BEKYMRET: Prisgaloppen gjør administrerende direktør i Konekta, Line Ekroll Dyb, bekymret for utviklingen.

ARBEIDSLIV

Frykter stans i prosjekter

Konekta, tidligere Norsk Rørallianse, fikk et fantastisk fjorår. De ti selskapene i alliansen rundet for første gang en samlet omsetning på over fire milliarder kroner. Nå frykter sjefen i alliansen imidlertid stans i prosjektene.

Published

– Det ble et veldig bra år. Vi økte innkjøpene med 20 prosent og omsetningen var like bak. Samlet endte selskapene i alliansen opp med en omsetning på 4,3 milliarder. det er første gang vi passerer fire milliarder, sier administrerende direktør i Konekta, Line Ekroll Dyb.

Vokser mest på ventilasjon

Konekta beskriver seg selv som en allianse av tekniske entreprenører. Selskapene i alliansen er frittstående, men gjennom Konekta forhandler de seg frem til gode innkjøpsavtaler.

Samlet handlet selskapene i Konetak i fjor varer og produkter for cirka 850 millioner kroner, noe som er opp med cirka 20 prosent fra 2020.
– Rør er fortsatt vårt viktigste forretningsområde, men vi ser samtidig at vi vokser mest på ventilasjon, sier Ekroll Dyb.

Hun forteller at en del av omsetningsveksten kan tilskrives stigende priser på VVS-varer.
– Det er litt vanskelig å si hvor mye av veksten som skyldes stigende priser, men uavhengig av prisvekst, så opplever vi økende aktivitet, sier Ekroll Dyb.

Hun understreker likevel at dersom man ser vi på statistikken til Statistisk Sentralbyrå, så viser den en prisvekst på rørarbeid på 9,2 prosent de siste 52 ukene.
– Prisveksten var kraftig, og ser ut til å bli det også i 2022, sier Ekroll Dyb.

Frykter stans og utsettelser

Allianselederen forteller at hun er bekymret for det hun beskriver som en prisgalopp i VVS-markedet.
– Signalene om ny prisstigning fra og med første juli er tydelige. Flere varsler om tosifret prisøkning. Vi er inne i en svært uheldig prisgalopp, sier Ekroll Dyb.

Hun frykter at dersom prisøkning blir for sterk, så kan det føre til stans og utsettelse av prosjekter. – Selskapene i alliansen har gode ordrereserver, men vi blir påvirket av prisstigningen også på andre byggevarer. Blir den generelle prisstigningen for høy er jeg redd vi fort vil se både utsettelser og stans i prosjekter, sier Ekroll Dyb.

Må gå i seg selv

Hun oppfordrer både grossister og leverandører å gå i seg selv og også se på effektiviserende tiltak.

– Jeg har nylig snakket med grossister som forteller om tidobling av fraktkostnadene. Situasjonen er selvsagt kritisk, men det er viktig at alle går i seg selv og ser på muligheter for effektivisering. Som siste leddet i byggeprosjekter er det ikke lett for oss å ta ut de stigende prisene videre og legge de på våre kunder. Jeg håper derfor virkelig at alle går i seg selv og tenker seg godt om før de setter de nye prisene, sier Ekroll Dyb.

Powered by Labrador CMS