spør Martin McGloin i denne kommentaren.

KOMMENTAR

Ønskeliste fra en leietaker

Som leietaker betaler du dyrt for gårdeiers manglende grønne initiativ og tiltak. I år bør du derfor legge en liste med forslag til grønne tiltak under treet til byggets eier.

Published

Det går en grønn bølge over landet, men fortsatt driftes veldig mange bygg i blinde, uten aktiv styring av verken ventilasjon, oppvarming eller lys. Det er du som leietaker som betaler regningen for de høye energikostnadene, men det er også du som gjør det mulig for gårdeier å eie bygget.

Uten leietakere, ingen inntekter, og uten inntekter har bygget liten verdi. De fleste byggeiere vil derfor strekke seg langt for å ha fornøyde leietakere. Det betyr at du som leietaker har en enorm makt og en unik mulighet til å påvirke gårdeier.

Du spiller derfor en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Så hvorfor ikke gå til byggeier med en ønskeliste med grønne tiltak som kan gjøre bygget billigere i drift og bedre for både gårdeier og deg som leietaker?

Best av alt er at flere av ønskene på listen ikke koster noe særlig. Her er noen ideer om hva du kan ønske deg til jul:

1. Et skikkelig EOS-system (energiovervåking)

Uten at man kontinuerlig måler energiforbruket i bygget er det vanskelig å ha god kontroll. Dersom bygget du sitter i mangler et slikt system burde det stå på toppen av alle leietakeres ønskeliste. Med et EOS-system kan du for eksempel se om enerbruken går ned på kvelds- og nattetid eller om enerbruken er den samme gjennom hele døgnet. Sistnevnte indikerer selvsagt at behovet for aktiv styring er stort. Dersom det ikke finnes et slikt system i bygget, be om en gjennomgang av energibruken, og ikke minst – ønsk deg et EOS-system.

2. Gjennomgang av byggets driftsmodell

Driftes bygget etter kalender eller faktisk behov? Mange bygg driftes fortsatt etter kalender, noe som innebærer at både ventilasjon og oppvarming kjøres uavhengig av tilstedeværelse, utelukkende basert på kalender. Det betyr at ventilasjonen kan gå for fult, også på andre juledag som i år er på en mandag. Det sier seg selv at det er unødvendig bruk av energi.

3. En profesjonell energikartlegging

Energipotensialet er stort, også i mange relativt nye bygg. Ønsk deg en profesjonell gjennomgang av bygget, hvor ulike energitiltak kartlegges. Mange av tiltakene er enkle og koster svært lite, mens andre selvsagt kan koste mer. Begynn med de enkleste, ofte gir de betydelige besparelser.

4. En nattrunde med driftsleder

En runde i byen på kvelds- og nattetid viser at det fortsatt er mange bygg som er fullt opplyste. Enten jobber mange veldig sent, eller så har man glemt å skru av lysene når ingen er til stede. Automatisk styring av lys er et godt tiltak som reduserer energibruken i bygget og dine felleskostnader.

5. Sjekk om sett-punktet for oppvarming er satt riktig

Oppvarming av bygget du sitter i varierer fra sesong til sesong. I vintermånedene kler mange seg godt, gjerne med stillongs og tjukk genser. Har dere det for varmt inne når folk kommer godt kledd i de kalde månedene?

6. Sjekk nattsenkingen – fyrer dere for nissen?

Er det 22 grader, eller mer, i bygget hele døgnet? Nattsenking av temperaturen i bygget er et effektivt tiltak som kan reduserer energikostnadene dramatisk.

7. Be om en sjekk av inneklimaet i bygget?

Inneklimaet i lokalene du sitter i påvirker arbeidsevnen til medarbeiderne. Godt inneklima er derfor avgjørende for både trivsel og effektive medarbeidere. For høy temperatur og dårlig utlufting er blant de avgjørende faktorene. Jeg jobber i et firma som utvikler og selger inneklimasensorer, og er selvsagt ikke helt objektiv i forhold til dette ønsket, men uavhengig av roller, så er godt inneklima viktig.

Med det ønsker jeg alle en god jul og håper at alle får det de ønsker seg.

Powered by Labrador CMS